Mars Pathfinder

Stav mise

28. července - 1. srpna 1997

Mars Pathfinder


Mars Pathfinder uzavírá primární vědeckou misi

Kosmická loď NASA, Mars Pathfinder (neobvyklý pokus, jak poslat nenákladný přistávací modul a pojízdného průzkumníka na povrch Marsu) ukončila primární část mise vyplněním všech úkolů a vrácením množství nových informací o červené planetě.

Mezníkem pro robotický přistávací modul, který pokračuje v odhalování starodávného vyschlého koryta na severní polokouli Marsu, byl třicátý den mise - 3. srpna. Lander zachytil mnohem více dat o atmosféře, počasí a geologii Marsu, než vědci očekávali. Nakonec Pathfinder vrátil 1.2 gigabitu (153,6 MB) dat a 9,669 slibných obrázků marťanské krajiny.

Mise byla velice sledována přes World Wide Web. Dvacet zrcadlových serverů, zkonstruovaných Kirkem Goodallem, web inženýrem JPL a spravované webmasterem Pathfinderu Davidem Dubovem, celosvětově zaznamenalo 565,902,373 hitů v období od 1. července do 4. srpna. Nejvetší počet hitů v jednom dni byl zaznamenán 8. července: 47 milionů hitů, což je více nez dvojnásobek hitů zaznamenaných v kterémkoli dni v průběhu Olympijských Her v Atlantě.

"Impozantní data vrácená Stanicí Sagan Memorial a Sojournerem pomohou vybudovat vědecký základ pro příští mise na Mars, včetně vzoru návratu pro budoucí léta," řekl Dr. Wesley Huntress, správce pro vesmírnou vědu v NASA. "Pozitivní přístup týmu Pathfinderu byl důležitý pro překonání několika naléhavých a složitých technických problémů v průběhu vývoje a letu. Tým vyzkoušel ovládání solárně poháněného přistávacího modulu a mobilního vozítka na povrchu planety miliony kilometrů od Země."

"Tato mise demonstrovala použitelné a levné umístění vědeckých nákladů na povrch Marsu," řekl Brian Muirhead, projektový manažer Mars Pathfinderu v NASA, Jet Propulsion Laboratory. "Ověřili jsme závazek NASA - levný planetární průzkum, ukázali užitečnost mikrovozítek při průzkumu Marsu a získali významná vědecká data, důležitá k pochopení struktury marťanské atmosféry a složení marťanských kamenů a půdy."

Nový portrét prostředí na Marsu se vynořil v průběhu třiceti dní, po které Pathfinder a jeho malé, 10.5- kilogramové (23-liber) težké vozítko zaznamenávalo modely počasí, opacity atmosféry a chemické složení kamenů v Ares Vallis. Měření kamenů v místě přistání modulu byla prováděna pomocí Alpha protonového rtg. spektrometru vozítka, které vedl Dr. Rudolphem Riederem (vedoucí průzkumník).

"Vidíme mnohem více rozdílných vulkanických jevů než jsme očekávali," řekl Dr. Matthew Golombek, vědec Mars Pathfinderu v JPL. "Vysoký obsah křemíku v jednom z kamenů, které jsme meřili, naznačuje, že zde bylo více krystalizačních aktivit - ohřev a oběh materiálu - a to dřívějších fázích historie Marsu, než jsme mysleli."

„Podobně interakce mezi atmosférou a povrchem, meřené meteorologickými přístroji na palubě přistávacího modulu, potvrzují některé podmínky pozorované přistávacími moduly Viking před 21 lety. Přitom se vynořují další otázky o záležitostech globálního systému pohyb vodní páry, oblaků a prachu," řekl vedoucí vědeckého týmu Dr. Timothy Schofield. Meteorologický stožár na přistávacím modulu pozoroval rychlý pokles teplot jen několik málo stop nad povrchem a jedna detailní 24 hodinová sada měření odkryla fakt, že teplotní fluktuace v rozsahu 30-ti az 40-ti stupňů F je záležitostí minut.

Rozsáhlá barevná panoramata krajiny Marsu, pořízená týmem Imageru pro Mars Pathfinder (IMP) vedeným hlavním výzkumníkem Peterem Smithem, odhalila zcela evidentně, že povrch Marsu byl měněn větry a tekoucí vodou.

