bX PRAG

 

Tiskové prohlášení / Pozvánka

7. Mediální symposium

SOFTMODERNA. Literatura v síti

19. a 20.11.1998 uspořádá Goethe-Institut v Praze, Masarykovo nábř. 32, Praha 1, tel. (02) 219 62-111 již tradičně mediální symposium Softmoderna. Literatura v síti. Pozváni jsou Michael Joyce a Carolyn Guyer (oba Poughkeepsie/USA), Christian Ankowitsch (Hamburk), Michael Politycki (Hamburk), Joseph Weizenbaum (Berlín), Oswald Wiener (Berlín), Karlheinz Essl (Klosterneuburg/Rakousko), Markéta Baňková (Praha), Antonín Kosík (Praha), Ondřej Neff (Praha) a Pavel Šuchmann (Praha).

Jaké důsledky má internet pro roli spisovatele, čtenáře a kritika? Tato otázka je východiskem k přehlédnutí historie počítačové literatury, k inscenování performancí, k diskusi s publikem o aktuálním stavu literatury v síti. Navíc nabízí Softmoderna i dílny, v nichž budou prakticky probírány problémy psaní a čtení v internetu. Informace najdete na internetové adrese http://www.softmoderne.de a na stránkách Goethe-Institutu http://www.goethe.de/ms/pra.

Divoké časy internetu jsou tytam. Dnes se už nikdo nenechá jen tak zlákat do sítě křiklavými utopiemi. A nikomu již nelze zabránit ponurými vizemi absolutně digitalizované budoucnosti v tom, aby hledal napojení na celosvětovou síť dat. Touto normalizací trpí též elektrifikovaná literatura, která se od konce 80. let snaží opustit nadobro Gutenbergovu galaxii a otevřít autorům a čtenářům svět globálních hypermédií. Přesto není s koncem utopií v síti spojen i konec literatury v síti. Naopak! V posledních letech se spousta projektů pustila do rozmanitého „literarizování“ počítače a sítě dat. Tvůrci těchto projektů si nestěžují na médium kniha, nepřísahají na velkolepé počítačové utopie a nemluví o začátku jakési hyperéry. Chtějí využít nová média, aniž by ostatní média vytlačili. Chtějí experimentovat s různými médií a rozlišovat mezi nimi a zviditelnit tak jejich slabé a silné stránky. A především chtějí jedno: vytvořit zdařilou literaturu!

Právě tomuto zásadnímu přechodu od křečovitého utopismu k uvolněné a zároveň razantní tvořivosti v oblasti literatury v síti bude věnováno 7. Mediální symposium pražského Goethe-Institutu.

Symposium je pořádáno ve spolupráci se Stephanem Porombkou (Humboldtova univerzita, Berlín), Hilmarem Schmundtem (redaktor Konr@d/STERN, Hamburk) a Thomasem Wegmannem (Fb Germanistik der FU Berlín), organizátory Softmoderny 3. Festival literatury v síti v Podewilu, Berlín 1997.

Vstup volný, konferenční jazyk čeština, němčina a angličtina (simultánní tlumočení). Ve spolupráci s Michaelem Bielickým (Akademie výtvarných umění, Praha).

Podrobnější informace obdržíte u Silke Hermann tel. (02) 219 62-246, fax (02) 29 94 21, e-mail progr@goethe.cz, Goethe-Insitut v Praze, Masarykovo nábř. 32, Praha 1 anebo se zapojte na internetové stránky http://www.softmoderne. de a http://www.geothe. de/ms/pra

 

SOFTMODERNA. Literatura v síti

ÚČASTNÍCI

Christian ANKOWITSCH (Hamburk)

Novinář a spisovatel. Kromě toho zodpovídá za online stránky německého týdeníku DIE ZEIT. V letošním roce Ankowitsch již potřetí koordinuje soutěž v oblasti internetové literatury, pořádanou listem DIE ZEIT a firmou IBM. Opakovaně se v různých časopisech výrazně vyjadřuje k tématům hypertext a literatura hypertextu. Ve svém díle Briefe aus dem Bergwerk (Dopisy z dolu), jehož dva svazky již vyšly, Ankowitsch na příkladech uvádí, jak se lze dnes esejisticky vypořádat s nejrůznějšími fenomény každodenní kultury.

