Mars Pathfinder

Stav mise

7. února 1997

Mars Pathfinder

Úspěšně ukončený TCM-2 3. února. Cílem manévru bylo odstranění chyb TCM-1 a dosáhnout velikosti 1,6 m/s. Manévr sestával ze dvou částí, axiální složky 1,5 m/s a laterální složky 0,1 m/s. Všechny subsystémy lodi pracují podle očekávání a výsledná chyba manévru je menší než 2%. Loď se po manévru pootočila zpět k Zemi a setrvá v této poloze do pozdního března.

Palubní počítač se ve středu 5. února vyresetoval v průběhu doby kdy nebylo navázáno spojení. Analýza poresetové telemetrie ukázala, že to bylo způsobeno chybou dělení nulou v softwaru řízení polohy (ACS). Loď reagovala na tuto anomálii podle očekávání a vyvolala zavedení původní konfigurace. Tato konfigurace přepíná ACS do stavu nečinnosti a redukuje přijímací i vysílací přenosovou rychlost oproti normálním letovým hodnotám. Několik příkazů bylo vysláno 6. února, aby se zvýšily přenosové rychlosti a vrátila diagnostická data. Subsystém řízení polohy je stále v módu nečinnosti (idle). Poloha (orientace) lodi je bezpečná, a tak není závažný důvod pro restartování ACS.

5. - 7. února se konalo setkání celého vědeckého týmu. Byli pozvání všichni existující výzkumníci plus nově vybraní vědci ASI/MET FIST a participující vědci. Účelem setkání bylo zorganizování vědeckých týmů do množiny skupin vedeckých operací a revize stávajících plánů povrchových operací. Bylo předneseno množství užitečných pozměňujících návrhů předběžných plánů operací prvních dvou solů.


Více informací naleznete na našem Webu: http://mpfwww.jpl.nasa.gov.


David Dubov, Mars Pathfinder, NASA


Zpět