Katalog comicsů Káji Saudka, část 1

Verze 1.0 - uzavřeno do 31.12.1995

Návrat k titulní stránce

Sestavil Pavel Nosek

Úvodní poznámka

Copyright text Pavel Nosek 1995

Knižně vyšlo v roce 1995 v Nakladatelství Zlatý Kůň (P.O.Box 8, Kaprova 12, 110 01 Praha 1)

Seznam obsahuje celkem 70 titulů. Je rozdělen do tří částí, 1-23, část 24-46 a konečně část 47-70.

K ORIENTACI JE ZDE JMENNÝ REJSTŘĺK
(scénáristé, autoři námětů...) s čísly titulů.

Adamec, M. 48 Baudis, R. 52 Benedikt, 30 Defoe, D. 16 Doyle, C. 16 Dumas, A. 16 z Felsů, Kvidon 19 Foglar, Jar. 44 Goethe, J.W. 16 Gončarov, 16 Haiduková, 16 Hašek, J. 2, 16 Hemingway, E. 16 Holten, Van (= Weigel J.) Hvížďala, K. 10 Jan, J. 20 Janda, J, 11 Jelínek, Ant. 39, 53, 66 Jirásek, A. 16, 19 Kafka, Vl. 17, 43 Kafka, Franz. 4 Křesan, R. 10, 16 Kroupa, J. 11 London, J. 25 Macourek, M. 1, 12, 15, 46 Majewski, 38 May, K. 16 Moliére, 16 Neff, O. 49, 55, 56, 57, 58, 67, 68 Nesvadba, J. 42 Novotný, Svatopluk 22 Pacovský, J. 16, 24, 26 Pergner, E. 7, 8 Polášek, M. 18 Reinisch, J. 37, 54, 62 Rostand, E. 16 Saudek, Jan 35, 40, 42, 43 Saudek, Patrik 43, 44 Ščepka, M. 45 Šebánek, J. 24, 26 Shakespeare, W. 16 Šmíd, K. 10, 47 Steigerwald, K. 4 Stoker, Bram 16 Syrovátka, J. 64 Tikalová, 16 Urban, Vl. 60 Verne, J. 16 Vodňanský, J. 61 Volný, 45 Voš, M. (=Volný, Ščepka) Weigel, J. 19, 25, 37 Weis, J. 16

SOUPIS COMICSŮ

1. KDO CHCE ZABĺT JESSII?

barevný

scénář: K.Saudek na motivy filmu Comics ve formě plakátu pro stejnojmenný film byl vytištěn v roce 1966 k filmové premiéře.

V samotném filmu bylo použito několik stránek comicsu se stejnými postavami (jako autor je na nich uveden Ian Saudek, ale je to pouze mystifikace, skutečným autorem je Kája Saudek a nikoli jeho bratr Jan). Podle tvrzení pamětníků byly některé z těchto stránek použity rovněž jako plakáty, ale není známo, zda se zachovaly. Dodatečně byly některé z těchto stránek reprodukovány v dobových tiskovinách.

Znova byl tento plakát vytištěn u příležitosti obnovené premiéry tohoto filmu - na této verzi bylo v titulku "nový český film" vynecháno slovo "nový".

Kino, roč.1966, č.7, zadní obálka: Kdo chce zabít Jessii? (6.pokrač.);

My 1966, č.8, zadní obálka: Kdo chce zabít Jessii? (výřez ze 6.pokračování);

2. SVĚDOMITÝ CENZOR SVOBODA

černobílý

scénář: K.Saudek na námět povídky Jaroslava Haška Comics podle povídky Jaroslava Haška zpracoval Saudek podle vlastního scénáře. V comicsu se projevuje kreslířský smysl pro plošnou kresbu, zdůrazněnou ornamentem, různou volbou typografie písma textu a siluetovou kresbou. Otištěn v časopise STUDENT v posledním čísle roku 1966.

Student, II.roč., dvojč.51-52 (28.12.66), str.16;

3. KONEC BUDOUCNOSTI

černobílý s doplňkovou barvou

scénář: K.Saudek Dvoustránkový seriál byl otištěn v roce 1967 v časopise STUDENT. Tento comics existuje i v anglické verzi, ve které byl vytištěn pro potřeby filmu Čtyři vraždy stačí, drahoušku!

Student, III.roč., čtyřč.27-30 (18.7.67), str.16 (vytištěny 2 comicsové stránky formátu A4 na jedné straně A3);

4. V ZÁMKU A V NADZÁMČĺ

černobílý

scénář: Karel Steigerwald Comics podle scénáře Karla Steigerwalda byl zpracován na motivy děje Kafkova románu Zámek, který patřil v té době, stejně jako ostatní Kafkovy práce, k nejrozšířenější a nejpopulárnější četbě. Šedesátá léta totiž znamenala rehabilitaci Franze Kafky a tedy i znovuzpřístupnění jeho díla čtenářské veřejnosti. Comics byl otisknut v časopise STUDENT v roce 1967. (Nebyl to první pokus o comicsové ztvárnění Kafkova námětu u nás. V časopise Impuls, roč.1966, č.7 na vnitřní straně zadní obálky se nechal Vl. Renčín ve svém comicsu inspirovat Kafkovým románem Proces.)

