Mars Pathfinder

Stav mise

20-27. července 1997

Mars Pathfinder


20 July 1997, 9:45 AM

Řídící tým projektu Pathfinder prováděl operace s landerem dnes časně ráno a získal nosný signál na anténě s velkým zesílením (AVZ) ve 3:14 am PDT po normální dobu asi 66 minut, ale síla signálu byla pod očekávanou hodnotou a tak žádná vědecká data nebyla přijímána."Řeklo nám to, že spacecraft je vcelku v pořádku, ale že je nějaký problém na spojovací lince", řekl Projekt Manažer Brian Muirhead. Pozdější pokus komunikace s landerem od 4:03 do 7:27 byl také neúspěšný. "Náš tým odhaduje možné příčiny tohoto komunikačního problému. Problém z tohoto rána může být do určité míry spojen s konfiguračními problémy mezi Pathfinderem a DSN (Deep Space Network), ale potřebujeme víc dat, abychom to mohli vyhodnotit. Snažíme se opravit ten problém, ale máme málo informací".

Tým také připravuje program pro anténu nízkého zesílení (ANZ) na dnešní půlnoc. Komunikační přenos s vysokoziskovou anténou se plánuje na zítra, na 3:30 am PDT. " Máme jen krátký interval (okno) pro komunikaci se spacecraftem a musíme trpělivě čekat na příští příležitost. Budeme sledovat stejný postup, který pro nás pracoval už dříve a jen tak přijdeme tomu problému na zub." Nepředpokládá se, že by tele komunikační problém byl nějak spojen s problemem funkce "reset", který se vyskytl na počítači landeru," řekl Muirhead.

Rover odpočívá v bezpečí na kameni, který se jmenuje Scooby Doo (Scooby-Doo je hoch z populárního cartoonu a filmové grotesky od fy Hannah-Barbera - kreslí ho Iwao Takamoto a cartoon oslavuje letos 27 let, zatímco ten hoch nestárne, pozn. jansan).

Země vychází nad Saganovou Memoriální stanicí v 8:07 pm a Slunce v 11:15 pm. Země tam zapadá v 9:45 am.


22 July 1997, 10am PDT

Tým Pathfinderu znovu úspěšně navázal kontakt s landerem a roverem včera časně ráno a uskutečnil několik komunikací použitím obojí, tj, AVZ a ANZ atén.

Brian Muirhead. " Jak mnoho udělá jeden den (doslova: What a difference a day makes", nárážka na název známé jazzové písničky, pozn jansan). Projektový tým úspěšně získal znovu plnou komunikační schopnost na obou antenách a je extrémně spokojen."

"Většina komunikačních problémů z minulého výkendu byla zaviněna operacemi zde na zemi, ne na spacecraftu. V příštích dnech budeme pracovat na tom, abychom tyto problémy odstranili, hned jak se vrátíme k normálnímu provozu. Tým úspěšně navázal první spojení na ANZ v 10:38 pm PDT 20 července, pak začal druhé spojení v 1:36 am 21 července. Při obou komunikacích jsme dostávali data rychlostí 40 bitů za vteřinu. Ve 3:32 am jsme uspěli při třetím spojení o rychlosti 150 bitů za vteřinu. "Všechna spojení pracovala perfektně a přijali jsme všechna základní inženýrská a telemetrická data ze spacecraftu. Ověřili jsme si, že všechny podsystémy byly v pořádku," řekl Muirhead.

Ve 4:50 anm PDT, 21 července, uskutečnil tým krátké spojení na AVZ, aby měl jistotu, že tato je nasměrována na zem. Kompletní AVZ komunikace při 8200 bitů za vteřinu byla později uskutečněna v 6: 43 am PDT. Tým získal všechna data o operaci landeru a roveru a také všechna inženýrská data. Navíc vyslal korekci softvéru, která má upravit sekvence na (flight) kompjútru a umožní, aby se sám automaticky resetoval.

Vědecké operace minulé noci zahrnují úspěšný přenos měření bílého kamene, nazvaného Scooby Doo and pokračoval v akcích k získání dat z panoramatické fotografie místa přistání v plném barevném rozlišení (resolution).

Tohoto marťanského dne (Sol 17), Zeme vyšla nad Sagan Memorial Stanicí 20 july, v 8:07 pm PDT, Slunce v 11:15 pm a Země zapadla v 9:45, July 22.


23 July 12:00 PDT

Na veřejné tiskovce podal tým zprávu, že dva a půl týdne po přistání ve starodávném povodňovém údolí zvaném Ares Vallis Pathfinder splnil všecky své primární úkoly a pokračuje v operaci takřka bezporuchově.

