Mars Pathfinder

Stav mise

4.-17. července 1997

Mars Pathfinder

NA MARSU!


4 July 1997, 9:45 AM

Řídící obvody Mars Pathfinderu hlásily úspěšné oddělení letového stupně (modulu) sondy a tedy i oficiální konec letu a zahájení EDL (vstupní, sestupné a přistávací fáze).

Současný navigační odhad je, že místo přistání má střed 18.98 severních stupňů , 326.17 východních stupňů (33.83 západních stupňů) a velikost 97.6 x 14.3 km. Toto místo se nalézá uvnitř cílové zóny, což značí, že TCM 5B (závěrečný korekční manévr) nebude třeba. Letový tým se rozhodl NEVYKONÁVAT TCM 5B, jestliže nenastane nějaký velký výkyv v navigačních odhadech v následujích dvou hodinách. (To je velmi nepravděpodobné - naše simulace "přistávaly" na tom samém místě po uplynulých 24 hodin).

4 July 1997, 12:05 pm Mars Pathfinder se nyní nalézá na povrchu Marsu, vstupní, sestupná a přistávací fáze letu je téměř u konce. Formálně tato fáze skončí po přijmutí signálu přistávacího modulu okolo 2:07pm PDT. Stále panují nejistoty okolo přesných pozic přistávacích plátů a airbagů a je třeba ještě vykonat mnoho složitých akcí před vypuštěním roveru, avšak všechno doposud vypadá dobře.


5 July 1997, 11:30 pm PDT

Po velmi napjatém ránu, kdy byly komunikační pokusy se stále ještě zavinutým Sojournerem přerývané a nespolehlivé, druhý SOL (Marťanský den) se vše obrátilo v triumf.

Přibližně v 5:00pm PDT velitelství mise obdrželo potvrzení, že komunikace s roverem byla spolehlivě obnovena. Dvě hodiny poté, během dalšího vysílacího okna, jsme přijali potvrzení o tom, že sjížděcí rampy roveru se sklopily na obou stranách plátu, na kterém rover spočival. Po důkladné analýze snímků pořízených kamerou IMP se řídící obvody roveru rozhodly vypustit vozítko po pravé rampě. Akce byla potvrzena při posledním vysílacím okni tohoto historického dne. Kamera IMP pořídila napínavé obrázky roveru sjíždějícího po vybrané rampě na povrch rudé planety. V prašné půdě byly vidět jasné stopy, vozítko zastavilo asi 10 cm od blízkého kamene. Během marťanské noci vozítko připraví vozítko APXS (alfa-proton-rentgenový spektrometr) a po dobu 10 hodin s ním bude měřit okolní půdu. Nakonec přejde do "sleep" režimu, ve kterém vyčká úsvitu dalšího vzrušujícího marťanského dne.


6 July 1997, 11:30 am PDT

Dnes je na Marsu pracovní den. Jak kamery Mars Pathfinderu (IMP), tak Sojourner Rover mají napilno.

Nejprve kamera pořídí to, čemu tým PathFinderu říká s láskou "monstrózní panoráma". Tedy 360stupňový záběr pomocí obou "očí" a jejich červených filtrů. Spektrální filtry umožní geologům utvořit si představu o složení okolní půdy a kamenů.

Výsledný stereoobrázek bude také důležitým plánovacím nástrojem pro řízení vozítka, třírozměrný obrázek umožní dobře rozvrhnout následující činnosti. Řidič roveru si nasadí stereo brýle a navrhne trasu, kterou vozítko pojede ke svému prvnímu stanovenému cíli - kameni.

Tento kámen, pojmenovaný "Barnacle Bill" (Korýš Bill) má zvláštní vlastnosti, nedočkaví vědci a geologové se na něj chtějí podívat zblízka. Dnes rover vykoná 20 stupňovou otáčku zacouvá, aby u něj mohl umístit alfa-proton-rentgenový spektrometr APXS.

Z velitelství mise přichází dobrá zpráva - rychlost přenosu dat, se kterou přistávací modul komunikuje se Zemí, se zvýšila na 8 kb/sec - bezpříkladně vysoká rychlost takto brzo na počátku mise. To dovolí přijmout na Zemi více dat a vyslat na Mars více příkazů.


7 July 1997, 7:00 pm PDT

Opět jeden vynikající den. Vím, už musíte být pomalu unaveni těmito zprávami, ale my jsme tu stále rozjařeni. Celá Jet Propulsion Laboratory se vznáší tři stopy nad zemí...

Mezitím na Marsu: včera mírné počasí, teploty se pohybovaly okolo -76 stupňů Fahrenheita (-60 st. C), tlak okolo 6,8 milibarů, slabý vytrvalý vítr od jihovýchodu. Odpolední teploty dosáhly asi 10 st. F (14.7 st. C). Předpověď na dnešek: 10 stupňů Fahrenheita, v noci se ochladí na -105 st. F (-76 st. C).