Student, III.roč., čtyřč.31-34 (15.8.67), str.16 (vytištěny 2 stránky formátu A4 na jedné straně A3);

5. HONZA HROM

černobílý

scénář: autor neuveden (K.Saudek) Comics, tentokráte spíše recesního charakteru, byl otiskován v časopise POP MUSIC EXPRES v roce 1968. V záhlaví comicsových stránek je označení: "Divoké divadlo uvádí: v produkci duté fáze bezduchého kýče". Jednotlivé příběhy "záporného hrdiny" (jak jej autor sám nazval) hipiese Honzy Hroma jsou inspirovány nejrůznějšími zdroji, od slovních vtipů až po staropražskou pověst o Golemovi. Celkem vyšlo 7 stran velkého formátu. První dvě stránky byly samostatnými comicsy, dalších pět tvořilo souvislý Příběh, který zůstal neukončený. Jeho další pokračování bylo sice nakresleno, ale nemohlo být už otištěno. O tom, že s postavami Honzy Hroma a jeho paráka se autor nerad loučil, svědčí i jejich "náhodné" objevení se na jedné stránce comicsového alba MURIEL A ANDĚLÉ (připravováno k vydání 1969, vydáno 1991). Pop Music Expres, I.roč.(1968): č.1 (duben 68), str.8: Karel Kanál & Honza Hrom (dvojice záporných hrdinů); č.2 (květen 68), str.8: Yellow melouch; č.3 (červen 68), str.8: Příběh; č.4 (červenec 68), str.8: Příběh (1.pokračování); č.5 (srpen 68), str.8: Příběh (2.pokračování); č.6 (září 68), str.8: Příběh (3.pokračování); č.7 (říjen 68), str.8: Příběh (4.pokračování); v záhlaví této poslední otištěné strany neukončeného příběhu je i autoportrét KS;

6. DIVERSANTI

barevný

námět: "Rok 1954" (K.Saudek) Saudkův první barevný comics (nepočítáme-li plakát k filmu "Kdo chce zabít Jessii?"), který byl otisknut v roce 1969 v prvním čísle nově založeného časopisu LUCIE & PETR (v rámci normalizačního procesu byl časopis ještě v tom-

též roce zastaven). Tento jednostránkový comics zahájil sérii barevných Saudkových comicsů. Skupině agentů-provokatérů vydávající se za diversanty se nepodaří oklamat sirotka Jiřího a vylákat ho ze statku na místo, kde má být podle instrukcí zlikvidován. Než agenti-provokatéři ukují nový plán, stačí na ně jejich "obě" poštvat vesničany. Ti posíleni propagandou se skutečně střetnou s agenty-provokatéry, přesvědčenými, že na ně jejich "obě" poštvala skutečné diversanty!

Petr & Lucie, roč.I.(1969), č.1, str.12;

7. VAGON

barevný

námět: Eduard Pergner Dvoustránkový comics podle scénáře Eduarda Pergnera byl v roce 1969 otisknut ve 2. čísle časopisu LUCIE & PETR.

Petr & Lucie, roč.I.(1969), č.2: str.9 [1.část], str.25 [2.část (=konec)];

8. KOLOTOČ

barevný

námět: Eduard Pergner V nočním neosvětleném lunaparku se na točícím kolotoči vozí mrtvá těla - to je začátek detektivně fantastického comicsu, dle scénáře E.Pergnera, který otiskoval v roce 1969 časopis PETR & LUCIE. Publikovány však byly pouze první čtyři strany příběhu. Další pokračování, přestože už bylo nakresleno, nesmělo být otisknuto, stejně jako nesmělo být otištěno žádné slovo na vysvětlení.

Petr & Lucie, I. roč. (1969):

č.4: str.16 [1.část], str.17 [2.část];

č.5: str.16 [3.část], str.17 [4.část] (neukončeno);

9. VĚČNÝ NÁVRAT

barevný

scénář: K.Saudek Po přerušeném a už neukončeném comicsu Kolotoč se objevil na stránkách časopisu PETR & LUCIE nový dobrodružný comics tentokráte podle vlastního scénáře K.Saudka. Z comicsu však byly otištěny pouze první dvě stránky a časopis byl zastaven.

Petr & Lucie, I.roč.(1969), č.7, str.20: [1.část]; str.21: [2.část] (neukončeno);

10. PEPĺK HIPĺK

černobílý, někdy s doplňkovou barvou

scénář: viz jednotlivé příběhy V roce 1969 se objevil další časopis určený pro mládež: ČTENĺ POD LAVICI (vydávala Mladá fronta). V časopise (celkem vyšla od února do června 1969 jen čtyři čísla, pak byl časopis zastaven) byly ve všech číslech samostatné comicsové příběhy o šesti až devíti stranách. Příběhy svou recesností připomínají dřívější Saudkův seriál, otiskovaný v POP MUSIC EXPRESu a částečně odrážejí i atmosféru hnutí hipies, ale jednotlivé příběhy mají tématicky aktuálnější zaměření. V psaní scénářů se střídali Rudolf Křesan a dvojice Karel Hvížďala a Karel Šmíd (pozdější zástupce šéfredaktora týdeníku Svět v obrazech). Další dokončený šestistránkový příběh "Pepík Hipík a špióni" (scénář: R.Křesan) zůstal neotištěn, časopis byl zastaven.