Více než 300 megabitů dat bylo přijato jen v minulém týdnu, řekl Dr. Mathew Golombek, projekční vědec Pathfinderu. Rover pokračuje ve svých agresivních seriích manévrů ke studování kamenů a půdy, které vědecký tým identifikuje pro jejich zajímavé vlastnosti. Navíc také roverovy abrasivní experimenty se stopami kol zacínají vydávat novou informaci a marťanské půdě, která se zdá vypadat jako jemný pudr.

Světový zájem o misi na Mars dospěl vrcholu a zatím bylo hlášeno víc než 400 miliónů vstupů na Internet, řekl Kirk Goodall, WEeB inženýr mise, který s Davidem Dubovem vytvořil dvacet zrcadlových sajtů ještě před přistáním jakožto službu veřejnosti. Nejvíce hitů bylo 47 miliónů v jednom dnu, což je víc než dvakrát co bylo v jediném dnu na Olympijských hrách v Atlantě, v Giorgii.

Komunikační problém, který vznikl minulý týden, řekl Richard Cook, manažer mise, byl vyřešen. Problém byl způsoben operacemi zde na zemi, kde bylo třeba re-konfigurovat zařízení a softvér každý den a bylo možno používat spojovací link jen během krátkých period kdy vysílač landeru byl zapnut.

Vědci ze začínají dovídat více o marťanské půdě tím, že studují stopy kol rovera a že ho nechají dělat abrasivní experimenty a měří vlastnosti prachu a půdy způsebené těmito pousy. Dr. Henry Moore, vědec zodpovědný za rovera, který zastupuje US Geologický průzkum v Menlo Parku, v Kalifornii, přirovnal půdu Marsu k jemnému prachu (siltu), který se nachází v Nebrasce. Marťanské částečky mají méně než 50 mikronů v průměru a jsou jemné jako pudrový prášek.

Prach se usazuje na některých přístrojích velmi malou rychlostí , tj. asi jen 3% denně , dodal Dr. Geoffrey Landis, z NASA Lewis Centra v Clevelandu, což je velice blízké předběžným odhadům. Tyto pokusy také indikovaly, že se nyní zrovna prach nepohybuje směrem k pólům. Další studie by mohly vysvětlit cesty, kterými prach opuští marsovu atmosféru.

Dr. Petr Smith z Arizonské Univerzity, který je hlavním výzkumníkem pro kameru landeru, popsal trochu víc Marsův povrch, poukazujíc na mělké koryto vyschlé řeky, která křižuje místo přistání a vzdálené kameny, které tam byly odplaveny z Marsových hor. Kolem 4 jasných otisků přistávacích airbagů bylo dnes vidět na obrazovkách, jak poznamenal Dr. Tim Parker, člen vědeckého týmu JPL (Jet Propulsion Laboratory). Rozrušený povrch naznačuje, že spacecraft se spíše roloval, nežli poskakoval , než se zastavil. Parker odhaduje, že poskočil asi 15 až 20 krát na kilometrové vzdálenosti, a pak zůstal stát.

Vědecké aktivity minulé noci dostaly rover přes. "Cabbage patch" tj. "Kapustové pole" , oblastí mezi Scooby Doo a lehce zbarveným kamenem zvaným Ovečka (Lamb). Rover provedl půdní experiment a pak se otočil a menévroval směrem k Ovečce. Vědci ještě seberou vzorky tmavé půdy blízko tohpto kamene, než se pohne Soujourner tak blízko, aby mohl umístit svůj spektrometer přitisknout na kámen.

Tohoto marťanského dne, Sol 18, Země vyšla nad Saganovoum memorialní stanicí v 8:47 pm PDT, Slunce v 11:54 pm PDT a Země zapadla včera, 22 července, v 10:25 pm PDT.


24 July 1997, 2:30 pm PDT

Všechna spojení mezi landerem a roverem byly úspěšně zakončena dnes, den před třemi týdny pobytu na povruchu Marsu. Den Sol 24 začal když Země vyšla nad Marsův horizont v 10:30 pm PDT minulou noc (23) a umožnila uskutečnění přenosu. Slunce vyšlo později v 1:15 am PDT toto ráno a zásobovalo landera a rovera energií, kterou potřebovali pro své úkoly.

Spojení s uskutečňovalo přes 70metrovou anténu pařící NSA Deep Space Facility v Madridu. 47 megabitů dat bylo získáno během dvou přenosů dne Sol 20. Data potvrdila, že oba, rover a lander, jsou v perfektním stavu a že pokračují v práci opravdu mistrovsky. Ředitel letu Dave Gruel oznámil, že už se neopakovaly softvérové resety, neboť tým poslal opravený softvér už před třemi Soly na Mars.