Trochu extrémní předpověď ve srovnání s pozemskou? Možná, ale dnes takto vědci prezentovali první zprávu o počasí z Ares Vallis, vyschlého marťanského kanálu.

Čtvrtý den na povrchu jsou přistávací modul, vozítko a nástroje vpořádku a vysílají zpět mnoho nových údajů o skalách, půdě a atmosféře Marsu.

"Stanoviště je přesně takové, jaké jsme doufali, že bude" řekl Dr. Matthew Golombek, vědec týmu Pathfinder na tiskové konferenci v 10am PDT. "Jak se díváme podrobněji na skály a terén, nalézáme stále víc a víc překvapení".

Snímky představené dnes ráno zahrnují první fotografie přistávacího modulu pořízené z roveru. Fotografie ukazuje splasklé airbgy na hromadě, která téměř zakrývá modul na obrázku.

Mezitím kamera přistávacího modulu (IMP) poskytla nový perspektivní pohled na skály a kopce na marťanském obzoru, protože se vysunula na stožár a fotografuje stanoviště z výšky 1m nad modulem, řekl Dr. Peter Smith, hlavní výzkumník IMP z Arizonské univerzity.

Další obrázek představený dnes ráno ukazuje Sojourner Truth, 23-librové (10.5 kg) vozítko, které začalo zkoumat kameny okolo přistávacího stanoviště. Rover přes noc sbíral informace z kamene "Barnacle Bill" (Korýš Bill). Tento kámen je vzdálen asi 36 cm od vozítka a měl by být asi 8-10 palců vysoký (20-25cm)., řekl Smith, a má velmi odlišný povrch, který vypadá téměř jako by byl pokryt korýšovitými útvary.

"Zde máme důkaz, že se Sojourner jakoby přitulil a políbil Barnacle Billa", prohlásil Golombek, když byla fotografie předváděna.

"Také jsme obdrželi data z prvního půdního experimentu vozítka. APXS experiment (alfa-proton-rentgenový spektrometr) pracuje výborně," pokračoval Golombek. "Protože jsme ale začali snímat data dříve, než jsme původně plánovali, teplota na Marsu byla vyšší a tak jsme obdrželi spektrum trochu porušené. Tým potřebuje ještě den, aby se pokusil vymyslet, jak odstranit ten šum."

Vědecký tým sdělil, že úplná chemická analýza marťanské půdy a Barnacle Billa bude k dispozici zítra v 11am PDT na tiskové konferenci. Mezitím dnes pojede Sojourner k většímu kameni nazvaném "Yogi" a bude zkoumat složení půdy okolo něj pomocí alfa proton rentgenového spektrometru. Několik vědců poznamenalo, že plynulá prohlubeň půdy okolo kamene připomíná vodní příkop.

Při jižním pohledu na dvojici šikmých pahorků nazvaných "Twin Peaks" poukázal Smith na nové objevy, které by umožnila plně vysunutá IMP kamera. Prohlubeň v krajině před vrcholky naznačuje přítomnost kanálu. "To za kameny je skutečně kanál - jsme na okraji kanálu." řekl.

Detail marťanské půdy poblíž přistávacího modulu pořízený s vysokým rozlišením odhaluje strukturu bezvadně zachovanou v prostředí Marsu. Dr. Jim Bell z Cornellovy univerzity předvedl kalibrační body, které jsou využívány k zachování barevné stálosti. Vědci využívají barevné odstíny, aby rozpoznali rozdílné druhy minerálů přítomných v prostředí. Jasně červená barva půdy například ukazuje přítomnost oxidovaného železa v povrchových materiálech.

"Povrch Marsu je rezavý". Nevíme, kdy nebo jak rychle rezaví, ale doufáme, že se to dozvíme. Ale povrch není všude úplně stejný, v krajině je mnoho rozdílností a variací. Vidíme povrchy, které jsou například méně červené a více se podobají vulkanickým kamenům.

Na základě včerejších poznámek Dr. Ronalda Greelye o důkazech záplav v této oblasti prohlásil Dr. Michael Malin, interdisciplinární vědec, že takové záplavy by zaplnily na Zemi Středozemní moře. Důkazy můžeme vidět v různých kamenech, usazeninách a "loužích" na marťanském povrchu - tento materiál byl naplaven z vrchoviny do této pánve.

Plně barevné, 360 stupňové panorama oblasti přistání bude zveřejněno zítra v 11am na tiskové konferenci, spolu s daty o marťanské půdě a Korýši Billovi.


