Proč ?
nemám rád slovo "tolerance"?


      Začnu kontrolní otázkou: je "Cikán" vlastnost dobrá, nebo špatná?

      Ano, reaguji tím na názor J.X.Brossmanna, podle něhož pracovití a čestní Romové nespravedlivě trpí chováním nepřizpůsobivých Cikánů, kteří se poctivě živit nemíní a poctivé romské menšině jen soustavně kazí jméno.

      Pan Brossmann nakonec došel k názoru, se kterým je nutno souhlasit, že na barvě kůže nezáleží. Navrhuje - z důvodů snadného sklouznutí k rasismu - přesunout odpor veřejnosti proti "feťákům", kteří podle něho představují to pravé zlo. V tom jsme si zajedno, nicméně mu pořád zůstalo slovo Cikán jakožto symbol nepřizpůsobivého jedince, který místo poctivé práce vyhledává nepřístojnosti. Chyba! Snaží se to aspoň (marně) obejít důsledným nazýváním tohoto etnika "Romové". Já tomu říkám - vyhánět čerta ďáblem.

     Bohužel, právě toto (většinou neuvědomělé) farizejství je u nás všeobecně velice rozšířené, zejména v oficiálních kruzích. Slušný člověk se už jaksi bojí vypustit slovo Cikán z úst a přenechává je hulvátům Sládkova typu, kteří je používají bez zábran a s úmyslným despektem, jako kdyby šlo o nejhrubší nadávku - někdy až ve smyslu povědomého německého termínu podčlověk.

     Bohužel, jako urážka se dá použít skoro všechno. Vzpomínám si na jednu knížku, kde se rozvášnění sousedé častovali nevybíravými nadávkami, mezi nimiž bylo nejtěžším kalibrem označení "Mizerný džentlmen!" Záleží na nás, zda takové slovo akcepujeme jako poctu nebo jako urážku. Podobně je tomu i s Cikány. Nezastírejme si, že krajně nepříznivý pohled si na sebe vypěstovali příslušníci cikánského etnika většinou sami a nemají čím to omluvit. Ve slovenštině slovo cigánit znamená prostě lhát - a těžko s tím něco uděláme.

     V tom ovšem Cikáni nejsou ani zdaleka sami. V češtině existují podobné narážky i na jiné národnosti: například zmínka to je nějaké německé rozhodně není vizitkou spolehlivosti, zmizet po anglicku také nemá příchuť čestného jednání. Ale to přece neznamená, že slovo Němec nebo Angličan je nadávka. Ostatně, ani tohle není naše specifikum, jiné národy jsou na tom podobně. Například nemoci, které u nás říkáme neutrálně syfilis, se v Anglii říká Francouzská nemoc a ve Francii naopak Anglická nemoc. Je známo, že Angličané a Francouzi se neměli příliš v lásce a tady je to hezky vidět, ovšem vyvozovat z jazykových konstrukcí nějaké soudy by bylo stejně pitomé, jako házet Cikány do jednoho pytle jen podle barvy pleti.

     Je tedy slovo Cikán nadávkou? Nebo jinak:

     Proč také raději nepoužívám moderního označení tohoto etnika: Romové?

     Inu, protože je to podle mého mínění označení rasistické a tudíž nebezpečné. Proč? To by asi chtělo vysvětlení.

     Všichni přece víme, že slovo Rom znamená v cikánštině prostě člověk. Máme snad - podle téže logiky - nazývat povinně Rusy Ljudi nebo Němce Mensch? Ve mně to vyvolává nepříjemné asociace na národ, který také používal označení člověk (mensch) pouze pro své příslušníky, zatímco ostatní národy byly "jenom" untermensch (podčlověk, cikánsky gádža). Proboha, cožpak jenom Cikáni jsou lidé? Nesmím o sobě tvrdit, že jsem také rom (s malým "r"), když jsem etnický Čech? Chce mi zase někdo upírat lidství?

