Třetí cesta - Charta práv lidstva
Ladislav Pátek

Nejdříve bych chtěl reagovat na článek Nepřenositelné zákony robotiky E. Kocourka na adrese [http://www.geocities.com/Area51/Shire/7613/pg_draid.html]. E. Kocourek mě zde obviňuje z něčeho, co v mém článku nebylo - že chci aplikovat Asimovovi zákony robotiky na lidskou společnost. To by mě ani ve snu nenapadlo. Pouze jsem chtěl poukázat na to, jak je v článku E. Kocourka zdůrazněno, že tři zákony robotiky se daly vykládat různě, podle toho, kdo je posuzoval. Proto přidal Asimov ještě jeden zákon, jim nadřazený, který částečně umožnil tento problém eliminovat. Stejně tak lidská práva umožňují různou interpretaci podle toho, jak si kdo vykládá, kde končí jeho svoboda a práva a začíná svoboda a práva druhého. Proto si myslím, že je třeba definovat základní práva jako práva celého lidstva, jako vyšší princip a podle nich uskutečňovat lidská práva jako práva jednotlivců a skupin. Dokonce jsem přesvědčen, že bez definování práv lidstva nemohou být lidská práva efektivně zajištěna.

Pan Kocourek soudí, že žádné společné zájmy a práva lidstva neexistují. Já jsem ale přesvědčen, že alespoň jeden takový společný zájem lidstvo má a to zachování života a lidského druhu a jeho rozšíření mimo sféru planety Země. Tento zájem je lidstvu dán stejně jako každému jinému biologickému organismu. Z tohoto zájmu pak jdou definovat další společné zákony a práva, která tento záměr podporují.

A že to není jen můj názor dokazuje jeden oblíbený seriál - Star Trek. Je to paradoxní, že i když je tento seriál natáčen v Americe, popisuje budoucnost ryze komunistickou. Ačkoli je v tomto seriálu kladen velký důraz na práva a svobody jednotlivce, jednají tito jednotlivci téměř vždy ve prospěch celku, bez ohledu na svá práva. A naopak každý se může spolehnout, že ho ostatní nenechají bez pomoci, bez ohledu na riziko, které ostatním hrozí. Je zde také , v podobě Ferengů, silně kritizována naše současná společnost, značně zaměřená jen na zisk. Myslím si, že to je hlavní důvod oblíbenosti seriálu mezi milióny fanoušků po celém světě. Je to budoucnost, ve které by chtěli žít.

Charta práv lidstva není tedy žádný další klacek na individualisty, ale právě naopak. Ti, kdo hlásají absolutní svobodu jednotlivce s tím, že se o sebe každý musí postarat sám jsou viry v lidské společnosti a pokud se jejich názory v některé společnosti prosadí, je to jako rakovina v lidském těle.

A nyní bych se pokusil navrhnout pár bodů, které by měly patřit do Charty práv lidstva.

Ti kdo se ještě neseznámili s Chartou lidských práv mají možnost na Webu Informačního centra OSN v Praze - [http://www.unicprague.cz].

Ladislav Pátek