Čtení pod lavici, roč.I (1969):

č.1 (28.2.69), str.46-52: Pepík Hipík, mladší bratr Honzy Hroma (celkem 7 stran, čb.; námět: Rudolf Křesan);

č.2 (20.3.69), str.50-55: Pepík Hipík mezi pravičáky (celkem 6 stran, čb.; námět a scénář: Karel Hvížďala a Karel Šmíd);

č.3 (19.5.69), str.49-57: Pepík Hipík v rukách extrémních sil (celkem 9 stran, čb. + doplňková barva: na některých stranách červená, na jiných modrá; námět a scénář: Rudolf Křesan);

č.4 (18.7.69), str.49-57: Pepík Hipík odhaluje obchodníky s bílým masem (celkem 7 stran, čb. + doplňková modrá barva; námět a scénář: Karel Šmíd a Karel Hvížďala);

11. SHERLOCK HOLMES ZASAHUJE

černobílý

scénář: J.Janda a J.Kroupa Jednostránkový detektivní příběh na námět a scénář J.Jandy a J.Kroupy. Comics byl otištěn roku 1969 v časopise HUDBA A ZVUK. Apokryfní příběh slavného detektiva byl situován do současnosti (stereofonní reprosoustavy, proslulá rozhlasová stanice sovětských okupantů "Vltáva" apod.). Příběh byl zároveň pro čtenáře i hádankou k vyřešení.

Hudba a zvuk, roč.1969, č.4, str.135;

12. MURIEL A ANDĚL RÓ

MURIEL A ANDĚLÉ

barevný

scénář: Miloš Macourek Knihu s barevným kresleným seriálem (která měla být prvním svazkem připravovaného comicsového cyklu MURIEL A ANDĚL RÓ) připravovalo v roce 1969 k vydání nakladatelství Mladá fronta. Hlavními protagonisty příběhu jsou lékařka Muriel a anděl Ró z budoucnosti a jejich protivníkem je zákeřný generál Xeron, toužící po získání moci. (Modelem pro Muriel byla Kájova přítelkyně filmová herečka Olga Schoberová, pro druhou ženskou hlavní roli pozdější Kájova manželka Hana a pro generála Xerona Kájův bratr fotograf Jan Saudek. V knize se objevuje také postava Honzy Hroma z jiného Saudkova seriálu otiskovaného v té době v časopise Pop music expres.) Z knihy byla při korekturách odstraněna stránka, na níž obyvatelé Země demonstrují svůj odpor k okupaci Země, a byla nahrazena stránkou se stejným textem, ale pouze s vyobrazením střelných zbraní. Nicméně tyto kosmetické úpravy nemohly v období nastupující normalizace zadržet neodvratný zákaz. Kniha, jako nevhodná reakce na sovětskou okupaci, nebyla vytištěna a zachovalo se pouze několik z otisků korektur sestavených výtisků (známy jsou dva), které jsou dnes velmi vzácné. Jediným dobovým dokladem tohoto neobvyklého projektu (nepočítaje výstavní katalogy, kde byly reprodukovány některé strany z tohoto comicsu) zůstal časopis MLADÝ SVĚT, který v roce 1969 černobíle reprodukoval z této připravované knihy sekvenci o 29 stranách.

Během následujícího dlouhého období zmizely originály všech listů neznámo kam, a jen to, že nakladatelství uchovalo diafany s barevnými výtažky všech stran, umožnilo rychle a levně vydat tuto knihu po roce 1989. Protože se však nezachovala obálka, jen v silně poškozeném nátisku, nakreslil ji KS v roce 1991 znova (přední i zadní stranu obálky), zároveň s plakátem k propagaci této knihy (plakát však na rozdíl od nově nakreslené obálky nezachovává původní styl). Při tisku se ale v nakladatelství Comet nově nakreslená obálka ztratila a proto byla z nouze použita na přední obálce zmenšenina plakátu (který ovšem neodpovídal ani formátu knihy, ani Saudkovu stylu s konce šedesátých let) a na zadní obálce potom náhodně vybraná kresba "kočičí ženy" z devadesátých let. Při tisku bylo rovněž vypuštěno několik úvodních stran a tak byl z neznámých důvodů zkrácen výtvarný úvod ke knize.

Mladý svět, 1969, č.31, str.13-20: Comics je tu [čb. reprodukuje ucelený úryvek - 29 stran z připravovaného comicsového alba "Muriel & andělé";

Muriel a andělé (nakladatelství Comet, Praha 1991);

MURIEL A ORANŽOVÁ SMRT

barevný tiskem nerealizovaný

scénář: Miloš Macourek Pokračování knihy MURIEL A ANDĚLÉ bylo připravováno rovněž v nakladatelství Mladá fronta, ale nedostalo se ani do stadia korektur.