     Kdysi dávno rozhodli sovětští představitelé, že slovo Žid je pro příslušníky tohoto etnika urážlivé a proto je všichni budou povinně nazývat Jevrej (Hebrej). Rusové na to pohotově reagovali vtipem: čekat na tramvaj se nesmí říkat "podžidaju tramvaj", nýbrž "podjevrejivaju tramvaj". A pak že Rusové nemají smysl pro švejkoviny - tahle tedy seděla!

     Trvám prostě na tom, že slovo Cikán je normální, neutrální české označení určitého etnika, bez jakéhokoliv pejorativního významu, tak jako Čech, Němec, Angličan a Francouz. Není žádný rozumný důvod se mu vyhýbat a přenechávat Sládkovi, aby z toho nakonec tu nadávku opravdu udělal. Přál bych si, aby se slovo Cikán stalo co nejdříve synonymem pracovitých a čestných lidí, - ale to bude asi hodně záležet na Cikánech samotných a bude možná trvat delší dobu, než se tak stane. Současně jsem pro, aby slovo "rom" zůstalo tím, čím původně bylo, to znamená cikánským slovem s významem člověk. Nic víc, nic míň. Pro češtinu je to cizí slovo jako mnoho jiných. Používejme je, ale ne rasisticky, tedy ne jenom k označení jednoho jediného etnika.

      Nezapomínejme, že rasismus, tedy rozdělování lidí podle etnik, nespočívá v označení Cikán. J.X.Brossmann označil rasismus naprosto správně jako nepříliš inteligentní zjednodušení podstaty problémů na barvu kůže. Rasismus rozhodně není typicky českou záležitostí - ačkoliv se i mezi námi tyto projevy vyskytují - nač to zastírat? Stejný rasismus ale kvete všude po celém světě - a není to nic nádherného. Obávám se, že právě mezi našimi Cikány je procento rasistů mnohem vyšší než mezi Čechy, možná i řádově. To nemá být omluva českých rasistů, pouze konstatování jednoho velice smutného faktu.

     Proč máme vlastně považovat chování rasistů za nepřípustné? Protože jsou netolerantní? A hlavně:


      
Lze rasismus léčit právě zvyšováním tolerance?     Obávám se, že ne. Pojem tolerance se bohužel mezitím stal magickým zaklínadlem, skoro fetišem. Být označen za netolerantního je dnes málem nadávkou, ale opět - Proč? Je tolerance tak obdivuhodná vlastnost? Neřekl bych. Tolerantní policista je podle mého mínění směšný šašek, ze kterého si zloději právem utahují. Tolerantní soudce nám propustí na svobodu vraha a stává se vlastně spolupachatelem jeho dalších zločinů. Proboha, za to ho máme ještě chválit?

     Mají být tedy policisté hulváti?

     Pozor! Být netolerantní přece automaticky neznamená být hrubý, ale třeba jen - neodpouštět lumpárny. Tolerance k lumpům je totiž velkou nespravedlností k jejich obětem. A řekl bych, že právě to je naším obrovským problémem. Přespříliš tolerantní lidé na místech policistů a soudců jsou vysloveně škodliví. A nejen oni. Například náš president Havel první nebývale rozsáhlou amnestií vypustil z vězení smečku, jaká za mřížemi měla raději zůstat. Budiž, to se ještě dalo pochopit jako snaha dostat co nejrychleji z komunistických věznic nespravedlivě odsouzené politické vězně. Takovými dobrými úmysly je prý vydlážděna přímá cesta do pekel. Je sice pravda, že většina grázlů se brzy vrátila tam kam patřila, ale předtím stačila opět napáchat spoustu zla. Přílišná tolerance pana presidenta se tak stala nespravedlností vůči obětem a myslím si, že by se jim měl omluvit. Přinejmenším stejně jako Němcům - o to víc, že tyto křivdy má na svědomí především on sám.

