Elektromagnetické zbraně
mezi špionáží a pavědou

(ÓM ŠINRIKJÓ)

Motto
David Kaplan, redaktor Wired:
"ÓM ŠINRIKJÓ JE JAKO CHARLES MANSON SMÍCHANÝ SE STAR TREKEM"


V rubrice "Brain Meltdown" jsme my, redakční okruh AmberZinu, předvedli, jak je možno věrohodně vyfabulovat falešný příběh, který se neopírá vlastně o žádné podstatné reálie, pouze o náznaky, "tajemné Teslovy deníky", "zprávy nejmenovaných zástupců CIA", o pseudoodborný žargon a o rámcové zasazení do dobových kulis.

Nejde o to, že by některé extremistické skupiny nechtěly použít jakékoliv nové i staré zbraně, pokud by je měly k dispozici, ani o to, že by elektromagnetické zbraně v principu nebyly někdy v budoucnosti možné (on je to taky široký pojem). Jde o to, že causu organizace ETHER s Agobim, Asgharem a Laptěvem jsme si doslova a do písmene "vycucali" z prstu. Měli jsme však v tomto jistý "zářný" vzor, který odhalíte, když si místo A-GOBI řeknete a dosadíte do této složeniny jméno jiné pouště : A-SAHARA. ŠÓKÓ ASAHARA je nyní zatčený guru zlověstné japonské sekty ÓM ŠINRIKJÓ, která shromažďovala informace o nejrůznějších typech zbraní a "chystala se" na konec světa tím, že chtěla být silnější a bezohlednější, než všichni ostatní. Problémem je to, že kolem této sekty panuje zřejmě v japonských poměrech obvyklá mlha, ve které se postmoderně mísí pravda, polopravda a vyložený blábol.

Nesporné je, že sekta ÓM podnikla zcela zkratovitý plynový útok sarinem v Tokijském metru v r.95, nesporné je to, že se snažila s pomocí svých odborníků zvládnout různé zbraně hromadného ničení, že měla na úpatí hory Fudži rozsáhlou vědecko-výzkumnou základnu. Zdálo by se tedy, že to byla velmi schopná, pragmaticky uvažující sekta. Jenže... V směřování ÓMu se zdají naopak převládat zcela iracionální motivy. Sám vůdce Asahara byl bláznivý paranoik, který se utíkal k proroctvím, k vizi Soudného dne, k víře v neomezené schopnosti laserů a jiných elektromagnetických zbraní. Struktura sekty byla založena na podivné směsi buddhismu, fašizujícího brainwashingu, pseudokřesťanské mystiky a všepronikajícího okultismu.

Myšlenka vyprodukovat onu pavědeckou, avšak věrohodnou fabulaci vybujela spontánně v AmberZinu tehdy, když jsem kolegy seznámil s prazvláštními články japonskými novináři vedeného webzinu Archipelago (http://www.pelago.com/), kde se imponující opozičnictví vůči temným stránkám japonské společnosti a politické moci mísilo s lehce rozvíjenými spekulacemi o futuristických "zbraních posledního soudu", schopných mj. údajně měnit klima a způsobovat zemětřesení. Bylo zřejmé, že pokud si novináři z Archipelaga tyto věci rovnou nevymýšleli, pak alespoň si exotická tvrzení o EM zbraních vůbec neověřovali a jejich znalosti z fyziky byly prabídné. Nebyli totiž vůbec schopni rozeznat, co je fyzikálně možné či pravděpodobné a co nikoliv. Tento tón byl podporován existencí rozsáhlého podhoubí spekulací na WWW, ať už se jedná o příznivce "konspiračních teorií" nebo příznivce "weird či fringe science", kteří bez dostatečného fyzikálního či technického povědomí bájí o "Teslově štítu", "Zbraních Teslova stylu" či "Skalární teorii elektromagnetismu" a "Elektro-gravitaci".

Myslím, že právě tyto do očí bijící bizarnosti nás vedly k myšlence, že přece "tohle dokážeme my taky :-)" Tak vznikl 1. díl ETHERU - "Svět v ohrožení", který vyšel příznačně o Halloweenu. To, že se nám podařilo i dost přemýšlivých lidí znejistit, nás natolik znepokojilo, že jsme v pokračování "causy ETHER" eskalovali fantasmagoričnost příběhů natolik, že tomu (aspoň doufám) nemůže snad věřit už nikdo. Ono se totiž opravdu nemá věřit nikdy ničemu a pokud vám někdo předkládá fantastická, neobvyklá tvrzení, měli byste trvat na tom, že tomu neuvěříte, dokud vám nebudou předložena podobně výjimečně precizní fakta a důkazy. (Tento postoj je mimochodem ústředním heslem světového hnutí skeptiků - "Extraordinary claims require extraordinary proof" .)

