Porada s podzimní náladou

Dostal jsem nové auto. Místo Olafa jsem dostal Feldu kombi 1.9 diesel a tak jsem uvítal příležitost, jak se sžít se silnějším a jinak se chovajícím motorem na delší cestě. V pátek jsem vyrazil pracovně do Českých Budějovic a když skončila má mise, nabral jsem Jitku Doležalovou a asi o půl třetí jsme se vydali do Šumperka. Cesta vedla skoro přes Chotěboř, takže jsem tam vyložil pár krámů, naložil kroniku a vlaječku a pokračovali jsme dál. Do Šumperku jsme dorazili asi o půl osmé. Zatím se mi ani jednou nepodařilo trefit tu správnou silnici vedoucí k hlavnímu nádraží a tak i tentokrát jsem improvizoval. Ale šťastně, jen párkrát jsme zatočili a stáli před ubytovnou.

Přivítal jsem se snad se všemi, ubytoval se na pokoji u kolínského klubu Rauko a vydal se pracovat. Nejdřív jsem se pohyboval tak porůznu a domlouval spolupráci s pořadateli conů a s původci pořadů na conech, ale pak jsme začali s Marvinem a Piterem diskusi na téma našich mailů o Lize Neofanů, nepříliš přátelských. Ukázalo se, že jsem obvinil kluky neprávem z pouhého hraní si s Ligou Neofanů. Omlouvám se ještě touto formou. Když jsme se snad hodinu hádali, domluvili jsme se s vydatnou pomocí Vaška Fořtíka a Egona Čierneho na tom, že vlastně chceme spolu mluvit, jak to tedy s Ligou provést. Ukázalo se, že nedostatky v komunikaci mám i já a vina za nedomluvení se maily leží na všech a asi také na mailové – zbytečně ostré a slovíčkaření podporující - formě domluvy. A pak jsme se dali do toho. V euforii, že jsme se konečně domluvili, jsme udělali kus práce. Pro pořádek - přítomni byli: Marvin, Piter, Petr Čáslava, Tomáš Bačkovský, Vašek Fořtík, Michael Bronec, já a chvíli hostovali i Egon Čierny a Roman Kresta. Seděli jsme za dveřmi, abychom se vůbec slyšeli. Výsledkem debaty, která končila kolem třetí v noci! byla sepsaná pravidla pro vstup nového klubu do Fandomu. Domluvili jsme se, že je přecejen budu prezentovat na porad ě, protože jsou v podobě přijatelné snad všem. Mýlili jsme se všichni. Ale o tom později.

Ani jsme se moc nevyspali a nebylo to ani náhodou alkoholem. Porada měla začít v devět a tak jsem instaloval notebook a tiskárnu, které jsem přivezl a původní pravidla vypracovaná Petrem Čáslavou, Tomášem Bačkovským a mnou jsem změnil podle dohody. Výtisk jsem měl připravený pro poradu, stejně tak výtisk Neofanzinu. Poradu vedl Egon Čierny, prezident seděl v publiku, aby viděl, jak si jako Rada vedeme. Bylo asi trochu víc zmatků než minule, kdy byla porada výjimečně dobrá, ale nijak významně proti obvykle, jen hlasování nebyla příliš podle pravidel.

Jeden z prvních bodů byla zpráva dočasného manažera Fandomu, tedy má. Referoval jsem o obnově spolupráce s Ikarií, zahájení spolupráce s Fantastickými Fakty, pokroku v projektu Liga Neofanů. Také o plánech do budoucna a rozpracovaných záležitostech. Nadšení jsem nevzbudil, asi spousta lidí čekala, že začnu mávat svazky bankovek. Podotýkám, že se to týká těch, kteří nemají představu, že Fandom potřebuje především skutečnou organizaci, příliv nové krve, vizi do budoucna a postupy, jak ji naplnit. Lidí, kteří netuší, co to obnáší zpracovat potenciálního sponzora tak, aby nedal pět jednou, ale padesát tisíc každý rok. A že jich tam sedělo, těch netušících.