Filmoví diváci měli možnost se s několika stranami z této chystané publikace setkat ve skutečné velikosti ve filmu "Čtyři vraždy stačí, drahoušku!" (v roce 1971). Jedna strana seriálu byla také později otištěna v miniaturní barevné reprodukci v časopise UMĚNĺ A ŘEMESLA (1986, č.4, str.3: Ale která je která?).

13. SUPERDĺVKA

černobílý

V letech 1969 až 1970 byl ve třech po sobě vyšlých číslech edice VERONIKA (v číslech 11 až 13) publikován na celkem šesti stranách recesně moralistický příběh ve stylu "supermana".

Veronika č.11 (1969), str.62-63: 1.část;

Veronika č.12 (1970), str.58-59: 2.část;

Veronika č.13 (1970), str.62-63: závěr;

14. SYLTERELLA

barevný

V časopise QUO VADIMUS (das Magazin fr Sylter Urlaubstage, SRN) vycházel od 15.května 1970 dobrodružný příběh odehrávající se na místním mořském pobřeží. Čtenář se dozví, co může potkat mladou dívku při nočním koupání u břehů ostrova Sylt.

Quo Vadimus, Jhg.1970:

č.1 (15.5.70), str.58/59: (1.část), (v témž čísle je na str.72 detail ze seriálu s oznámením, že lze knihu objednat);

č.2, str.48/49: (2.část), (v témž čísle je na str.44 reprodukován jako upozornění na otištěný comics stejný detail jako na str.72 předchozího čísla);

č.3, str.48/49: (3.část);

č.4 (15.7.70) až č.8, vždy na str.48/49: (4. až 8. část);

15. ČTYŘI VRAŽDY STAČĺ, DRAHOUŠKU!

barevný

scénář: M.Macourek + K.Saudek Nejedná se o ucelený příběh, ale o jednotlivé izolované sekvence (většinou dvoustrany) z comicsových sešitů, které si protagonisté filmu (dokončen 1971) před kamerou čtou. Byly to černobílé nátisky (nikoliv xeroxy - zachovaly se i některé štočky), které KS dodatečně pro film ručně koloroval. Kromě toho je film na několika místech přerušen sekvencemi kreseb KS, které někde představují fingované reklamy, jinde nahrazují hraný děj formou komentovaných diapozitivů (představujících vlastně comicsové kresby), jinde pak např. doprovázejí píseň E.Olmerové. KS také nakreslil ve stejném duchu k filmu titulky a plakát. Příběhy, přes jejich torzovitost a přesto, že nebyly veřejně vydány tiskem, lze díky existujícím nátiskům za comics považovat. Není známo kolik těchto nátisků se zachovalo.

16. ČTVERYLKA

černobílý, někdy s doplňkovou barvou

scénář: viz jednotlivé příběhy Celkem 22 pásků čtyřobrázkových comicsů otiskl v roce 1971 časopis MLADÝ SVĚT. Jednalo se o vtipné parafráze známých literárních i dramatických děl, tématicky vycházející buď ze zjednodušeného obsahu díla, nebo jen z titulu knihy. Tuto základní myšlenku Kája Saudek ironizuje nebo volně parafrázuje. Některé ze Čtverylek představovaly i narážky na aktuální politické události, o nichž se už v té době nesmělo mluvit. (Např. Patnáctiletý kapitán byl narážkou na rychlou vojenskou kariéru generála Šejny.) V následujícím výčtu Čtverylek jsou za jejich jednotlivými názvy uvedeni v závorkách scénáristé.

Mladý svět, roč.1971:

č.1, str.29: Shakespeare: Hamlet (s.: Pacovský);

č.2, str.29: Hemingway: Stařec a moře (s.: Křesan);

č.4, str.18: Connan Doyle: Pes baskervilský (s.: Pacovský);

č.6, str.17: Gončarov: Oblomov (s.: Pacovský);

č.13, str.10: Shakespeare: Othello (s.: Pacovský);

č.15, str.30: Moliére: Lakomec (s.: Haiduková, Tikalová);

č.17, str.30: J.Verne: Dvacet tisíc mil pod mořem (Křesan);

č.19, str.30: Al.Dumas: Tři mušketýři (s.: Tikalová, Haiduková);

č.22, str.30: D.Defoe: Robinson Crusoe (s.: Tikalová, Haiduková);

č.25, str.30: Bram Stoker: Dracula (s.: Křesan);

č.27, str.30: Jiří Weis: Dům o tisíci patrech (s.: Křesan);

č.31, str.30: Pohádka o Jeníčkovi a Mařence (s.: Křesan);

č.33, str.30: Cyrano z Bergeracu (s.:Haiduková, Tikalová);

č.35, str.30: Romeo a Julie (s.: Haiduková, Tikalová);

č.37, str.30: Šárka (s.: Haiduková, Tikalová);

č.39, str.30: J.Verne: Cesta kolem světa za 80 dní (s.: Křesan);

č.41, str.30: Alois Jirásek: Lucerna (s.: Haiduková, Tikalová);

č.43, str.30: Alois Jirásek: F.L.Věk (s.: Křesan);

č.45, str.30: Karel May: Vinnetou (s.: Křesan);

č.47, str.30: J.Verne: Patnáctiletý kapitán (s.: Křesan);

č.49, str.30: J.W.Goethe: Faust (s.: Křesan);

č.50, str.30: J.Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka (s.: Křesan);

17. TIEŇ NA HRANICI ČASU

černobílý s modrou doplňkovou barvou

scénář: K.Saudek volně na motivy dr. Vladimíra Kafky V roce 1971 se objevil tento fantastický comicsový příběh v TECHNICKÝCH NOVNÁCH (ročník XIX.). Seriál o 33 částech vycházel zhruba jednou týdně až do konce roku.