Výkonnost vozítka snadno předčila minimální očekávání návrhářů. Inženýři navrhli elektroniku pojízdného vozítka, bateriové napájení a vlastnosti zabraňující hazardům, aniž by dopředu věděli, jaké podmínky jej mohou na Marsu potkat. Po 30-ti dnech, vozítko stále funguje a ujelo vzdálenost 52 metrů (171 stop), objelo přistávací modul a pořídilo 384 působivých pohledů na kameny a přistávací modul.

"Pozoruhodná byla Sojournerova schopnost detekovat možná rizika a tyto problémy samostatně překonávat." řekl Dr. Jacob Matijevic, manažer projektu Sojourner. Experimenty, které jsme vykonali pomocí kol roveru, nám daly více informací o složení marťanské půdy a kamenů na přistávacím stanovišti. Sojournerova výdrž v tomto mrazivém, nepřátelském prostředí ukazuje, že jsme na dobré cestě ke konstrukci ještě chyřejších a odolnějších roverů pro další mise." Pathfinderovým primárním cílem bylo ukázat levný způsob vyslání měřícími přístroji vybaveného přistávacího modulu a volně pohyblivého vozítka na povrch červené planety. Budoucí přistávací moduly a rovery zdědí návrh a technologie prověřené v této "průkopnické" misi.

Částí levných planetárních misí - výzkumného programu NASA s náročnými vědeckými cíli - byla sonda, která použila objevnou metodu přímého vstupu do atmosféry Marsu. Pomocí padáku o průměru 11 metrů (36 stop) sestoupila vesmírná loď k povrchu Marsu a přistála. Ke zbrždění dopadu byly použity airbagy.

Tato nová metoda vnoření se do marťanské atmosféry přímo kouzleně zafungovala. "Každá událost během EDL fáze (vstup, sestup a přistání) proběhla téměř perfekně" řekl Richard Cook, manažer mise. "Sekvence byly vykonány v určený čas a spolehlivě v předpokládaných mezích."

Pathfinder přistál takřka přesně, 20 km od cílového přistávacího bodu. Souřadnice přistávacího stanoviště byly zjištěny jako 19.33 st. severní šířky, 33.55 st. západní délky. Závěrečná rychlost sondy před přistáním byla vyšší, než jsme očekávali, řekl Rob Manning, hlavní inženýr letového systému Pathfinderu. "Zajímavé je, že jsme odhadli rychlost sestupu na 60 m/s. Software řídící zpětné rakety zaznamenal rychlost okolo 61.5 m/s ve chvíli, kdy byly rakety zažehnuty."

Pathfinderova činnost v atmosféře Marsu bude vysoce užitečná pro Mars Global Surveyor, který dorazí k Marsu 11. září a bude aerodynamicky brzdit, aby přešel na kruhovou oběžnou dráhu. Navigační tým Pathfinderu odhadl horizontální rychlost větru v horní vrstvě atmosféry přibližně na 13 m/s, což zvýšilo sestupnou rychlost sondy.

Poté, co se Pathfinder oddělil od dvacetimetrové uzdy a vypálil brzdící rakety, věnec airbagů o poloměru 5.8 m změkčil přistání. Tato technika airbagů byla použita poprvé. Sonda narazila na povrch rychlostí 18 m/s a asi 16x se odrazila před tím, než se zastavila. Zdá se, že airbagy zafungovaly perfektně a neutrpěly žádné nebo jen malé poškození. K dovršení všeho loď přistála na základním plátu, takže mohla následně pomocí palcové antény oznámit úspěšné přistání na Zem, pouze tři minuty po dotyku.

Získaná vědecká data z povrchu Marsu budou stále zasílána na Zemi a analyzována vědci, Pathfinder zahájí rozšířenou misi. Přistávací modul byl po skončení primární mise na dva dny hibernován, aby mohly být dobíjeny jeho akumulátory a letový tým ho každou noc vypne, aby ušetřil energii. Baterie vozítka jsou v dobrém stavu, avšak nemohou být dobíjeny.


Více informací naleznete na našem Webu: http://mpfwww.jpl.nasa.gov.


Status report pripravily:
Office of the Flight Operations Manager
Mars Pathfinder Project
NASA Jet Propulsion Laboratory
California Institute of Technology
Pasadena, CA 91109


přeložil TopSecret & BVer