8 July 1997, 5:15 pm PDT

Hned první chemická měření na přistávacím stanovišti zkoumaného kamene - přezdívaného díky hrubému, korýšovitému povrchu Barnacle Bill - překvapila vědce a vyvolala otázky týkající se délky vulkanické aktivity na Marsu, které se udály při jeho raném formování.

Dr. Rudolf Rieder z německého Max Planckova Chemického institutu - hlavní průzkumník APXS týmu (alfa proton rentgenového spektrometru) oznámil, že 8-10palcový kámen poblíž přistávacího modulu Pathfinderu je neobyčejně bohatý na křemík. Tento prvek je mnohem více charakteristický pro kameny na Zemi než na Marsu. Na Zemi obsahují vulkanické skály podstatné množství volného křemíku ve formě křemene. Bohatý obsah křemíku řadí Barnacle Billa mezi jednu z nejběžnějších kategorií pozemských hornin - mezi andezity.

"Zjistilo se, že tento kámen má některé spíše zvláštní chemické charakteristiky, díky kterým se velmi nepodobá jiným SNC meteoritům" řekl Dr. Hap McSween z univerzity z Tenessee, který se vědecky podílí v APXS týmu. (SNC meteority jsou na Zemi nalezené kameny, u nichž je předpokládán marťanský původ).

"Zvláště je to velmi vysoký obsah křemíku nebo dioxidu křemíku (křemene), řekl McSween. Zdá se, že Barnacle Bill spadá do kategorie zvané "andezity", jedné z nejběžnějších vulkanických hornin na Zemi."

Andezity jsou velmi jemné směsi krystalků křemene a dalších minerálů, formovaly se během procesu "diferenciace". Diferecniace je děj, při nemž se ztuhlé materiály opakovaně taví o tuhnou hluboko uvnitř planety a poté tvarují její povrch. Mars má dnes velice málo vulkánů a nemá žádné kontinentální kry podobné těm na Zemi, což dokládá, že byl vnitřně aktivní po dlouhou dobu. Chemická analýza Barnacle Billa může za celou touto teorií připsat otazník.

Dnešní zpráva o počasí je velmi podobná té včerejší: ve 3pm místního marťanského času se teplota pohybovala okolo 5 st. F (-15 st. C), tlak okolo 6.74 mbar, vál velmi slabý vítr ze severozápadu.

"Počasí na Marsu je poměrně nudné" prohlásil Dr. Jeffrey Barnes z Oregonské státní univerzity, člen atmosférického a meteorologického experimentu. Léto na subtropickém severu Marsu je docela stejné den co den. Za padesát nebo šedesát dní začneme pozorovat dramatické změny s příchodem podzimu."

Atmosférickou neprůhlednost, neboli jak jasné je nebe, měří atmosférický experiment Pathfinderu. Ten ukazuje, že atmosféra Marsu je mírně prašná do cca 40 km nad povrchem. Prach je rovnoměrně rozložen a očekává se, že se zvedne, až nastanou prašná období podzimu, řekl Barnes. Viditelnost je odhadována na 32 km nebo i více, což je zhruba stejné jako viditelnost za mírně smogového dne v Los Angeles.

Dnešním dalším úkolem vozítka je chemická analýza půdy okolo velkého kamene nazývaného "Yogi". Jakmile bude půdní analýza hotova, Sojourner zacouvá k levé straně kamene a začne chemickou analýzu pomocí APXS.

Dnes je pátý den povrchových operací od historického přistání dne 4.7., všechny systémy sondy a roveru stále pracují velmi dobře. Pathfinder posílá data bezprecedentně vysokou rychlostí 8500 bps, k dnešnímu dni již zaslal 1575 snímků marťanského povrchu. 360stupňové barevné panorama Ares Vallis bylo právě umístěno na Pathfinder website. (http://mpfwww.jpl.nasa.gov)


9 July 1997, 3:00 pm

Šestý den po přistání v oblasti vyschlého kanálu Ares Vallis. Pathfinderův přistávací modul a vozítko neustále fungují velice dobře a během denních vysílacích oken zasílají obrovská množství dat.

Včera Pathfinder zaslal 85 megabitů dat o marťanské atmosféře, počasí, půdě a kameni zvaném Barnacle Bill, prvním podrobně zkoumaném kameni. Také byly zaslány další obrazové informace z roveru a modulu.

Dnes tým operátorů provede vysílání nízkovýkonovou anténou mezi 6:30 - 7pm PDT, aby získal údaje o stavu přistávacího modulu a roveru. Později proběhne tříhodinový přenos pomocí vysokovýkonové antény, v 10pm - 1:30am PDT s vyšší přenosovou.rychlostí.

