Mars Pathfinder

Stav mise

4. února 1997

Mars Pathfinder

Kosmická loď je nyní vzdálena 19 milionů km (11 milionů mil) od Země a putuje rychlostí 30 km/s po své dráze k Marsu. Všechny subsystémy pokračují v činnosti dle očekávání.

V 17:00 PST 3. února jsme úspěšně dokončili druhý manévr korekce dráhy TCM-2 . Tento manévr byl navržen tak, aby korigoval chyby v TCM-1 provedeném 9. ledna a posunul nás blíže naší finální trajektorii. Kosmická loď nebude navedena na dráhu pro vstup do atmosféry marsu dříve než při TCM-3 (momentálně plánovaný na 5. května), protože je požadována planetární karanténa. Tým navrhující TCM-2, vedený letovým inženýrem Guy Beutelschiesem, přistoupil k provedení manévru ve dvou částech. V první části loď zažehla dva z jejích dopředu hledících motorků na dobu pěti minut. Změna axiální složky rychlosti byla kolem 1,5 m/s. Druhá část manévru byla menší korekcí rychlosti o 0,1 m/s v laterálním módu. V tomto módu pulsují všechny čtyři motorky na jedné straně lodi po dobu pěti sekund. Tento puls způsobí změnu rychlosti pohybu lodi ve svislém směru vzhledem k rotační ose. Takový mód bude použit při všech budoucích manévrech, takže TCM-2 byl dobrým zkušebním testem pojetí. Časné analýzy dráhy od NASA - Deep Space Network ukazují, že obě části manévru dopadly dobře.

Při ukončení manévru se rotační osa lodi pootočila o 15 stupňů zpět příznivě k Zemi, takže můžeme provádět radio-navigaci efektivněji. Osa lodi je právě nasměrována zhruba 5 stuňů od Země a 2 stupně od Slunce. V této poloze setrvá až do pozdního března.

Loď setrvá v relativním klidu po dobu příštích dvou až tří měsíců. Letový tým současně tvrdě pracuje na dokončení plánů vstupu do atmosféry a povrchových operací.


Více informací naleznete na našem Webu: http://mpfwww.jpl.nasa.gov.


David Dubov, Mars Pathfinder, NASA


Zpět