Technické noviny, roč.1971:

č.20 (18.5.71), str.14: 1.část;

č.21 (25.5.71), str.14: 2.část;

č.22 (1.6.71), str.14: 3.část;

č.23 (8.6.71), str.14: 4.část;

č.24 (15.6.71), str.14: 5.část;

č.25 (22.6.71), str.14: 6.část;

č.26 (29.6.71), str.14: 7.část;

č.27 (6.7.71), str.14: 8.část;

č.28 (13.7.71), str.14: 9.část;

č.29 (20.7.71), str.14: 10.část;

č.30 (27.7.71), str.14: 11.část;

č.31 (3.8.71), str.14: 12.část;

č.32 (10.8.71), str.9: 13.část;

č.33 (17.8.71), str.14: 14.část;

č.34 (24.8.71), str.14: 15.část;

č.35 (31.8.71), str.14: 16.část;

č.37 (14.9.71), str.6: 17.část;

č.38 (21.9.71), str.14: 18.část;

č.39 (28.9.71), str.14: 19.část;

č.40 (5.10.71), str.14: 20.část;

č.41 (12.10.71), str.14: 21.část;

č.42 (19.10.71), str.14: 22.část;

č.43 (26.10.71), str.14: 23.část;

č.44 (2.11.71), str.14: 24.část;

č.45 (9.11.71), str.14: 25.část;

č.47 (23.11.71), str.14: 26.část;

č.48 (30.11.71), str.14: 27.část;

č.49 (7.12.71), str.14: 28.část;

č.50 (14.12.71), str.14: 29.část;

č.51-52 (21.12.71), str.19: 30.část,

str.22: 31.část,

str.24: 32.část,

str.25: 33.část (=koniec);

18. VÝPRAVA ZE SIXIE

barevný

scénář: Miloš Polášek V listopadu 1971 se objevil nový barevný comics v OSTRAVSKÉM KULTURNĺM ZPRAVODAJI. Jednalo se o fantastický příběh na motivy D„nikenových myšlenek. Scénáristou byl Miloš Polášek. Do dubna 1972 vyšlo v OKZ celkem 12 stran příběhu, které byly znova spolu s dalšími dvanácti, dosud nezveřejněnými stranami, otisknuty v magazínu OKZ CICERO (v roce 1972). Bylo připravováno i pokračování tohoto comicsu, které mělo mít stejný rozsah (tj. 24 stran). Z něho bylo ale dokončeno jen několik stran. Několik dalších pak zůstalo ve stadiu rozpracovanosti (některé obrázky na nich byly definitivně dokončeny, jiné zůstaly jen v tužce a pro jiné zůstaly jen připravené prázdné rámečky).

Ostravský kulturní zpravodaj (k 1. každého měsíce vydával Park kultury a oddechu v Ostravě):

OKZ listopad 1971, 3.strana obálky: 1.část; 4.strana obálky: 2.část (v tomtéž čísle je na 24. straně článek: Kája Saudek & Výprava ze Sixie, jehož autorem je Miloš Polášek);

OKZ prosinec 1971, 3.strana obálky: 3.část; 4.strana obálky: 4.část;

OKZ leden 1972, 2.strana obálky: 5.část; 3.strana obálky: 6.část;

OKZ únor 1972, 2.strana obálky: 7.část; 3.strana obálky: 8.část;

OKZ březen 1972, 2.strana obálky: 9.část; 3.strana obálky: 10.část;

OKZ duben 1972, 2.strana obálky: 11.část; 3.strana obálky: 12.část;

Magazín OKZ Cicero, roč.1.(1972): 1.-24.část;

19. LIPS TULLIAN

LIPS TULLIAN NEJOBÁVANĚJŠĺ NÁČELNĺK LUPIČŮ

některé strany černobílé, některé barevné (černobílé s červenoua žlutou barvou)

scénář: Van Holten (=Jaroslav Weigel) Od ledna 1972 začal týdeník MLADÝ SVĚT otiskovat příběhy náčelníka loupežnické bandy. Scénář psal volně na motivy románu Kvidona z Felsů scénárista van Holten (=Jaroslav Weigel, člen Divadla Járy Cimrmana). Podkladem k tomuto románu byla skutečná historická postava Filipa z Mengsteinu, která byla údajně i vzorem pro Schillerova Loupežníka. O této u nás málo známé historické postavě se zmiňuje Ludvík Souček ve své encyklopedické příručce Obrazový opravník obecně oblíbených omylů (1981). Seriál vycházel navzdory překážkám (viz pozn. v seznamu u MS č.36/72) až do konce roku 1972 a celkem vyšlo 51 stran.

