Jednostrannost jako metoda
 

Před časem se na TV Nova, v pořadu Na vlastní oči, objevila reportáž o tajemných stínech v jihlavském podzemí. Nejprve redaktor, který šot připravil, zmínil svou předchozí reportáž, ve které se mu podařilo zachytit tajemný stín na zdi v jedné z chodeb, kterými je jihlavské podzemí protkáno. Obrázek stínu byl zachycen na malou ruční videokameru, a byl zjevně upraven (zřejmě počítačově) tak, že kontrast byl vytažen na maximum, což způsobilo zviditelnění stínu i pro běžného diváka televize.  

Dále se reportáž odehrávala podle klasického scénáře: nejprve promluvil záhadolog, který pronesl několik mlhavých vět o jakýchsi tajemných silách, načež vyřkl onu magickou formuli, že "současná věda na podobné úkazy není schopna přistoupit". V několika dalších střizích pokračoval v litanii proti vědě a vědcům, neopomněl zmínit strnulost současné vědy a několik dalších nesouvisejících témat. Dalším protagonistou byl jiný záhadopravec, který v lichých sekvencích pronášel výroky, které pak v sudých střizích sám popíral..  
Podle představ některých divaků
Bubák 
Dále se tu objevilo několik geologů, kteří s geologickým radarem odhalili anomální chování zmíněné stěny a vyslovili předpoklad nějakého prostoru za oním místem. Pak - proložen zníměnými záhadology - jakýsi vousatý člověk, který vypadal jako vágus náhodně sebraný z ulice, obsluhoval vrtačku, která měla prokázat, zda za zdí skutečně nějaký dutý prostor je či nikoliv. Samozřejmě, že dutina se neobjevila, zato přizvaný senzibil umně roztočil svou virguli přesně v místě, které redaktor označil jako aktivní zónu. 

Na závěr následoval znovu záběr na stín a poznámka o tajemných zvucích, které redaktor na místě slyšel. V pořadu nepromluvil jediný vědec zabývající se geologií, poznámky o válečných pokusech nacistů byly utlučeny řečmi o perverzní snaze vědců vyvracet vše, co se nehodí do jejich obrazu světa. Vůbec nebyla zmíněna studie, která tento jev vyvětluje impregnací horniny nějakou fosforeskující látkou s dlouhým dosvitem, která se již nevyrábí. Prázdné řeči obsluhovačů geologického radaru a vrtačky byly sestříhány tak, aby podporovaly teorii tajemných sil.  

Zdálo by se, že na této historce není nic zvláštního. Každý inteligentní člověk z ní pochopí, že šlo o podbízivou snahu o záhadu za každou cenu. Problém je v tom, že tento šot plně vystihuje praxi, které se v naší komerční televizi ustálila - totiž jednostranný pohled na věc. 

A co NOVA, že mlčí
Akta-X
Po skončení tohoto pořadu jsem si vzpomněl na záběry potácejícího se poslance, který prochází mezi lavicemi parlamentu, které doplňoval čtený komentář o alkoholismu našich zákonodárců. V tomto kratičkém šotu, který Nova vysílala v hlavní zpravodajské relaci, se také mluvilo jen o alkoholu - vulgo o tom, jak se ti zkorumpovaní poslanci ožírají za peníze daňových poplatníků. Informaci o tom, že daný poslanec má problémy s páteří a potácel se proto, že byl nadopován anestetiky, které měly utlumit bolest, aby se mohl zůčastnit hlasovaní, jsem si musel přečíst až v denním tisku. 

Zdá se, že TV Nova, nebo spíše její redaktoři, deformují skutečnost k obrazu svému - ať už z neznalosti, které je ani v nejmenším neomlouvá, nebo zcela úmyslně, aby učinili své stupidní reportáže alespoň trochu zajímavé. Pokud by se podobný přístup objevoval jen u některých zpravodajů Novy, bylo by to snad omluvitelné - blbci se najdou všude. Pokud je však zpravodajství nejsledovanější televizní stanice, které je navíc pro mnoho lidí - zvláště mimo větší města - jediným zdrojem informací, takto tendenční komplexně, pak je to alarmující.  

Jistě - Vladimír Železný - podle vlastních slov kovaný vědec a disident - ve svých sobotních extenpore vysvětlí, že divák si žádá své a vše přejde smutným nakrčením čela a pohybem brýle z nosu, brýle na nos. Je to ale opravdu tak? Opravdu diváci žádají aby byli úmyslně klamáni, nebo alepsoň dezinformováni? Já jsem sice jen svátečním divákem (jak to vtipně vyjádřil Pavel Koten takřka homeopatickým), ale přesto si dovolím proti podobné praxi protestovat. Nesouhlasím s tím, aby byl 70 procentům populace vymýván mozek blbostmi o tajemných zvucích (za které může městský člověk, který tráví v katakombách první noc, považovat prakticky cokoliv - od šramocení potkanů až po kapání vody), nebo o neschopnosti vědy.   

Možná, že divák má právo sám si zvolit, co bude považovat za pravdu. Možná je opravdu věcí každého z nás co si z nabízených alternativ vybere, ale pak tu ty alternativy musí být. Když záhadolog blábolí cosi o astrálních silách a neměřitelných energetických polích, pak by měl vzápětí zaznít hlas kompetentního vědce, který předloží koherentní teorii vysvětlující pozorovaný jev. Nepřipadá mi ovšem normální, když místo pokusu o alespoň trochu seriózní přístup vidím v reportážích nejsledovanější televize jen zmatené plkání jakéhosi morálně degenerovaného jedince, který sám sebe vydává za reportéra.   

A proto, spolu s Juliem Fučíkem, volám:   

Lidé, bděte!
  
 
 
 
 
Back 
 
 
Feedback