Markéta Baňková (Praha)

vystudovala v roce 1997 Akademii výtvarných umění v Praze (AVU) v atelieru Nová média. V posledních pěti letech působila jako výtvarnice, fotografka a žurnalistka. Její multimediální projekt Mesto.html je internetový román na pokračování; využívá nových možností, které internet nabízí - kombinace interaktivního textu, obrazu, animací a zvuků umožnuje působit na diváka mnohem komplexněji než klasický text či obraz.Interaktivita zásadně mňí lineárnost děje, kterou známe z klasické literatury. Jedná se možná o novou uměleckou disciplínu. Autorka představí svůj projekt a bude se zabývat některámi jeho aspekty: interaktivitou, která posunuje čtenáře do aktiivnější role a možnosti průběžného kontaktu se čenářem v průběhu samotné tvorby projektu.

Karlheinz ESSL (Klosterneuburg/Rakousko)

Převodem slavného Lexikonu-Románu od Alexandra Okopenka na digitální médium předvedla vídeňská umělecká skupina Libraries of the Mind snad nejzdařilejší německy psaný projekt hypertextu současné doby. V rámci Softmoderny skladatel Karlheinz Essl představí tento projekt na CD-ROM ve své multimediální performanci.

Carolyn GUYER (Poughkeepsie/USA)

Svou publikací Quibbling patří Carolyn Guyer k první vlně autorům, kteří uveřejnili počítačovou literaturu na disketě. Brzy vyjde v Internetu Sister Stories v spolupráci s Rosemary Joyce a Michael Joyce. Carolyn Guyer se také zůčastní teoretické diskuse o použivání hypertextu. V současné době pracuje na internetovém projektu s názvem Mother Millenia který chce propojit vice než 2000 prací tématicky obdobné zaměřených. V posledních letech se Carolyn Guyer zúčastnila konferencí Interface 3 v Hamburku, 6. Mezinárodní Konference IFIP v Bonnu a dalších.

Michael JOYCE (Poughkeepsie/USA)

Uveřejnil v roce 1987 první literární hypertext s názvem a postmodern classic na disketě. O deset let později Joyce předložil hned dva nové brilantní elektronické texty: Twelve Blue a Twilight. Na symposiu Softmoderna nabídne Michael Joyce veřejnou dílnu a představí své nejnovější projekty.

Antonín KOSÍK (Praha)

V osmdesátých letech působil v Itálii a krátce v Izraeli, nyní ve Filosofickém ústavu Akademie věd a MFF UK. Autor knihy Pospojovaný svět, která poukazuje na řadu zjednodušených pojetí člověka jako všemocného tvůrce vytvářejícího svou biosféru, odkrývá mnohovrstevnou analogii sítí moderního světa. Antonín Kosík publikuje v Respektu a Kritické Příloze Revolver Revue.

Ondřej NEFF (Praha)

vystudoval v roce 1969 žurnalistiku na Karlově univerzitě v Praze. V následujících dvaceti letech působil jako propagační pracovník, fotograf a novinový grafik. Od začátku osmdesátých let působí v oblasti literatury science fiction. Vydal tři historické práce na toto téma a dvacet povídkových sbírek a románů. Již 8 let pracuje jako politický komentátor v deníku MF DNES a má svou pravidelnou rubriku v prestižním deníku Lidové noviny. V roce 1996 založil na internetu elektronický deník Neviditelný pes, který se stal nejnavštěvovanější novinářskou www-stránkou českého internetu (přes milion shlédnutých stránek měsíčně). Články z Neviditelného psa vycházejí i knižně. Neff je aktivním popularizátorem internetu, na toto téma přednáší a podílí se na přípravě televizního seriálu zaměřeného na internet v České televizi.