Ze zahajovacích bodů byla ještě zpráva o projektu Liga Neofanů. Sestávala z přehledu vykonané práce, plánů do nejbližší budoucnosti a pravidel pro vstup nových klubů do budoucnosti. Pečlivě připravovaná pravidla byla pak smetena pod stůl po ohnivé debatě hlavně mezi mnou a Mirkem Dvořákem s vydatnou pomocí dalších. Ne na základě faktů a konstruktivní kritiky, případně vlastních návrhů nebo aspoň představ, ale na základě jednoho z mnoha podbodů, týkajícího se údajné administrativní pracnosti při udělování slev na cony. Došlo i na velmi osobní útoky a ke své hanbě přiznávám, že jsem nevydržel a nechal se strhnout debatou, místo abych dodržel zásady taktiky pro podobná jednání. Prostě jsem si naivně myslel, že se nemusím mezi fany chovat jako mezi zákazníky. Velký omyl. To se totiž nakonec ukázalo jako problém, protože to málem vedlo k tomu, že jsem nebyl znovu zvolen do Rady. K tomu později.

Po obědě Egon Čierny oznámil, že jsem dostal od Rady uloženo dopracovat pravidla do příští porady. Znamená to ovšem, že bez pravidel budeme (budeme?) přijímat kluby jen tak jako dosud a povinnosti a výhody budeme vytvářet až po dlouhé době. Znamená to také, že Liga Neofanů může rozjet své aktivity jen tak trochu na vlastní pěst. Vůle ke změnám ve Fandomu obecně chybí, podmínky také, mě chuť přechází. Není problém v samotných pravidlech, ta jsme (přípravný výbor) ochotni měnit, problém je evidentně v tom, že málokdo chce vůbec nějaká pravidla, bez ohledu na to, že pravidla jsou prostě nutná i jen k prosté existenci organizace. Nedostatky těch základních pravidel - stanov se ostatně projevily také na této poradě, když se porada nemohla dohodnout, kolik členů vlastně Rada může mít. Jestli pět s prezidentem nebo pět a prezidenta. Michael Bronec přednesl zprávu o vývoji CKČ. Očekávané širší debatě o slovenštině v CKČ předešel oznámením domluvy se slovenskými hodnotiteli povídek. Myslím, že pod Michaelovým vedením bude CKČ nadále vzkvétat. Doufejme jen, že se udrží vydavatel MLOKa, sbírky vítězných povídek. Původně jsem chtěl nastolit otázku dalšího vývoje Kočasu, ale po dopoledni jsem si netroufl, zvlášť, když jsem věděl ještě o jednom konfliktním bodu dalšího jednání.

Došlo na něj, proběhlo jednání ohledně Parconu. Mizernou, nepřipravenou a nepodloženou kandidaturu pronesl Roman Kresta z Kopřivnice. Ani odpovědi na konkrétní otázky Roman většinou nezodpověděl uspokojivě, někdy vůbec, jak úspěšně mlžil. Hodně otázek kladla Jolana a byly to samé věcné základní dotazy, které Romana ani nenapadlo přednést. Odpovědi očividně vymýšlel až na místě. Vystoupil jsem s kritikou jeho přípravy. Velmi rád uvidím Parcon v Kopřivnici, ale Roman vykládal stejné v ěci jako na jaře. Samé: možná, není problém, zajistí se, udělá se, půjde to. Nemohl ani říct, jakou kapacitu vlastně má zajištěnou, protože předběžné smlouvy nemá a dohody aspoň ústní se týkají jen prostor pro program. Nevěděl cenu hotelů, neřekl výši vstupného a termíny pro slevy. Nemá domluvenou cenu za ubytování. O programu prohlásil, že jako obvykle. Neměl ani domluveno s Neffem, Kantůrkem, Mosteckým, Pavlíkem, Vaňkem, Koutným a dalšími klasiky programu. Ani Fořtík, Vrbenská, Čierny a další. Přitom se s některými mohl domluvit aspoň v pátek přímo na poradě! Pokládá to tak nějak za samozřejmost. Nemá představu, kde bude mít bar a jestli mu ho povolí hygenik, kde jaký druh programu, nevěděl kapacitu sálů. Jen minimum o videu, počítačích, turnajích, ale žádné domluvené věci, jen přání a dohady. Ani slovo o propagaci, přihláškách, párty, Fantasy show, výstavě obrazů, doprovodném programu. Klub Radegast, který bude Parcon pořádat, tvoří podle Romanových slov asi osm nebo devět lidí. Nás bylo na Parconu 26 a bylo to málo! Spaní podle papíru, který se objevil na nástěnce, bude stát 150,- Kč, což je sice míň než polovička Draconského, ale jeden a půl násobek dosavadních Parconských a Bohemiaconských. V zákulisí před poradou vykládal o ceně vstupného asi 300-350 Kč za dva dny a o tom, že materiály zaplacené sponzorem, možná Spořitelnou, budou sestávat ze sborníku soutěže a placky. Přitom vykládal o tom, že si zahraničního hosta nebude moc dovolit. Neumí asi moc počítat, protože nájem nemá vyšší než my a ze vstupného bude mít k dispozici dvakrát tolik peněz! Zjevn ě se nezatěžoval nějakou ekonomickou rozvahou, ani třeba špatnou.