Vozítko dokončilo půdní analýzu hladké prohlubně u velkého balvanu Yogi. Po skončení analýzy vozítko zasunulo alfa proton rentgenový spektrometr a vykonal abrazivní experiment s koly. Ten spočíval v hrábnutí do půdy a odstranění ztvrdlé hmoty prostým otáčením koly. Tento půdní test je jeden z mnoha technologických a pohybových pokusů plánovaných pro rover, který by měl pomoci konstruktérům dalších generací roverů porozumět dynamice pohybu na marťanské půdě.

"Použili jsme vozítko jako jakýsi buldozer, aby zatlačil na kameny a nadzvedl ztvrdlý materiál." řekl Dr. Matthew Golombek, vědec projektu Pathfinder na tiskové konferenci v 1pm PDT. "Poté se rover přemístil trochu doleva a vyfotografoval Yogiho svými čelními foroaparáty. Pak se otočil a těmito aparáty snímal přistávací modul. Nakonec bude fotografovat kámen Yogi zblízka. Tato data obdržíme dnes.

Následná analýza kamene Barnacle Bill ukázala, že jeho struktura se zdá být totožná s vulkanickými andezity, druhou nejběžnější pozemskou horninou, řekl Dr. Jeff Johnson z Geologického průzkumu z Arizonského Flagstaffu, vedoucí týmu IMP (Imager for Mars Pathfinder).

Vědci použijí odražené spektrum zachycené kamerami roveru a přistávacího modulu, aby určili, zda kámen o šířce okolo 40 cm je usazenina složená z mnoha rozdílných úlomků, nebo jestli se jedná o homogenní hmotu - což by potvrzovalo původní hypotézu vulkanického kamene.

Dr. Peter Smith, vedoucí průzkumník IMP týmu neformálně sdělil několik svých dojmů o tom, jaké je to žít podle marťanského času, což znamená pracovat podle 24hodinového a 37minutového dne.

"Když při západu slunce říkáte dobrý den, když vaše sluneční brýle začnou vypadat takto (a pozvedl modročervené stereobrýle pro prohlížení 3D obrazů), když obdivujete podivně vypadající šutry, dáváte jim jména a vyprávíte o tom přátelům, když se vaše dny jmenují "soly" a vaše noci "dny", pak žijete podle marťanského času. Ale když se začnete smát inženýrským vtipům, pak opravdu žijete na Marsu."

Další plánovanou aktivitou vozítka je průzkum dvou bílých nebo velmi světlých kamenů nazvaných "Casper" a "Šuby-duby-dů", nalézajících se vlevo od přistávacího modulu. Mezi mnoha plánovnými snímky je i marťanský východ a západ Slunce, oprázky marťanských měsíců Phobos a Deimos a snímky "Twin Peaks" - dvou šikmých pahorků vzdálených okolo 800m od stanoviště.


10 July 1997, 4:15 pm

Sedm dní aktivit na povrchu mise PathFinder, všechny systémy a přístroje přistávacího modulu stále fungují dobře. Rover zůstává v perfektní kondici zdá se, že sám jezdí o něco rychleji než v případech, kdy je řízen příkazy ze Země.

"Vozítko minulou noc vlastně trochu přestřelilo cílový kámen" vysvětluje Dr. Justin Maki z Arizonské univerzity, člen IMP týmu. Maki promítl film ukazující Sojourner, jak přijíždí k velkému balvanu a šplhá na něj jedním kolem. V tomto případě špatného odhadu se rover zachoval tak, jak měl - tedy jakmile zjistil, že překážka je v cestě, zacouval, pootočil se a poodjel od objektu. Ačkoliv se rover pohybuje rychlostí 1cm/s, zdá se, jakoby jel o něco rychleji.

Vědecký tým zaměřil APXS spektrometr na levou stranu kamene Yogi, protože se zdál být tmavý a nezaprášený. Jenže se ukázalo, že tato strana je pro rover obtížnější vhledem k nerovným okrajům a menší prohlubni v půdě pod kamenem. Tým roveru dnes vydá Sojourneru příkazy k novému umístění měřícího přístroje. Předpokládá se více pokusů, opakované pokusy nejsou v tomto případě neobvyklé.

Navigační tým dnes také vyhlásil souřadnice přistávacího stanoviště: 19.33 st. severní šířky, 33.55 st. západní délky.

Dr. Carol Stokerová z výzkumného centra NASA v Ames během tiskové konference předvedla některé výsledky ve virtuální realitě. Ty její tým získává na základě dat Pathfinderu. Data z přistávacího modulu jsou porovnávána s modely terénu, vzniklou třírozměrnou perspektivu je možno zobrazit a rotovat ve všech směrech na obrazovce. Pro vědce je tento model velmi užitečný, mohou plánovat cesty roveru a analýzy dat.