Po jednoroční přestávce MLADÝ SVĚT pokračoval v otiskování příběhů Lipse Tulliana. Vzhledem k tomu, že při publikování dřívějších příběhů bylo oficiální kritikou seriálu vytýkáno, že se údajně nechává příliš inspirovat zahraničními (západními) vzory, rozhodl se scénárista inspirovat se dílem českého spisovatele Aloise Jiráska. Filip z Mengsteinu potom vystupoval v seriálu pod češtější přezdívkou: ČERNÝ FILIP.

Navzdory snahám tvůrců comicsu se však ukázalo, že i tato "historická" a klasická látka je politicky závadná. Seriál byl proto po šesti stranách zastaven, aniž mohla redakce otisknout jediné slovo na vysvětlení. Sedmá strana seriálu, která byla připravena do tisku, ale nemohla už v Mladém světě vyjít, byla otisknuta ve zvláštním sešitku PODIVNÉ POHÁDKY. Tento sešitek měl sice miniaturní formát (A5), ale kvalita tisku byla taková, že později mohla být (a také byla) tato stránka použita i pro nové reprinty.

Znovu vyšla v dubnu 1989 v sešitě Comics Káji Saudka (vydal Dům kultury kovoprůmyslu, Praha 5). Zde byla reprodukována na straně 13 (tentokrát sice ve formátu A4, ale bohužel s velmi nízkou kvalitou tisku).

Nová dobrodružství Lipse Tulliana vyšla až roku 1982 u České speleologické společnosti, jako zvláštní příloha interního zpravodaje. Pro čtyřiadvacetistránkový příběh s názvem STŘĺBRNÝ POKLAD psal scénář opět J. Weigel. Námět byl vzat z původního "loupežnického" románu. Comicsový sešit, který byl z krycích důvodů maskován strohou typografickou obálkou, uvnitř obsahoval titulní stránku a dalších 21 stran příběhu. V prvním vydání bylo vytištěno 500 ks ve formátě zhruba o 1 cm širším než je A4. Všechny stránky byly vytištěny dvoubarevně (čb. a šedá).

Pro druhé vydání tohoto sešitu, které vydala ČSS v roce 1987, nakreslil K.Saudek obálku (přední i zadní). Vydání bylo vytištěno už v klasickém formátě A4. Až na první dvě strany a přední a zadní obálku (všechny čtyři byly dvoubarevné - černá + šedá) bylo vytištěno jednobarevně (čb.).

Potřetí bylo vydáno v roce 1990 ve Středočeském nakladatelství (náklad 150.250 výtisků) v jednom svazku s příběhem Konec Sahrbergovy bandy (viz dále) a s ukázkou druhé otištěné strany (Znamení hanby) z příběhu Lipse Tulliana otiskovaného v roce 1972 v Mladém světě. Pro přední a zadní obálku byly použity přední obálky z vydání v źSS (Stříbrný poklad - 2.vydání [1987], Konec Sahrbergovy bandy - 1.vydání [1985]), upravené vyretušováním znaku a názvu ČSS, opravením některých titulků a kolorované. Seriál je stejně jako u 2.vydání (ČSS) černobílý, až na první dvě strany, které mají šedý podtisk. Šedá je chybně vytištěna negativně (šedé zuby, lesky na zbraních a třpyty v očích ...).

Další dobrodružství tohoto hrdiny vyšla v roce 1985 opět v samostatném sešitě ČSS s názvem KONEC SAHRBERGOVY BANDY. Ke comicsu o 24 stranách napsal opět tradičně vynikající scénář J. Weigel.

Na pokračování otiskoval EXPRES (nezávislý polední list) od 12.1.1990 (kdy vychází nulté s titulkem; další čísla otiskují příběh po půlstránkách, tedy za titulem následuje 46 částí, které až na poslední jsou číslovány; poslední část je otištěna 19.3.1990 v čísle 46).

Znovu vydáno ve Středočeském nakladatelství s příběhem Stříbrný poklad (viz výše).

V roce 1994 se opět objevují v týdeníku MLADÝ SVĚT na pokračování další příběhy Lips Tulliana pod názvem DOBRODRUŽSTVĺ NEOHROŽENÉHO NÁČELNĺKA ČERNÉ ROTY, FILIPA Z MENGŠTEJNU ZVANÉHO LIPS TULLIAN Příběh o 20 stranách je tištěn tentokráte plně barevně. Snaha vměstnat na stránku menšího formátu než měl Mladý svět před dvaceti lety znovu 20 obrázků se značným množstvím detailů má za následek příliš miniaturní a drobnohlednou kresbu (běžná alba vycházející dnes v zemích, jež lze označit za comicsové velmoci mívají obvykle při takovémto formátu pouze 5 až 10 obrázků na stránce!).