     Řeknete, že to už pochopil a další amnestie zvažoval lépe. Nepochopil. President přece musí být především tolerantní! Ale: omilostnit usvědčeného otcovraha je akt jistě velice tolerantní, ale také nespravedlivý a tím i nemorální! Myslím si, že některé těžké zločiny, především úmyslné násilnosti a vraždy, by neměly být amnestovatelné ani presidentem. Zejména, je-li tak tolerantní!

     Zajímavé je, že nejvíce se tolerance dovolávají právě lumpové, kteří se pro máslo na hlavě nemohou dovolávat spravedlnosti. Vezměme si nedávný soud s hostinským, který odmítal obsloužit Cikány, když mu za pití nezaplatili a ještě mu demolovali lokál. Oni ho pak obvinili z rasismu, ačkoliv slušnější Cikány obsluhovat neodmítal. Soud hostinského nakonec osvobodil, ale tady je jasně vidět, kam až může dojít falešné chápání tolerance - k drzosti lumpů (barva nebarva).

     Je ale netolerance lepší? To se přece také nedá tvrdit! Vždyť netolerancí je také opačný extrém: Sládkův postoj k Cikánům!

     A tady jsme u jádra pudla.

     Už delší dobu se marně snažím nahrazovat zprofanovaný a přiznejme si i celosvětově módně zneužívaný pojem tolerance mnohem vhodnějším požadavkem na spravedlnost. Není to vůbec totéž. Tolerance je totiž žádoucí jen tam, kde se kryje se spravedlností, což sice nastat může, ale zdaleka ne vždycky. Nespravedlivá spravedlnost je přece očividný protimluv a nesmysl, ale nespravedlivá tolerance existuje - a je vyloženě škodlivá - viz výše.

     Spravedlivá netolerance může být naopak velice žádoucí. V poslední době existuje úspěšný program na poli boje proti kriminalitě v USA. Jmenuje se ZERO TOLERANCE, česky nulová či žádná tolerance. Policista nesmí nikomu odpustit nejenom zločin, ale ani sebemenší přestupek. Senátor zaparkuje auto v zákazu zastavení? Správný policista nesmí být tolerantní a dá mu auto odtáhnout. Senátor si sice může stěžovat, ale dostane odpověď, že v zákazu nesmí parkovat ani on. Nezdá se vám, že právě tohle velice chybí u nás? Proč je u nás možné, aby opilí poslanci a senátoři beztrestně bourali cizí auta, zatímco policisté tomu jen němě přihlížejí? Je to sice tolerantní, ale šaškárna. Dost nebezpečná šaškárna.

     Vzhledem k existenci škodlivé tolerance (tohoto typu) tvrdím, že místo kritéria: Je to tolerantní? je nutné používat mnohem vhodnější otázku: Je to spravedlivé? Zkuste si toto kritérium připasovat na mnoho případů tolerance z našeho okolí v poslední době - a uvidíte, co ještě lze zlepšovat.

      (Mimochodem, podle mě se spravedlnost leckdy přesně nekryje ani s pojmem zákonnost. Většina Norimberských i komunistických zákonů byla nespravedlivá až běda a soudit podle nich byla lumpárna, i když zákonná (??) lumpárna. (!!) Ani dnešní zákony nejsou bez chyb - to si ale nechám na později.)

     Vraťme se opět k rasismu. Je rasismus špatný, protože je netolerantní? (A to on bezesporu je!) Jak je to vlastně s tolerováním Cikánů, Číňanů, Vietnamců (nebo dejme tomu plešatých)? Rasismus podle mě není zlo kvůli netoleranci, ale především pro jeho nespravedlnost. Tady je třeba hledat jádro chyby. Netolerance vůči lumpům může z dálky (například z Kanady) také vypadat jako čirý rasismus, ale není tomu tak.

