Mars Pathfinder

Stav mise

27. června 1997

Mars Pathfinder

Mars Pathfinder nyní dělí osm dní od přistání na povrchu Marsu. Sonda provedla poslední z plánovaných korekčních manévrů v 10am PDT ve středu 25.6. Korekční manévr měl dvě fáze, mezi kterými uběhlo 45 minut. První zážeh trvající pouhých 1.6 vteřiny zajistily čtyři motory na jedné straně stroje, druhý zážeh (2.2sec) pak dva motory na straně blízké tepelnému štítu. Výsledný efekt obou zážehů změnil rychlost PathFinderu o 0.018 m/s, (0,0648 km/h) což zacílí sondu k přistání dne 4.7: do oblasti kotliny Ares Vallis. PathFinder by měl přistát v 10:07am PDT (přijímací čas na Zemi). Světlo z Marsu na Zem letí 10min 35sec, takže ve skutečnosti přistane Pathfinder v 9:57am pacifického času (PDT).

Pokud to bude zapotřebí, může být vykonán pátý korekční manévr, těsně před tím, než PathFinder vstoupí do horních vrstev marťanské atmosféry. Manévr by mohl být proveden buď šest nebo dvanáct hodin před vstupem do atmosféry v 10am PDT (čas na Zemi). Letový tým přijme rozhodnutí o poslední korekci den před přistáním.

Závěrečný test sondy a roveru byl vykonán 20.6. Všechny systémy sondy, včetně vědeckých přístrojů a důležitého radarového výškoměru jsou v perfektním stavu od posledního testu před šesti měsíci. Rover obdržel budící volání od přistávacího modulu a přijmul upgrade software. Letoví operátoři poté nahráli 370 příkazových sekvencí, které bude PathFinder při svých úkolech na povrchu potřebovat.

Sonda je nyní připravena začít vstupní, sestupnou a přistávací fázi letu (EDL). Do tohoto režimu bude přivedena palubní sekvencí 30.6. v 1:42pm PDT.

Mars Pathfinder je v současnosti vzdálen přibližně 180 miliónů kilometrů od Země a asi 3.5 miliónů kilometrů od Marsu. Po 202 dnech letu sonda cestuje rychlostí okolo 18000 km/h vzhledem k Marsu.


Více informací naleznete na našem Webu: http://mpfwww.jpl.nasa.gov.


Status report připravily:
Office of the Flight Operations Manager
Mars Pathfinder Project
NASA Jet Propulsion Laboratory
California Institute of Technology
Pasadena, CA 91109


přeložil BVer

Zpět