Mladý svět 1972:

č.2 (11.1.72), str.24: kreslené avizo na comics Lips Tullian;

č.3 (18.1.72), str.31: Svatba;

č.4, str.31: Znamení hanby (1 [číslo jímž je na stránce označeno pokračování]);

č.5, str.31: Posvícení (2);

č.6, str.31: Zrada (3);

č.7, str.31: Lesní mlýn (4);

č.8, str.30: Noční návštěva (5);

č.9, str.31: Tajná chodba (6);

č.10, str.30: Krásná novicka (7);

č.11, str.31: Ve společnosti mrtvých (8);

č.12, str.30: Bez náčelníka (9);

č.13, str.31: Noční přepadení (10);

č.14, str.30: V cestovním povoze (11);

č.15, str.31: [Pomsta žárlivé] (12);

č.16, str.30: Cestovní povoz v Chomutově (13);

č.17, str.31: Tajemství zrcadla (14);

č.18, str.30: V nebezpečí života I (15);

č.19, str.31: V nebezpečí života II (16);

č.20, str.30: V nebezpečí života III (17);

č.21, str.31: Nová osidla (18);

č.22, str.31: Tajemné zjevení (19);

č.23, str.30: [Na místě zašlého štěstí] (20);

č.24, str.31: Bertino poslání (21);

č.25, str.30: Bertiny úklady (22);

č.26, str.31: Na prahu smrti (23);

č.27, str.30: Strašná zpráva (24);

č.28, str.31: Za noční doby (25);

č.29, str.30: Tajemství hájenky (26);

č.30, str.31: Již tě zase mám, můj miláčku (27);

č.31, str.30: Dny lásky a úklady (29) [označeno chybným číslem!];

č.32, str.31: Nápoj lásky I. (29);

č.33, str.30: Nápoj lásky II. (30);

č.34, str.31: Wittorf zasahuje (31);

č.35, str.30: Železná panna zachraňuje Elišku (32);

č.36, str.30: Úplňková noc (33); celá tato stránka je koncipována Kájou Saudkem jako závěrečná. Původně měl být totiž seriál na příkaz "shora" okamžitě ukončen. Redakci se však nakonec podařilo udržet seriál, aby mohl ještě do konce roku vycházet.

č.37, str.31: [V pasti] (-);

č.38, str.30: [Skleněná rakev] (35);

č.39, str.31: První neděle po úplňku (36);

č.40, str.30: Stříbrné vozy I. (37);

č.41, str.31: Stříbrné vozy II. (38);

č.42, str.30: Stříbrné vozy III. (39);

č.43, str.31: Stříbrné vozy IV. (40);

č.44, str.31: Noční únos (41);

č.45, str.30: [Velké překvapení] (42);

č.46, str.31: [Vězňové na K”nigsteině] (43);

č.47, str.31: Na K”nigsteině (44);

č.48, str.31: Lips Tullian "nepřemožitelný" (45);

č.49, str.31: Konec Sahrbergovy bandy (46);

č.50, str.31: Opět v Praze (47);

č.51, str.31: [Přípitek v krčmě U hroznu] (48);

č.52 (27.12.72), str.30: Krvavá svatba (49); - str.31: Vánoce v lesním mlýně (50);

Mladý svět 1974:

č.1 (1.1.74), str.31: [Lips Tullian - Černý Filip];

č.2, str.31: Černý Filip - Tajný bratr (-);

č.3, str.31: Úmysl správce K”niga (-);

č.4, str.31: Podomní obchodník (4);

č.5, str.31: V poslední chvíli (5);

č.6 (5.2.74), str.31: Na komíně (6); na závěr této části je uvedeno, že další pokračování bude mít název "Jezuitská misie", avšak toto pokračování už v časopise vyjít nemohlo. MS nesměl uvést ani žádný důvod, proč muselo být otiskování tohoto seriálu zastaveno.

Podivné pohádky, str.[8]: Naposled [Jezuitská misie]; (Další pokračování mělo nést název "Svatí otcové v akci", ale zůstalo už nedokončeno. Tento jiráskovský příběh z tzv. doby temna totiž až příliš připomínal dobu současnou. Pátrání po přednormalizačních a tedy nelegálních tiskovinách, soudní postihy těch, kteří je ukrývali či je dokonce půjčovali ke čtení. Za trestnou činnost bylo považováno i vyučování náboženství bez státního souhlasu a šíření bible. Co v jiráskovských dobách jitřilo národní cítění a vzbuzovalo rozhořčení, to se stalo všední realitou, kterou vzal národ lhostejně na vědomí.

Stříbrný poklad (ČSS, 1982 - 1.vydání);

Konec Sahrbergovy bandy (ČSS, 1985 - 1.vydání);

Mladý svět 1994:

č.30 (21.7.94), s.31: úvodní stránka; Nedbalostí došlo k tomu, že souběžně s touto stranou byl doslovně otištěn i celý scénář k této straně.

