Teslův štít

Teslův štít

aneb
jak jsme pátrali po principu zneužitého unikátního vynálezu
(5.11.97, Spolek Exitus)

Jistě řada našich čtenářů zachytila zprávy z různých světových agentur jako HWN, Fly-by-wire nebo AmberZine o vývoji a testování nových druhů zbraní iránskou společností ETHER. V těchto zprávách byl také mj. zmíněn tzv. 'Teslův štít', který by měl dokázat odstínit chráněnou oblast před jakýmkoliv elektromagnetickým zářením, což by vysvětlovalo nemožnost zachycení objektů společnosti ETHER na snímcích z družic a letadel. Naše redakce se pokusila vypátrat princip tohoto zařízení a zde je reportáž pro naše čtenáře.

Pokusili jsme se vypátrat princip, na kterém toto zařízení funguje. Oslovili jsme řadu významných laboratoří a množství známých i méně známých vědců (i několik nositelů Nobelovy ceny), ale nikdo nebyl schopen či ochoten se k tématu vyjádřit, případně nás zahltili snůškou různých nesmyslů, jenom aby se nás zbavili. V okamžicích největšího zoufalství nás napadla spásná myšlenka. Oslovíme samotného Nikolu Teslu! Jediný problém byl v tom, že jmenovaný je již několik desítek let mrtvý. Ovšem ani tato překážka nás neodradila a navštívili jsme proto věhlasné médium známé jako madam Cryplta, aby se pokusila nás s Nikolou kontaktovat. Byli jsme předem varováni, že poskytuje velmi luxusní služby za ještě luxusnější ceny. Ovšem záležitost se nám zdá natolik vážná, že jsme neváhali a vzali si úvěr, jenom abychom mohli své čtenáře pravdivě informovat (jestli nás nakonec Asghar a Agobi zmikrovlní, tak to alespoň nebudeme muset splácet).

Madam C. nás přijala na svém špičkově vybaveném pracovišti. Když jsme naznačili o koho nám jde, prostě odvětila: 'no problem, všichni duchové jsou stejní'. Po několika minutách příprav mohla seance začít. Byli jsme trochu nervózní, ale profesionální přístup madam C. nás uklidňoval. A opravdu velmi brzy po tom, co se madam C. spojila se záhrobím se ozvaly neklamné zvuky signalizující příchod někoho odtamtud - cinkaly lžičky ve skleničkách, chvěly se obrazy na zdech a atmosféra v pracovně doslova a dopísmene houstla. Madam C. navázala kontakt. Byl to opravdu sám N. Tesla. Poznali jsme ho okamžitě podle fotografií, když se zhmotnil nad přístrojem, který předtím madam C. nazvala 'džídží' (jinak Ghost Generator).

Prostřednictvím madam C. jsme se ho snažili vyzpovědět. Nejdříve nám velmi sprostě vynadal, protože jsme ho prý vyrušili z práce na jeho novém vynálezu, a chtěl přerušit spojení. Pomocí zařízení SHG! (Stay-Here-Ghost!) jsme ho zadrželi a když jsme mu vysvětlili, že jeho famózní vynález byl zneužit a že s jeho pomocí bude asi zničen celý svět, byl již ochotnější. Nakonec nám prozradil i princip štítu.

Základem všeho je skutečně tzv. elektostatický tripól. Jak již bylo vysvětleno, pole tripólu se šíří pouze rychlostí zvuku, je tedy zhruba miliónkrát pomalejší než elektromagnetické záření. Podle rovnice e=mv^2 dostáváme tedy při stejné energii 10^12 krát větší hmotnost. Jednotlivé částice tripólu jsou tedy neuvěřitelně hmotné, což má za následek jejich obrovskou gravitační přitažlivost. Zjednodušeně se dá říci, že každá částice tohoto pole je takovou malou černou dírou, která pohlcuje veškerou hmotu a záření ve svém okolí až po Schwartzschildovu mez. Ta je samozřejmě velmi malá, takže ve skutečnosti jediná částice nepohltí vpodstatě nic, ale v případě kdy by se podařilo dosáhnout velké hustoty těchto částic, vznikl by totálně neprůhledný štít, který by pohltil veškeré záření i hmotu skrz něj procházející! A to se zřejmě EHTERu podařilo. Podle Tesly pravděpodobně vyrobili generátor, který je schopen vytvořit velmi tenkou, ale zároveň dostatečně hustou vrstvu těchto částic, že jsou schopni zakrýt celé velké oblasti zemského povrchu a tím skrýt své nekalé aktivity.

Nikola byl tímto velmi zdrcen a zároveň nadšen, protože jemu se prý nepodařilo vyřešit problém jak zabránit tomu, aby byl takový generátor okamžitě po zapnutí pohlcen samotným polem. Začal okamžitě různé možnosti, jako například udržování štítu v bezpečné vzdálenosti pomocí vysoce fokusovaného barbaryonového pole, které by možná mohlo sloužit i ke směrování tripólového pole a teoreticky i k jeho použití jako útočné zbraně.

Ovšem poté začal signalizovat money-meter, že jsme vyčerpali svůj draze zaplacený čas a seance byla náhle ukončena. Kdybychom věděli, že se vše skutečně podaří, zadlužili bychom se mnohem více, abychom mohli dále s Nikolou komunikovat. Bohužel podle madam C. je možné se stejným subjektem navázat kontakt zase až po 2 měsících. Otázkou zůstává, jestli v té době již nebude celá planeta usmažena šílenci z Teheránu.

Přesto jsme byli s rozhovorem velmi spokojeni. Zdá se, že je možné na tomto základě vysvětlit řadu událostí z poslední doby. Oslepení družice Curious-IV mohlo být způsobem směrovaným paprskem tripólového pole. Podivné události v poušti Atacama pak náhlým vypnutím zdroje barbaryonového pole, které vedlo k tomu, že 'Teslův štít' doslova spadl na celou oblast a usmažil nebohé ovce i celou krajinu. To ovšem je velmi znepokojující, protože to jednak znamená, že ETHER dokáže toto pole směrovat a tedy používat k útočným akcím a zároveň, že společnost nemá vše pod kontrolou a stát se může opravdu cokoliv (a tedy i ugrilování planety). Najde se někdo, kdo konečně zastaví toto šílenství?

Pátrali a vyzpovídali:

Joseph E. Demca
Peter S. Nitwit
Daniel D. Cretin


přeložil Pavel -NewIM- Koten
(5.11.97)