Interview s R. Dawkinsem

Jan Hurych

POZNÁMKA: Toto je volný překlad - šlo mi spíše o význam nežli o gramatickou přesnost (srovnej s anglickou verzí). E-mail text je zde sice upraven do sekcí s hlavičkami, ale jinak je kompletní.
jansan


Od: Richard Dawkins[SMTP:Richard.Dawkins@OUM.ox.ac.uk]
Odesláno: Thursday, January 09, 1997 2:47 AM
Komu: Hurych, Jan
Předmět: Re: dotaz

Hurych:
Vážený pane Dawkinsi,

píši článek o umělých životních formách pro ezin (AmberZine) v Praze, v České Republice, a v něm se zmiňuji o vaší práci a úspěších. Byl byste tak laskavý a mohl byste naším čtenářům zodpovědět následující dvě otázky?

1) Vezmete-li v úvahu váš přínos k teorii evoluce, považujete se za neo-darwinistu nebo jen za darwinistu?

Dawkins:
Neo-Darwinista pouze znamená Darwinistu s Mendelovou genetikou. V tom smyslu jsou všichni současní darwinisté neo-darwinisty.
Na druhé straně, jako poctu samotnému Darwinovi, nazýváme se my všichni darwinisty. Jsem spokojen (šťasten?-pozn.jansan), když se nazývám darwinistou v srovnání s těmi, co darwinisté nejsou. A jsem spokojen, když se nazývám neo-darwinistou ve srovnání s mými předchůdci z devatenáctého století.

Hurych:
2) Váš známý kompjútrový program může vytvářet nové generace biomorfů bez další potřeby externího "designera". Jak však vysvětlíte fakt, že i takový program jednou potřeboval svého vlastního designera (programátora) a nevytvořil se jen tak náhodou? Všimněte si, že tato otázka není úplně seriozní, ale kdosi se mi na to ptal a mě by nicméně zajímala vaše odpověď.

Dawkins:
Závěr, který tato otázka naznačuje, je příliš stupidní, aby si vyžadoval odpověď, ale já ji přesto zodpovím. Nic komplikovaného a adaptivního nevzniká náhodou. Je to vždycky buď NAVRŽENO (designed), jako třeba kompjútry, nebo SE TO VYVINE PŘIROZENÝM VÝBĚREM, jako třeba živá stvoření. Osoba, která se na to ptala, si zřejmě myslí, že my darwinisté věříme, že živé věci vznikly náhodou. Ovšem že ne, v tom je celá POINTA darwinismu. Darwinismus je svrchovaně NENÁHODNÝ proces, ale místo, aby ho řídil designer, je řízen NENÁHODNÝM přirozeným výběrem. Celá záležitost je plně vysvětlena v mých knihách The Blind Watchmaker (Slepý hodinář) and Climbing Mount Improbable (Šplhání na horu "Nepravděpodobnost").

Hurych:
Děkuji vám za čas, který jste nám věnoval.