Mars Pathfinder

Stav mise

23. května 1997

Mars Pathfinder

Kosmická loď setrvává v dobré kondici a je právě asi 129 milionů kilometrů od Země. Jedinou významnou aktivitou tohoto týdne bylo pootočení k udržení nasměrování k Zemi. K tomu jsme se ještě vrátili k téměř souvislému pokrytí DSN. Celkový čas letu od startu je nyní 170 dní a zbývá 42 dní do příletu k Marsu.

Je ukončen šestý povrchový ORT (Surface Operations Readiness Test). Cílem testu bylo ověření našich scénářů pro situaci poklesu a výpadku napájení a korekce problémů z ORT č. 5. Test zkomplikovaly opakované hardwarové problémy testbedu týkající se snímkovače (Imager for Mars Pathfinder) a podpůrných napájecích zařízení. Problém, který byl způsoben několikerým resetem letového počítače, přiměl letový tým ke spuštění zotavovacích procedur z resetu namísto provádění normálních operací. Problém byl odstraněn po Sol 3, kdy jsme test znovu spustili a provedli operace od Sol 1 do 2 včetně. Přes tyto problémy test dopadl celkově dobře v tom, že jsme vyzkoušeli všechny hlavní operační procesy. Vyskytlo se několik dalších menších problémů, ale všechny budou korigovány při ORT č. 7.


Více informací naleznete na našem Webu: http://mpfwww.jpl.nasa.gov.


Status report připravily:
Office of the Flight Operations Manager
Mars Pathfinder Project
NASA Jet Propulsion Laboratory
California Institute of Technology
Pasadena, CA 91109


Zpět