e-mailové interview s Heaven's Gate

Jansan v dopise Heaven´s Gate: Zajímá mě, jestli má někdo na starosti tuto e-mailovou adresu - protože píšu články o zajímavých předmětech a lidech pro AmberZine v Praze, v České Republice. Na konci těchto článků obvykle přidávám několik odpovědí známých osobností na moje otázky.

Získal jsem tak už odpovědi od lidí, jako je Dawkins, Hale, Pratchett, Cochrane, Pickover a Rheingold. Bylo by milé, kdybyste mi také mohli odpovědět několik otázek.

Dejte mi prosím vědět na mou adresu,

Jan Hurych,
AmberZine

Heaven´s Gate: Děkujeme vám za váš dopis. Přijměte prosím omluvu za naši opožděnou odpověď. Abychom mohli přesně zodpovědět váš dotaz, odkazujeme vás zpět na internetové stránky:

http://www.heavensgatetoo.com a http://www.levelabovehuman.org

Obě tyto stránky obsahují mnoho informace o PŘEMOŽENÍ světa (zde mám problém s překladem, tj. hlavně s tím, jak je to myšleno: „overcome" totiž může znamenat buď vyhrát v soutěži, vyniknout, překonat, přemoci, podobně synonymum „conquer" znamená zvítězit nad někým,atd., tož si vyberte, pozn. jansan) a zřízení spojení s článkem (doslova členem, pozn. jansan) Vyšší Hladiny (též stupně, pozn. jansan) - Božího Království - Nebeského Království - Evoluční Nadlidské Hladiny.

Zkušenosti (rozuměj získané, pozn. jansan) ve škole byly ukončeny tím, když naši učitelé opustili tento svět. Další schůzky skupiny už nejsou plánovány, neboť skupina už neexistuje (míněno asi to, že už žádné další kurzy nebudou, pozn jansan).

S pozdravem,
Přátelé Heaven´s Gate


Original version.

From: 	lah@heavensgatetoo.com[SMTP:lah@heavensgatetoo.com]
Sent: 	August 26, 1997 11:11 PM
To: 	Hurych, Jan
Subject: 	Re: query

Hurych, Jan wrote:
> 
> This is not a joke:
> 
> I am inquiring if anybody takes care of this mail address, because:
> 
> I am writing articles about interesting subjects and people for
> enzine AmberZine in Prague, Czech Republic. At the end of
> those articles, I am usually adding short answers to my questions
> by famous personalities.
> 
> I have already succeeded to get answers from people like Mr. R.
> Dawkins, A. Hale, T. Pratchett, P. Cochrane, C. Pickover and H.
> Rheingold. It would   be nice if  you could answer me few questions.
> 
> Please let me know on my addrress:
> 
> Jan Hurych,
> AmberZine,
> hurychj@aecl.ca


Thank you for your e-mail message.  Please accept our apology for this
delayed response.  To accurately respond to your query, we refer you
back to the internet web sites:
http://www.heavensgatetoo.com   and  http://www.levelabovehuman.org

Both of these sites contain much information to assist in OVERCOMING the
world and establishing a connection with a member of The Next Level-The
Kingdom of God-The Kingdom of Heaven-The Evolutionary Level Above Human.

The classroom experience has concluded as The Teachers have left this
world.  There are no meetings planned as the group is no longer here.

Sincerely,
Friends of Heaven's Gate