Mars Pathfinder

Stav mise

31. ledna 1997

Mars Pathfinder

Kosmická loď se stále jeví vpořádku a je nyní asi 16 millionů km od Země. Klíčové aktivity ukončené tento týden zahrnují úspěšné vykonání testů K=15, R=1/6 rozvinovacích kódů a rozluštění chyby v software řízení polohy zjištěné minulý týden. Software byl reaktivován a momentálně pracuje správně. Navíc jsme ověřili, že šum, který byl patrný při kontrole provozuschopnosti ASI/MET, je způsoben elektronikou motorů (PDE). šum se jeví v podstatě zářivě a nebude vydáván při povrchových operacích, protože PDE je umístěna na nosné části.

Tým řešící problémy se spojením dal dohromady přijatelné vysvětlení většiny zamítnutí příkazů a podmínek uzamčení CDU. To zahrnuje harmonické frekvence z rozmítacího obvodu přijímače, které uzamknou CDU a odtáhnou mimo správnou řídící frekvenci. Skupina vyvíjí plán testu, který by potvrdil tuto hypotézu a také sbírá informace o incidentech, kdy se CDU uzamkla pokud jsme s ní nebyli ve spojení.

Test operační připravenosti (Operational Readiness Test - ORT) na první dva SOLy běžel 27. a 28. ledna. Sekvence byly identické se sekvencemi použitými při posledním předstartovním pozemním ORT. ORT byl uspěšný v tom, že všechny sekvence byly správně vykonány simulovaným přistávacím modulem a roverem. I když bylo zaznamenáno množství relativně malých problémů, tak tyto problémy byly přezkoumány a ve všech případech byly stanoveny akce k jejich řešení.

Ústředím NASA bylo vybráno devatenáct výzkumníků na základě vyhlášení Announcement of Opportunity for selection of Mars Pathfinder Participating Scientists a Facility Instrument Science Team for the Atmospheric Structure Instrument/Meteorology Package. Setkání všech vědců participujících na Pathfinder-u bylo stanoveno na 5. - 7. února 1997 v JPL, aby započala integrace nových výzkumníků do týmu experimentálních operací.


Více informací naleznete na našem Webu: http://mpfwww.jpl.nasa.gov.


David Dubov, Mars Pathfinder, NASA


Zpět