Dr. Julio Magalhaes, také z výzkumného centra NASA, sdělil, že na podle palubního systému ASI/MET (systém měření složení atmosféry a systém meteorologických měření) jsou teploty horních vrstev atmosféry Marsu extrémně nízké. Vědecký tým naměřil teplotu -171 st. C (-275 st. F) ve výšce 80 km nad povrchem.V nižších vrstvách (od 60 km do 13 km) jsou teploty vyšší a podobají se teplotám, které změřily přistávací moduly Vikingů v sedmdesátých letech.


11 July 1997, 4:30 pm PDT

Příkazy k činnostem dalšího dne nebyly Pathfinderu minulou noc zaslány, protože přijímač kosmické sondy nebyl před spojením včas zapnut.

Vesmírná síť NASA (NASA Deep Space Network) každý den provádí pravidelné přeladění frekvece před vysílacími okny. Kalifornská stanice Goldstone začala ladit a vysílat včera po zapnutí okolo 1:35pm PDT. Protože přijímač Pathfinderu je kvůli úspoře energie zapínán pouze v určitých časech, neměl být zapnut až do 1:46pm, Pro vzniklý jedenáctiminutový rozdíl se plánovaný přenos příkazů neuskutečnil.

Tým operátorů tento problém neodhalil, dokud nebyl připraven zahájit příjem dat včera v 9:12pm PDT. Tento třicetiminutový příjem dat měl být následován dalším příjmem 10:30pm-12:20pm.

Zmeškané spojení žádným způsobem neohrozilo probíhající misi, s výjimkou zpoždění aktivit sondy a ROVERu. Operátoři vyšlou opět ten samý soubor sekvencí dnes večer během okna okolo 8pm PDT.

Činnosti plánované na dnešek zopakují včerejší nedokončené úkoly, včetně návratu Sojourneru zpět od kamene Yogi a zaměření vědeckých nástrojů oproti kameni. Také je plánováno plné barevné panorama.

Všechny systémy sondy a roveru pracují dobře. Dnes je den SOL 8 mise.

Díky včerejšímu přesnému určení souřadnic přistání mohl dnes navigační tým rekonstruovat vstupní, sestupnou a přistávací fázi na tiskové konferenci v 12:00 PDT. Tým analyzoval data pořízená minulý týden a předvedl tvar přistávací dráhy.

Pathfinder přistál "na chlup přesně - kilometr od cílové oblasti", řekl Dr. Sam Thurman, jeden z členů EDL týmu.

Konečná rychlost sondy po zbrždění padákem(ky?) byla okolo 60 m/s (216 km/h) Algoritmus, který řídil přistání, zaznamenal rychlost 61.5 m/s ve chvíli, kdy byly zažehnuty brzdící rakety RAD. (rocket-assisted deceleration).

Pro tým dohledu bylo velmi důležitou otázkou chování Pathfinderu během sestupu, kdy byla sonda vystavena silám marťanského prostředí. Navigační tým skutečně zaznamenal, že sonda získala určitou horizontální rychlost vlivem větru okolo 13 m/s (46,8 km/h), což je však stále v mezích plánu přistání. Tato informace nicméně je velmi užitečná pro tým leteckého dohledu, když začíná sonda brzdit o horní vrstvy atmosféry aby zakřivila dráhu.

Okolo 98 m nad povrchem Pathfinder zažehl zpětné raketové motory - jen o něco výše, než v předpokládaných 90 metrech - též velmi dobře v mezích přistávací strategie. 65 stop (19.8m) dlouhá (brzdící?) uzda byla odhozena ve výšce okolo 21 metrů nad povrchem, jen několik sekund před dopadem.

Pathfinderovy airbagy - prvek, který nikdy předtím nebyl testován pro polotvrdé přistání - narazily na povrch rychlostí okolo 18 m/s (64.8 km/h) a vysmekly se vodorovně rychlostí okolo 12.5 m/s (45 km/h). Pathfinder vyskočil po dopadu asi 15 m do výšky a pak asi ještě 14x nebo 15x, než se zastavil. Celkem se sonda pohybovla a skákala okolo 2.5 min a urazila při tom 1 km.

Jednou z činností pro den SOL 8 takřka bezproblémové mise bude zaslání sady příkazů, po nichž rover poodjede od velkého balvanu "Yogi" na který včera šplhal, než se automaticky zastavil. Tým vozítku pošle nové povely pro přemístění poblíž ke kameni, vozítko se pokusí umístit APXS spektrometr opět oproti kameni. Tým fotografů dnes zahájil snímání "obří pánve" - 360 stupňový plně barevného panoramatického snímku přistávacího stanoviště Ares Valis.