Romana jsem na zjevné nedostatky jeho představ a přípravy upozorňoval mailem, pak na Bohemiaconu a naposled na Invexu. Zároveň jsem mu nabídl veškerou pomoc. Serióznímu pořadateli by to mělo stačit. Nestačilo. Jenže nebyla konkurence, nepodařilo se nám přemluvit Michaela. Nakonec porada zaslepená myslím tím, že kritiku jsem přednesl hlavně já, který se znelíbil už dopoledne, schválila Parcon bez podmínek!!!!!!!!!!!! Také proto, že otázkou nebylo, kdo je pro Parcon v Kopřivnici, ale kdo je proti Parconu v Kopřivnici. Nedošlo ani na otázku, kdo se zdržel. Další docela zásadní chyby. Chtěl jsem jen, aby Roman měl povinnost předložit dodatečně Radě nějakou seriózní představu a podepsané základní smlouvy. Tedy to, co stejně bude muset při seriózní přípravě udělat! Nemyslím si, že bychom si mohli dovolit udělat chybu v propagaci Fandomu tím, že jeho nejdůležitě jší akci svěříme nepřipravenému amatérovi bez jakékoli kontroly. Přesto se ta chyba stala.

Hořkost se ještě zvětšila, když vystoupil velmi konzervativní František Moravec z již neaktivního klubu v Březové nad Svitavou a požádal o mé odvolání z Rady. Po zmatcích došlo na hlasování. Skončil jsem pátý, tedy mimo Radu. Nový kandidát Pavel Mikuláštík měl o hlas víc, než revizorka Jolana zjistila, že jeden hlas je neplatný a počet se srovnal pro oba na 16. Dodatečně byla předchozí debata o počtu členů Rady rozhodnuta - Rada bude mít dočasně 5 členů a prezidenta. Takže jsem zůstal. Chápu, že se nemusí líbit můj způsob projevu, ale čekal bych víc hodnocení odvedené práce a plánů, víc rozumu a míň emocí. Porada jinak probrala další témata - jednací řád, který měl připravit, ale nepřipravil Dáreček, SF CD, další porady (jaro Kopřivnice, podzim Chotěboř, jaro Šumperk), nominovala na Mloka a Ludvíka a další drobnější body.

V sobotu večer jsme s přáteli ze Star Trek klubu BADLANDS vytvořili návrh programu StarTrek conu, který se bude konat v rámci Avalconu 99. Také jsem poseděl s nejmladším (14 let) účastníkem porady Pepou Houdkem, kterému jsem odpovídal na otázky ohledně vydávání fanzinu a pořádání conu. Podotýkám, že v souvislosti s jeho vlastními plány! Domů jsme se vydali v ned ěli přes Kolín. Můžete mi věřit, že jsem se těšil.

Vašek Pravda, SFK Avalon