Mars Pathfinder

Stav mise

18. dubna 1997

Mars Pathfinder

Kosmická loď setrvává v dobré kondici a je právě asi 80 milionů kilometrů od Země. Jedinou aktivitou lodi probíhající tento týden bylo pokračování sběru dat ze slunečního senzoru, aby bylo možné zjistit jeho výkonnost při velkých slunečních úhlech. Žádná další degradace slunečního senzoru nebyla od startu sledována. Celkový čas letu od startu je nyní 135 dní a zbývá 78 dní do příletu k Marsu.

Letový tým dokončuje přípravy pro test operační připravenosti č. 5. Tento test je pětidenní simulací povrchových operací s použitím testbed-u a marsoviště. Značné množství členů vědeckého týmu a spolupracujících vědců se zúčastní těchto testů a již nyní vedou současné testy a přípravy.

Projekt ukončil první ze dvou seancí podle lekcí naučených v průběhu vývoje MPF. První seance byla zaměřena na problémy na systémové úrovni a byla dobře přijata celolaboratorním auditoriem. Druhá seance je plánována na 28. dubna a bude zahrnovat lekce ze subsystémů. Obě seance jsou natáčeny na videopásek a prezentační materiál bude sebrán do jedné "knihy".


Více informací naleznete na našem Webu: http://mpfwww.jpl.nasa.gov.


Status report připravily:
Office of the Flight Operations Manager
Mars Pathfinder Project
NASA Jet Propulsion Laboratory
California Institute of Technology
Pasadena, CA 91109


Zpět