12 July 1997, 12:30 am, PDT

Letoví operátoři měli dnes znovu navázat spojení s přistávacím modulem Mars Pathfinderu a po úvodní komunikaci přemístit rover. To se nestalo, protože počítač sondy se resetoval.

Okolo 3pm PDT poslal letový tým příkazy přistávacímu modulu a povely k přesunu vozítka od kamene Yogi. Rover uvíznul u kamene ve středu odpoledne. Mysleli jsme, že příkazy posílané ve čtvrtek modul nepřijal kvůli chybě v načasování radiového přenosu.

Letový tým obdržel signál z Pathfinderovy nízkovýkonové antény v 6:47pm. V pátek se potvrdilo, že modul přijal páteční příkazy a začal je vykonávat. Tým pak předpokládal, že další data přijme přes vysokovýkonovou (směrovou) anténu po 8:47pm. Žádný signál ale zachycen nebyl.

Tým zaslal modulu povel přes jeho nízkovýkonovou anténu, aby odeslal signál zpět na Zem. Modul odpověďel. Letoví operátoři z toho vyvodili, že se počítač letového modulu resetoval někdy mezi 6:47 a 8:47pm PDT v pátek. Příkazy k přesunu pak rover nesplnil, protože se měly vykonat později.

Poté jsme okolo 11pm poslali povely, které přiměly přistávací modul nasměrovat vysokovýkonovou anténu k Zemi a půl hodiny vysílat interní data o stavu modulu a vozítka. Dále jsme zaslali příkazy pro rover k vycouvání od kamene Yogi. Další příkaz pak pro modul, aby zaslal obraz vozítka a potvrdil, že přemístění se uskutečnilo.

Ve 12:15am PDT získala stanice vesmírné sítě poblíž Canberry v Austrálii signál od modulu Pathfinderu na začátku půlhodinového vysílacího okna, zaslaný přes vysokovýkonovou anténu. Data tohoto přenosu ukázala, že rover ve skutečnosti přijmul a vykonal příkazy už ve čtvrtek. A vykonal je znovu v pátek, kdy mu byly zaslány podruhé. Kolem 12:25 jsme obdrželi snímek, který ukázal rover ve větší vzdálenosti od Yogiho.

Páteční odpoledne bylo tedy zaznamenáno druhé resetování počítače modulu od přistání dne 4.7. Letový tým nemá jistotu, proč se resetování děje, avšak inženýři poznamenávají, že oba případy se staly v okamžiku, kdy modul s vozítkem silně komunikoval.

Podle telemetrie se všechny systémy sondy a roveru chovají normálně. Dnes je SOL 8 mise Pathfinderu.


13 July 1997, 8:00 am PDT

Přistávací modul Pathfinderu zaslal po uplynulém marťanském dni na Zem třetinu barevného panoramatického obrázku a vnitřní data pro, aby bylo možno doladit činnost sondy.

Letový tým očekává, že modul vyfotografuje a přenese další dvě třetiny panoramatu dnes. Potože marťanští krajináři pracují každý den ve stejném čase, expozice panoramatu jsou rozděleny do po sobě následujících dní, takže světelné podmínky v různých částech 360 stupňového snímku sobě odpovídají.

Modul také zaslal 3 megabajty interních dat, včetně všech dostupných údajů o tom, proč počítač modulu v pátek resetoval. Letový tým pokračuje ve studiu a opravě problému, ukazuje se, že závada se týká software, které má za úkol koordinovat procesy běžící na počítači. Tým již poslal první sadu příkazů, které by měly zabránit dalším resetům.

Dále byly zaslány pokyny pro vozítko, to má zůstat po další den v klidu. Vedoucí mise chtějí nejprve obdržet barevné panorama a interní data, předtím, než bude rover pokračovat v průzkumu. Tým se dnes rozhodne, zda má vozík v dnes noci začít další činnost.

Příjem dat začal v 11:15pm PDT o sobotní noci a trval okolo hodiny. Na přistávacím stanovišti Země zapadá v 4:27am PDT a Slunce v 6:56am. Tak končí SOL 9 - Pathfinderův devátý den na Marsu.


14 July 1997, 10:00 am PDT

Přistávací modul Pathfinderu minulou noc zaslal na Zemi okolo hodiny užitečných dat - včetně částí 360 stupňového barevného panoramatického snímku - před tím, než se, zdá se, opět resetoval počítač a spojení se přerušilo.

Inženýři pokračují v odstraňování problému, jenž souvisí se softwarem, který rozhoduje o tom, jakým způsobem počítač simultánně zpracovává mnoho rozdílných procesů. "O sobotní noci jsme "seřadili" ("serialize") aktivity a přiměli modul dělat v jednu dobu pouze jedinou věc, protože minulou noc přistávací modul zpracovával mnoho procesů, když došlo k resetu" řekl Brian Muirhead, manager letového systému Pathfinderu. "Dnes opět použijeme "řazení", a pokusíme se tak vyhnout možnosti resetu. Reset se stal v 1:06am PDT, cca půl hodiny po začátku plánovaného dvouhodinového přenosu.