Články o tajných zbraních mají často společné to, že se vztahují k různým špionážním příběhům, což je logické. Avšak neplyne z toho, že skutečné tajné zbraně budou totožné s těmi, které popisuje bulvární či bulváru-podobný tisk. Což myslím neplatí jen o zbraních, ale může to asi platit i v případu Roswell, kdy tajné zaležitosti, propagované ufology, nejspíše budou korespondovat s poněkud jiným druhem skutečných tajných událostí. Vraťme se však k případu sekty ÓM ŠINRIKJÓ a webzinu Archipelago (se zdařilou kooperací australského webzinu NEXUS - (http://www.peg.apc.org/~nexus/}. NEXUS přinesl zprávu o údajné zkoušce elektromagnetických zbraní u Banjawarnu v Západní Austrálii. Sekta ÓM tam údajně předtím zakoupila ovčí farmu (!, avšak sežehnutí ovcí se prý nekonalo:-)). 28.5.93 tam prý celé 2 hodiny stála na obloze jakási ohnivá koule. Prý také došlo k zemětřesení o síle 3.9 Richterovy stupnice. Mezinárodní styky ÓMu či aktivity Japonců v Austrálii patrně nelze popřít. Avšak byla sekta ÓM ŠINRIKJÓ schopna vyvíjet zbraně, které by patrně daly zabrat jak USA tak Rusku, a to z důvodu neobyčejně velké energetické a technologické náročnosti jejich globálního destruktivního účinku?
I na to má Archipelago vysvětlení - ÓM plány či technologii prý získal pokoutně v Rusku jako zbytky sovětské SDI (protiraketové obrany). Nic proti tomu, ÓM se pokoušel o ledacos, udržoval až překvapivé kontakty s různými veličinami a diplomaty. Mám ale dojem, že Asahara ve své šílenosti přeceňoval věci, které se ÓMu podařilo získat (pravděpodobně se snažili získat i informace z deníků Nikoly Tesly, avšak těžko by v nich našli něco, co by soudobá věda a technika nezvládla lépe). Reálným momentem se mi zdá naopak napojení sekty ÓM ŠINRIKJÓ na japonské vládní či politické nacionalistické kruhy. Těžko si jinak lze vysvětlit bezstarostnost, s níž Asahara dal zaplynovat sarinem Tokijské metro (možná si myslel, že mu všechno projde). Také to, že policie šla po vůdcích sekty najisto, svědčí o tom, že sekta nebyla v undergroundu, ale vláda a policie o ní vědeli mnoho. Pro totéž svědčí průtahy a nedůslednost vyšetřování sekty a Asahary osobně (snad dodnes nebyl odsouzen).

Koneckonců, trochu serióznější zprávy o sektě ÓM ŠINRIKJÓ přinesl magazín Wired. (http://wwww.hotwired.com/wired/4.07/features/aum.html). Zde David Kaplan a Andrew Marshall popisují ÓM jako high-tech teroristický kult, který sám sebe považoval za ztělesnění Asimovovy Nadace a který ohlašuje novou, šílenou éru teroristů, vybavených chemickými a biologickými zbraněmi hromadného ničení. Ohledně EM zbraní zde jsou zachyceny poněkud blouznivé výroky členů ÓM o mikrovlnných kanónech, vyvinutých USA a o tom, že osvícený člen ÓM se může bránit proti plazmě svojí vlastní "bioplazmou těla". Toto okultní žvanění spíše svědčí o tom, že Asaharova banda nikdy nic podobného v ruce neměla. Snaha o získání jaderné technologie už vypadá vážněji, avšak ani zde to naštěstí nebylo dotaženo do konce - k sestrojení jaderné bomby. Pokoušeli se prý i o zvládnutí laseru pro válečné účely:

Wired zde píše doslova toto:"Zbrojířská továrna sekty používala řezné lasery, schopné rozkrojit železné pláty od dubna 1994. Ale jejich guru měl dlouho obsesi z temné krásy laserů. "Věřím, že nakonec se podaří sestrojít obří laserové dělo," kázal Asahara v r. 1993."Když se zvětší síla laseru, objeví se dokonalý bílý pruh či meč. Toto je meč, jenž je popisován v Knize Zjevení. Tento meč zničí skoro vše živé." Guruovo zanícení pro lasery bylo snadno pochopitelné. Vždyť co by byl high-tech kult smrti bez klasického "paprsku smrti", který lze vidět v stovkách sci-fi filmů?"

To, že použili k vraždění sarin, svědčí spíše o tom, že jiné druhy zbraní patrně (naštěstí) nezvládali. Wired popisuje zvláštní fakt, že mnoho členů (ne-li více než v samotném Japonsku) měl ÓM v Rusku. (O sektě ÓM ŠINRIKJÓ obecně bude psát brzy v časopise ŽIVEL č.8 nebo 9. Ivan Adamovič)

Odhlédneme-li od poněkud nadsazených zpráv o ÓM ŠINRIKJÓ, lze konstatovat, že potenciální nebezpečí futuristických zbraní v rukou extremistických sekt přesto může existovat. Samotné pulzní a mikrovlnné EM zbraně se patrně zkoušejí nejméně v armádách USA i Ruska, i když mají zřejmě velmi malý výkon a mohou sloužit hlavně k ničení vodivých elektronických obvodů a zařízení elektromagnetickým impulsem, nikoliv k velkoplošnému ničení všeho. O REÁLNÝCH EM zbraních si řekneme něco příště, nyní pár linků na zdroje o nich:


PAVEL lithium VACHTL (univers@comp.cz)