Dnešní data zahrnovala početné snímky, pořízené při probíhajících vědeckým pokusech. Imager pro Pathfinder (IMP) také doplni další sekci dvanáctibarevného "superpanorama" místa přistání, a ještě přidál film (rover movie), které se teď dává dohromady. IMP také sejmul foto Soujourneru, čímž ukončil svůj pracovní den.

Soujourner procestoval celkem 0,7 metru a udělal daší experiment s půdou, za použití kol. Poslední aktivita byla kontaktu alfa-protonového spektrometru s povrchem blízko kamene zvaného Ovečka. V současné době, protože je na Marsu tma, je rover vypnutýa používá jen svou baterii k operaci spektromeru k snímání dat o marťanské půdě. Tato data budou přenášena na Zem přes lander a sice další marťanský den, Sol 24, který začíná, když Země vyjde dnes na Marsu v 8:48 pm PDT.

Tento den také rover udělal testy na půdní mechaniku, plus autonomní jízdu a umístění spektrometru Soujourneru na povrch Ovečky jako přípravu na snímání dat během příští noci. Landerův meteorologický průzkum změřil dnes nejvyšší teploty minus 2 stupně Celsia a ranní chlad minus 73 stupňů Celsia. Detectory počasí také zaznamenaly velké fluktuace totálního tlaku, až 0,3 milibarů na povrchu Marsu.

Sol 20: Země zapadla v 11:45 am PDT a tím skončily komunikace se Zemí. Slunce zapadlo v 1 pm PDT:


26 July, 1997, 3 pm PDT

Lander a rover zustávají v dobrém stavu a pokračují ve vědeckých experimentech (Sol 22). Země vyšla nad Marsem v 11:28 pm PDT, Slunce v 2:33 am.

Soujournova samostatná cesta ke kameni zvaném Suflé (Souffle) byla přerušena chybou ve sekvencéru, kterážto chyba byla ihned identifikována a opravena. Tato chyba se dá snadno opravit změnou numerického kódu v programu, který je zodpovědný za příkazy, stejně tak jako uživatel kompjútru by modifikoval svůj kód podle hlavního Menu nebo z desktop funkcí. "Problém byl opraven okamžitě a nová sekvence se vysílala na rover hned při dalším přenosu," řekla Becky Manning, letová direktorka pro Sol 22. "Koncem přenosu, kontroléři na Zemi dostali potvrzení, že rover vše správně přijal a pokračoval traversovat k Suflé."

Soujoujrner opustí Suflé na 23 Sol a pak objede lander. Když to provede, bude rover blízko tří nových kamenů, pojmenovaných "Pekařova lavice" (Baker bench), "Princezna pouště" (Dessert Princess) a "Marvin" (Marvin, to je jen křestní jméno, asi někoho z týmu, pozn jansan). Imager IMP vyslal domů nějaká data o o "insurance" panorama a "super" panorma. Na konci dne pak ješte ofotí rovera a za třicet minut bude konec.

Země zapadá o Sol 22 v 1:04 pm PDT a Slunce ve 3:25 pm PDT.


27 July, 4pm PDT

Lander a rover zustávaji "zdraví" a pokračují ve vědeckých experimentech o Sol 23. Země vyšla ve 12:00 o půlnoci PDT, slunce ve 3:13 am PDT.

Image ukázala na začátku dne, že Soujourner se vyšplhal kus na Suflé a že tedy alfa-protonový spektromer (APXS) neměl kontakt s kamenem a žádná data nebyla získána. Zbytek denních úkolů byl ale bez chyby. Soujourner začal objíždět lander skrze Rock Garden (Kamennou zahradu), ke kameni nazvaném Kašpar (Casper, známý duch z grotesek, pozn jansan) a skončil u Pouštní princezny a Pekařovy lavice. Tato cesta zahrnovala asi 6 metrů samostatné navigace rovera, mnohem více, než předtím.

Imager sejmul východ Slunce, zvaného Phobos, opacitu (?) a hvězdy, jako přídavek k Superpanoramatu. Týmu se také úspěšně podařilo získat IPM "insurance" panorama. Superpanorama se teď bude přenášet na Zem.

Pondělní plány zahrnují cestování roveru na místo mezi Calvinem a Hobbesem a pak se otočí směrem ke kameni Mini-Matterhorn. Soujourner pak sejme obraz tohoto kamene a také Sagan Memorial Stanice.

Sol 23: Země dnes zapadá v 1:43 pm, slunce ve 4:04 pm PDT.


Více informací naleznete na našem Webu: http://mpfwww.jpl.nasa.gov.


Status report pripravily:
Office of the Flight Operations Manager
Mars Pathfinder Project
NASA Jet Propulsion Laboratory
California Institute of Technology
Pasadena, CA 91109


přeložil jansan


Zpet