Data přijmutá během nočního přijímacího okna ukázala, že rover stojí oproti kameni Yogi, s APXS spektrometrem připraveným ke studiu atomárního složení kamene. Data spektrometru by měla dorazit tuto noc, vědecký tým se poté rozhodne, zda přesunout vozítko.

Po přijmutí dat z roveru je pro dnešek největší prioritou příjem panoramatického snímku.

Poslední příjem dat se konal během SOL 10, neboli během Pathfinderova desátého dne na Marsu. Dnes na Marsu vyšla Zem v neděli v 3:27pm PDT, Slunce vyšlo v 6:36pm PDT. Země zapadla v pondělí v 5:07am a Slunce pak v 7:35am. Dnes letový tým předpokládá přijímací okna po 9pm a 11pm PDT.


15 July 1997, 12:00N PDT

Letový tým Mars Pathfinderu hlásí velice úspěšný přenos dat během uplynulé noci. Tým přijal rekordních 90 megabitů dat z chemického rozboru balvanu zvaného Yogi, z atmosférických měření a skoro všech zbývajících částí 360stupňového barevného panoramatického snímku okolí přistávacího stanoviště.

Data z minulé noci obsahují podrobné informace o chemii Yogiho, získané po druhém pokusu o umístění APXS spektrometru oproti kameni. Nová data také zahrnují měření obsahu aerosolu v marťanské atmosféře, která byla použita spolu s novými snímky Marsu pořízených Hubbleovým teleskopem. Tato měření charakterizují změny místního a globálního klimatu v uplynulých třech týdnech.

Glenne Reeves, vedoucí softwarového týmu, diskutoval nedávné události, při nichž počítač přistávacího modulu samovolně resetoval. Podle Reevese se během mise resety vyskytly čtyřikrát - 5., 10, 11 a 14 července. Letový tým se pokusil vyvarovat se dalším resetům tím, že přikázal počítači zpracovávat jen jednu událost v jediném okamžiku, - "seřadit" činnosti - namísto žonglování s mnoha procesy naráz.

Tým pokračuje v odstraňování problému tak, že v testovacím laboratoři zkouší všechny sekvence, které vedou k resetu, zvažuje změny v letovém software, které by dovolily okamžité zotavení počítače po resetu a upravuje činnosti tak, aby minimalizoval ztráty dat, pokud by k resetu znovu došlo. "Reset je podstatě neškodný, protože nás dostane do bezpečného stavu", řekl Reeves. "Jenže způsobuje přerušení provozních aktivit.

Mezi jinými vědeckými úspěchy zveřejnil mineralogický tým Pathfinderu nové informace o Barnacle Billovi, velmi hrubě strukturovaném kameni a o nedalekém, mnohem větším balvanu Yogim, který byl úspěšně měřen uplynulou noc.

Yogi, kámen s nízkým obsahem křemíku se zdá být primitivnější než Barnacle Bill, "nemusel projít tím tavícím kotlem, jako Barnacle Bill a ostatní andezity" řekl Dr. James Greenwood z univerzity v Tenessee, člen mineralogického vědeckého týmu. Ačoliv jsou tato pozorování předběžná, zdá se, že Yogi je více podoben běžným pozemským basaltům. Dalším kamenem, který by měl být prostudován, je "Scooby Doo", následovat budou další, včetně "Half Dome", "Wedge", "Shark" a "Flat Top" - nalézající se v odlišné části přistávacího stanoviště. Některé z nich jsou poblíž plátu přistávacího modulu.

Pozorování Hubbleova vesmírnéo dalekohledu na oběžné dráze Země odhalilo hodně z povrchově-atmosférické činnosti. Písečná bouře zaznamenaná ve Vallis Marineris, právě před přistáním Pathfinderu, dělá během dvou týdnů všechno možné, jen nemizí, poznamenal k novým Hubbleovým snímkům Dr. Steven Lee z Coloradské univerzity, výzkumník Hubleova teleskopu. Část prachu z této místní bouře vniklo do okolí přistávacího stanoviště, což souhlasí s nedávným Pathfinderovými měřením atmosférické viditelnosti.

Pozorování uskutečněná mezi 18. květnem až 11. červencem ukazují takřka trojnásobné množství prachu poblíž Pathfinderova stanoviště. "Pochopitelně se tu děje mnoho činností a nějaký prach vniká směrem k přistávací oblasti", řekl Lee. "To souhlasí s Patfinderovým pozorováním na povrchu.

