Mars Pathfinder

Stav mise

11. dubna 1997

Mars Pathfinder

Kosmická loď setrvává v dobré kondici a je právě asi 71 milionů kilometrů od Země. Jedinou aktivitou lodi probíhající tento týden byly pravidelné kontroly funkcí ASI/MET, pumpy chladicího okruhu B a některé modifikace parametrů chybové ochrany subsystému řízení orientace. Celkový čas letu od startu je nyní 128 dní a zbývá 85 dní do příletu k Marsu. Úspěšně jsme ukončili test operační připravenosti všech aktivit od vstupu do atmosféry Marsu -2 dny až Sol 2. Tento test byl uskutečněn s použitím testovací postýlky (Testbed - poraďte) a marsoviště (pískoviště simulující povrch Marsu). Fáze přibližování k Marsu zahrnuje periodické aktualizace vstupních, sestupných a přistávacích parametrů letového software a eventuální vykonání 5. manévru korekce dráhy (TCM-5). Zkoumáme menší problém, který nastal v průběhu stahování airbagu a který významě neovlivnil testy. Testy povrchových operací zahrnují i plán při poruše antény s velkým ziskem (HGA) a následné využití antény s menším ziskem (LGA).

John Wellman a Matt Golombek byli přítomni porady vědecké skupiny speciálních projektů v NASA HQ, aby prodiskutovali sporné otázky ohledně práv k datům a také role participujících vědců. Bylo vedeno množství užitečných rozprav a byl vyvinut hrubý návrh (draft) postupu při těchto sporných otázkách.


Více informací naleznete na našem Webu: http://mpfwww.jpl.nasa.gov.


Status report připravily:
Office of the Flight Operations Manager
Mars Pathfinder Project
NASA Jet Propulsion Laboratory
California Institute of Technology
Pasadena, CA 91109


Zpět