Mars Pathfinder

Stav mise

6. června 1997

Mars Pathfinder

Kosmická loď setrvává v dobré kondici a je právě asi 148 milionů kilometrů od Země (14 milionů km od Marsu). Celkový čas letu od startu je nyní 182 dní a zbývá 28 dní do příletu k Marsu.

Letový tým dokončil 5. až 6. června upload finální verze letového software na loď. Záplata opravila množsví problémů ve vstupním, sestupovém i přistávacím řídicím software. Celkový objem záplaty byl asi 400 KB. Bylo přijato rozhodnutí o pozdržení používání opraveného software až do okamžiku po provedení ORT č. 7, protože to bude dobrý poslední regresní test. Loď začne používat nový software 16. června.

Byly ukončeny dva mini-ORTy, které testovaly plány plátkového (?) pohybu a anténu s malým ziskem při nepředvídaných situacích v průběhu Sol 1. Všechny letové sekvence pro předvstupní a povrchové operace musí být nyní dokončeny a budou nahrány na loď 18. června. Také jsme ukončili všechny přípravy na generální zkoušku mise (ORT č. 7), která začne 9. června.

Skončila detailní review plánů Veřejného dosahu zahrnující projekt, programovou kancelář a osazenstvo JPL PIO. Neexistují žádné závažné nedostatky, takže detailní implementační aktivity probíhají dobře.


Více informací naleznete na našem Webu: http://mpfwww.jpl.nasa.gov.


Status report připravily:
Office of the Flight Operations Manager
Mars Pathfinder Project
NASA Jet Propulsion Laboratory
California Institute of Technology
Pasadena, CA 91109


Zpět