č.31: Zámecký správce a jeho obě (1);

č.32: Padouchovy úklady (2);

č.33: Zámecký správce a jeho obět - II. (3);

č.34: Berta u hraběnky Coseové (4);

č.35: Výprava Sahrbergovy bandy (5);

č.36: Výprava Sahrbergovy bandy - II. (6);

č.37: Úplňková noc (7);

č.38: Uloupený klíč (8);

č.39: V jeskyni staré čarodějnice (9);

č.40: Kašpar zasahuje (10);

č.41: Nelítostný boj (11);

č.42: Hilda v nemilosti (12);

č.43: Za bouřlivé noci (13);

č.44: Kateřina nezapomíná (14);

č.45: V křížové chodbě (15);

č.46: Hilda na Stolpenu (16);

č.47: Spadla klec (17);

č.48: Setkání v tmavé noci (18);

č.49: Sahrbergův skon (19);

č.50: Lips Tullian v Janské věži (20);

20. WAT A SON

barevný

námět a scénář: Jiří Jan Dva comicsové příběhy, ve kterých detektivní hádanky předkládá čtenářům dvojice detektivů otec a syn, byly otisknuty v roce 1972 v magazínu KOLOTOČ. Byly to příběhy: "Odvážná loupež" a "Případ Francouze Freda".

Kolotoč:

str.34 a 35: Odvážná loupež;

str.46 a 47: Případ Francouze Freda;

21. OBJAV

černobílý

scénář: K.Saudek V řadě comicsů otiskovaných ve slovenských TECHNICKÝCH NOVINÁCH (v ročníku XX. [1972]) pokračoval K.Saudek desetistránkovým comics Objav podle vlastního scénáře. Začátek comicsového příběhu byl inspirován "Věčným návratem", nedokončeným Saudkovým comicsem pro časopis Petr & Lucie z roku 1969.

Technické noviny, roč.1972:

č.18 (2.5.72), str.11: 1.část;

č.19 (9.5.72), str.11: 2.část;

č.20 (16.5.72), str.11: 3.část;

č.22 (30.5.72), str.11: 4.část;

č.23 (6.6.72), str.11: 5.část;

č.25 (20.6.72), str.11: 6.část;

č.26 (27.6.72), str.11: 7.část;

č.27 (4.7.72), str.11: 8.část;

č.28 (11.7.72), str.11: 9.část;

č.29 (18.7.72), str.11: 10.část (=koniec);

22. DIAMANTOVÁ ŠIFRA

černobílý

scénář: Svatopluk Novotný Od července 1972 vycházel ve víkendové příloze MLADÉ FRONTY seriál, ke kterému psal scénář Svatopluk Novotný. Tento příběh alchymistova učedníka vycházel do září téhož roku, kdy vyšlo dvanácté pokračování označené jako konec. Toto pokračování nebylo původně dle scénáře zamýšleno jako poslední, avšak redakce na zásah shora se rozhodla přestat otiskovat další pokračování a nechat příběh nedokončený. Na tuží kresleném originále této strany je slovo konec připsáno pouze tužkou. V 10. pokračování zasáhl do děje Lips Tullian (ze seriálu vycházejícího současně v Mladém světě, který měl být [viz poznámka u tohoto seriálu] v průběhu září 1972 zastaven) a zůstal v ději až do samotného konce.

Mladá fronta, příloha "52 víkendů", roč.1972:

příloha č.25 (24.6.72), str.1: kreslené avízo na comics Diamantová šifra;

příloha č.26 (1.7.72), str.8: 1.část;

příloha č.27 (8.7.72), str.8: 2.část;

příloha č.28 (15.7.72), str.8: 3.část;

příloha č.29 (22.7.72), str.8: 4.část:

V bráně noci;

příloha č.30 (29.7.72), str.8: 5.část;

příloha č.31 (5.8.72), str.8: 6.část;

příloha č.32 (12.8.72), str.8: 7.část;

příloha č.33 (19.8.72), str.8: 8.část;

příloha č.34 (26.8.72), str.8: 9.část;

příloha č.35 (2.9.72), str.8: 10.část;

příloha č.36 (9.9.72), str.8: 11.část;

příloha č.37 (16.9.72), str.8: 12.část (=konec);

23. NOR SA, DO HLBĺN!

černobílý

scénář: K.Saudek V roce 1973 otiskovaly slovenské TECHNICKÉ NOVINY (ročník XXI.) "najnovší príbeh z dávnajších čias" ve kterém vystupovali dvojčata "bratia Tom & Hrom", a který byl volným pokračováním příběhu Tieň na hranici času (z roku 1971, ve kterém se ovšem tato dvojčata jmenovala Káj a Jáj). Scénář tohoto patnáctistránkového příběhu si psal opět K. Saudek sám.

Technické noviny, roč.1973:

č.17 (25.4.73), str.19: [1.část];

č.20 (15.5.73), str.19: 2.část;

č.21 (22.5.73), str.11: 3.část;

č.22 (29.5.73), str.11: 4.část;

č.23 (5.6.73), str.11: 5.část;

č.24 (12.6.73), str.11: 6.část;

č.25 (19.6.73), str.11: 7.část;

č.26 (26.6.73), str.11: 8.část;

č.27 (3.7.73), str.11: 9.část;

č.28 (10.7.73), str.11: 10.část;

č.29 (17.7.73), str.11: 11.část;

č.30 (24.7.73), str.11: 12.část;

č.31 (31.7.73), str.11: 13.část;

č.32 (7.8.73), str.11: 14.část;

č.33 (14.8.73), str.11: 15.část (=koniec);

Následují comicsy číslo 24 až 45.