| Předchozí stránka | Následující stránka | Obsah |

Nadpisy

Nadpisy (headings) jsou elementy sloužící pro výrazné oddělení jednotlivých částí dokumentu:

<H1>...</H1><H6>...</H6>

Jazyk HTML definuje 6 úrovní nadpisů, H1...H6. Na text uvnitř odpovídající dvojice tagů jsou aplikovány změny fontu a konec odstavce před a za nadpisem.


Příklady použití:

<H1> Text nadpisu úrovně 1 </H1>

...Nějaký text uvnitř...

<H2> Text nadpisu úrovně 2 </H2>

...Nějaký text uvnitř...

<H3> Text nadpisu úrovně 3 </H3>

...Nějaký text uvnitř...

<H4> Text nadpisu úrovně 4 </H4>

...Nějaký text uvnitř...
<H5> Text nadpisu úrovně 5 </H5>
...Nějaký text uvnitř...
<H6> Text nadpisu úrovně 6 </H6>
...A ještě nějaký úplně jiný textík...


| Předchozí stránka | Následující stránka | Obsah |