Zdá se, že zvýšení množství atmosferického prachu zmenšuje oblačnost, dodal Lee. Mraky pozorované poblíž jižní polární čepičky se podle posledních snímků teleskopu začaly zmenšovat, tak, jak se prach pohyboval jižní polokoulí. Hubbleúv tým odhadl, že tato oblačnost je poměrně nízká, s mraky ve výšce 15 až 16 km nad povrchem, protože m´žeme pozorovat, jak vrcholky některých marťanských sopek ční nad mraky.

Jedenáctého marťanského dne - SOL 11 - Země vyšla nad přistávacím stanovištěm v pondělí 14.7., 4:07pm PDT, následována Sluncem v 7:16pm PDT. Letový tým zaslíal Pathfinderu rádiem příkazy od 7:40pm PDT. Pathfinderova data byla přijímána v 9:02 až 9:35 pm PDT, pomocí nízkopříkonové antény. Tento přenos zahrnoval údaje spekterometru o kameni Yogi. Druhý příjem, pomocí vysokopříkonové antény, začal v 5:10am PDT a měl půlhodinovou přestávkou uprostřed, kdy bylo směrování antény opraveno. Tato data obsahovala nové části barevného panoramatického snímku. Západ Země byl v 5:46am, západ Sluunce v 8:15am PDT.


16 July 1997, 9:00 am PDT

Během dvanáctého marťanského dne, který právě skončil, rover odjel od kamene nazvaného Yogi a míří ke kameni přezdívanému "Scooby Doo" (Šuby Dů).

Rover ujel celkem 3.6m a ještě mu kolem 2 až 3 metrů zbývá ke kameni Scooby Doo. Na cestě mezi oběma kameny bude APXS spektrometr vozítka měřit marťanskou půdu. Vědecký tým předpokládá, že spektrometr bude snímat kámen Scooby Doo dne SOL14 - tedy ve čtvrtek 17. a v pátek 18. ráno.

Během minulého marťanského dne pořídily kamery IMP snímky marťanského západu Slunce, atmosférické viditelnosti a Patfinderových větrníků. IMP by také měl vyfotografovat Marsův měsíc Phobos.

Během dne SOL 12 modul zaslal celkem 65 megabitů dat na Zem. Všechny systémy fungují normálně. Tento marťanský den Změ vyšla v úterý v 4:47pm PDT, Slunce vyšlo v 7:56pm PDT, západ Země ve středu 16.7. v 6:26 západ Slunce v 8:54am.


17 July 1997, 11:00 am PDT

Inženýři týmu Pathfinderu hlásí ke konci třináctého dne na Marsu bezchybné činnosti přistávacího modulu a Sojourner roveru. Také poznamenali, že nalezli závadu, která v předchozích dnech způsobila čtyři samovolné resety počítače modulu a právě pracují na odstranění této softwarové chyby.

"Resety počítače byly způsobeny softwarovým procesem, který nebyl schopen splnit určitý úkol v přiděleném čase" prohlásil ředitel letu Brian Muirhead. Zjistili jsme, že proces byl přerušen, protože nedostal dostatečnou prioritu, aby mohl být dokončen. V podstatě potřebujeme přidat pouze jedinou instrukci do software počítače, abychom zvýšili prioritu tohoto procesu.

Problém byl při testech v laboratořích JPL simulován a izolován. Dnes a zítra budou dokončeny další testy, oprava (patch), která změní software modulu, bude radiem zaslána v sobotu, řekl Muirhead.

V noci obdržel tým Pathfinderu od modulu všech předpokládaných 58 megabitů dat, spolu s prvým z osmi sektorů obrazu, jejichž složením vznikne takzvaná "obří mísa" - barevný snímek vysokého rozlišení, panorama marťanského terénu, které obklopuje sondu. Zbylé části obrazu budou zaslány na Zem během několika následujících dní.

Nový "rover movie" - film vzniklý z překrývajících se snímků vozítka - dorazil také v noci. Zobrazuje Sojourner na 2.5 merů dlouhé dráze, jak jede k bělavému kameni nazývanému Šuby Dů. Během následující noci řidiči JPL laboratoře vozík přesunou blíže ke kameni, aby k němu mohl být umístěn APXS spektrometr.

Tento marťanský den (SOL 13) vyšla Zem včera v 5:27, Slunce v 9:35pm, západ Země byl v 7:06am, Slunce zapadlo v 9:33am.Více informací naleznete na našem Webu: http://mpfwww.jpl.nasa.gov.


Status report připravily:
Office of the Flight Operations Manager
Mars Pathfinder Project
NASA Jet Propulsion Laboratory
California Institute of Technology
Pasadena, CA 91109


přeložil BVer

Zpět