Mystifikace - tajná zbraň budoucnosti

Pavel Šuchmann

Zločinná Agobiho banda ETHER... Mikrovlnné zbraně... Nikola Tesla vstává z hrobu, aby zachránil svět...
Také jste uvěřili?

Pokud ne, můžete mít radost nad vlastním úsudkem - nenecháte se opít rohlíkem. Jestli ano, tak SORRY. Doufám, že se mi teď povede uvést věci na pravou míru.
Takže: cílem nebylo udělat si z vás dobrý den - jednalo se původně o nevinný halloweenový žertík AmberCREW. Jaké ovšem bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že nemalá část čtenářů AmberZine vzala zpravodajství agentury HWN vážně. Do textu umístěné narážky ne vždy zabraly, nekonzistencí mezi jednotlivými "zdroji informace" nebylo mnoho a na Dušičky se bohužel v našich končinách žertíky příliš nepěstují ... zkrátka se nám to celkem podařilo, aniž bychom chtěli. Proto musela následovat AmberTwin, speciální příloha v minulém čísle, která věci dohnala ad absurdum.

Případ ETHER automaticky odstartoval další téma AmberZinu - reálné nebezpečí mystifikace. Dokud si to nevyzkoušíte v praxi, nepoznáte, jak snadné je mást spoluobčany. Opravdu je to jednoduché.
To vezmete nosnou myšlenku, v našem případě "akutní nebezpečí ze strany teroristů disponujících tajnými zbraněmi", vymyslíte scénář a provedení - tedy "agenturní zprávy a komentáře z různých zdrojů, vlastní vzdálený informátor student Ali Akbar". Do vzniklého šprochu dodáte "pravdy trochu" (zmínku o skutečných Teslových pokusech), podpoříte to seznamem URL odkazů souvisejících s tématem, vrazíte to do jednoho hrnce, zamícháte a o zábavu je postaráno.
Důležitá je alespoň částečná znalost oboru, ve kterém mystifikujete. Oběť, terč vaší mystifikace, musí získat pocit, že vy věci rozumíte lépe (správně užíváte odborné termíny, nabízíte hypotézy a variantní pohledy na problém, ponecháváte určitou část úvah na vlastním čtenářově úsudku).

Zajímavé je, že "schopnost naletět" patrně přímo nesouvistí s inteligencí či vzděláním. Každému z nás je patrně dána do vínku jiná míra toho, jak dokážeme pochybovat. Někdo je od přírody důvěřivý, někdo skeptikem. A mezi tím celá škála mezistupňů, je to značně individuální.

A tím se dostávám k jádru této úvahy. Mám za to, že práh citlivosti na mystifikaci se v budoucnu sníží. Budeme náchylnější na infekci myšlenkové manipulace tak, jako jsme dnes více ohrožováni virovými chorobami. Analogie s virovou epidemií je na místě - chřipka má dnes větší šanci právě díky zvyšující se hustotě osídlení a snazšímu pohybu obyvatel ve městech a mezi městy. V tomto světle se jeví Internet jako svět informací, jejich množství se zvyšuje, jejich pohyb je rychlejší, snazší. Mystifikační memy tu mají větší šanci.

Tuto hypotézu bych chtěl podložit několika podpůrnými tvrzeními:

Mystifikace je zbraň, kterou může být zasažen a ovládnut každý z nás. Techniku použití jsem naznačil, zbývá se zmínit o motivech.
Ty mohou být různé: získání peněz, získání moci, vybudování kultu, sekty, klientely. Mystifikace se budou lišit velikostí, propracovaností a rozsahem nasazení - někdy je třeba revolver, jindy raketu země vzduch.

Mystifikace v našich rukou - neboli v rukou šílenců z ETHERu - byla jen prásknutím takového malého kapslíku-poplašňáku. :-)


BVer