     Tolerance a spravedlnost přece zdaleka nejsou totéž, ačkoliv se občas shodují. Například v tom, aby každý, kdo žije poctivě, měl stejná práva, ať už je bílý, barevný nebo třeba plešatý. Ale tolerovat lumpárny či zločiny jen proto, abych nebyl obviněn z rasismu? To je, odpusťte mi, pitomost přímo kanadská. Chytne-li policie při krádeži Cikána, není žádná tolerance namístě. Tvrdý trest, ovšem zasloužený a tedy spravedlivý, není rasismem! Bohužel, některé naše dnešní zákony jsou v tomto směru poplatné této celosvětově zneužívané toleranci. Jinak bychom neměli zákon o rasově motivovaných činech, který je podle mého stejně nespravedlivý (a škodlivý), jako výše probrané kritérium pouhé tolerance. Když někdo spáchá násilí, mělo by být přihlíženo k tomuto násilí, případně k dalším hlediskům (brutalita, zbytečné násilí vůči bezbranným), ale nikoliv k rasovému motivu. Ano, když skinhead zabije Cikána proto, že to byl Cikán, je to rasismus, ale trestná je na tom především vražda a za ni má být bez velké tolerance přísně potrestán. Ne protože zabil Cikána, ale protože zabil člověka! Spravedlnost by měla být v tomto směru barvoslepá. Zákon o rasově motivovaných činech však ostatní zločiny staví do výhody - a to právě z rasového důvodu. Proč má být zabití Čecha (byť Čechem) posuzováno mírněji? Není to nakonec paradoxně další z těch odpudivých rasových zákonů? A nemusí jít hned o vraždu, totéž platí i o slabším násilí. Ani bezdůvodné zmlácení by nemělo zůstat bez trestu. Ale - všem stejně!

     Na závěr jsem si nechal téma zvýhodňování Cikánů. Je vůbec správné pomáhat jim, aby se zařadili mezi nás? A co hůř, nejde nakonec o krajně nepřípustný zásah do jejich identity?

     Taková pomoc přece není zavrženíhodná. Každý civilizovaný a poctivý Cikán má cenu zlata. A nebojte se, o svébytnost tím nepřijdou, ani jejich kultura neutrpí. Zlodějna, násilí a nepoctivost, kterých by se měli zbavit, nemůže být přece považována za součást jejich etnické kultury, ani za lidské právo. (To platí i pro nás, Čechy.) Ovšem, proboha, nepleťte sem zase toleranci! Pomoc cikánským dětem nepatří vůbec do tolerance, ale do spravedlnosti. To je totiž ono důležité hledisko! Cikánské děti mají na stejné počáteční podmínky jako ostatní děti spravedlivý nárok! Proto jsem pro nulté třídy, kde by se naučily česky, aby pak nebyly znevýhodňovány ve školách (když už je jejich vlastní rodiče trestuhodně zanedbali). Stejně tak by měly být nulté třídy pro děti utečenců atd. Jen si nejsem jistý, zda navrhované třídy s kompletním vyučováním v cikánském jazyce budou pomocí, nebo další segregací, která problém jazykové bariéry pouze odsune na později a tím to ještě zhorší. Nedávno to vyřešili - a podle mě správně - Slováci. Ačkoliv v Praze žijí tisíce slovenských rodin, nesešel se dostatečný počet dětí nutný pro otevření školy s vyučováním ve slovenském jazyce. Slováci raději posílají děti do českých škol - a já s nimi souhlasím.

     Rozhodně jsem proti toleranci ve smyslu odpouštění předepsaného vzdělání, ani jakékoliv nespravedlivé pozitivní diskriminaci. Tím nikomu nepomůžeme, naopak! Především sami Cikáni musí včas pochopit, že nepoctivost tolerována nebude a jedině poctivý člověk to může dotáhnout dál. Stěžují-li si dnes Cikáni (a právem) na nedostatek vlastní kvalifikace, měli by posílat do škol alespoň své děti, aby jim do budoucna neubližovali - negramotností.

      Podle mého naším cílem není a nesmí být laskavá a vše odpouštějící tolerance, nýbrž spravedlnost, byť by byla leckdy tvrdší. A nejen v tomto problému.

Ing. Václav Semerád
vsemerad@cpoj.cz

*****