Matthias POLITICKY (Hamburk)

byl se svým románem Weiberroman (Ženský román) jednou z literárních hvězd loňského roku. Nyní píše pokračování knihy na www-stránkách německé televizní stanice ZDF pod názvem Marietta. Na sympoziu nebude Matthias Politicky pouze číst z pokračování románu, ale bude také hovořit o zvláštním propojení knižního projektu a textu v internetu.

Pavel ŠUCHMANN (Praha)

absolvoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze; v roce 1995 spoluzakládal AmberZine, jeden z prvních elektronických magazínů v Čechách vůbec, v letech 1994 a 1996 pracoval pro Hewlett-Packard Laboratories Bristol, nyní podniká v oblasti informačních technologií, je autorem a spoluautorem úspěšných českých internetových serverů www.mapy.cz, www.firmy.cz. Publikoval odborné články v oblasti strojového rozpoznávání řeči, v časopisech pro počítačovou veřejnost (Softwarové noviny, TelNet) a v časopisech zaměřených na sci-fi a budoucnost (Ikarie, Živel).

Joseph WEIZENBAUM (Berlín)

již třicet let komentuje a kritizuje asi jako nikdo jiný nejnovější vývojové tendence ve světě počítačů, vliv počítačů na soužití lidí a změny jazyka. Od 60. let pracuje na Massachussets Institute for Technology, kde naprogramoval světoznámý program na simulaci dialogu s názvem Eliza. Na sympoziu vystoupí jako pamětník a zároveň jako kritik módních mediálních teorií i aktuálních vývojových tendencí v oblasti hardwarů a softwarů.

Oswald WIENER (Berlín)

je stejnou měrou filozofem, kybernetikem a umělcem. Napsal traktáty o vývoji umělých inteligencí a o předpokladech a následcích kybernetického pojetí světa. Jeho experimentální román Die Verbesserung von Mitteleuropa (Zlepšení Střední Evropy) z konce 60. let je důsledkem intenzivního zabývání se jazykovou teorií a počítačovou kulturou. Na symposiu v Praze bude vyprávět svůj vlastní příběh a v rozhovoru s Josephem Weizenbaumem se vrátí také k historii počítačové kultury.

 

Goethe-Institut

Softmoderna. Literatura v síti

7. Mediální symposium

Čt., 19.11.98

 

15.00 hodin

Zahájení

Thomas Wegmann (Berlín)

15.30 hodin

Ohlédnutí a pohled do budoucna

Diskuse s Josephem Weizenbaumem a Oswaldem Wienerem (oba Berlín)

16.30 hodin

Hyperkritika

Antonín Kosík (Praha)

17.30 hodin

Přestávka

18.00 hodin

Paris again or Prague. Who will save lit from com?

Michael Joyce (USA)

19.00 hodin

Magazíny na internetu

Pavel Šuchmann (Praha)

20.00 hodin

Nové možnosti multimediální literatury v síti

Markéta Baňková (Praha)

20.30 hodin

Weiberromane (Ženské román): Online a Offline

Matthias Politycki (Hamburk)

cca. 21.30 hodin

Recepce

Pá., 20.11.98

 

15.00 hodin

Against litcrit: the struggle of hypertext against the evil empire of interpretation

Carolyn Guyer (USA)

16.00 hodin

Hands-On!

Hypertextová dílna s Michaelem Joycem

18.00 hodin

Přestávka

18.30 hodin

Internet - mýtus a skutečnost

Ondřej Neff (Praha)

19.30 hodin

Od lexikonového románu k lexikonové sonátě k lexikonovému projektu

Prezentace multimediálního lexikonového románu A. Okupenka

Karlheinz Essl (Rakousko)

20.30 hodin

Tři roky radosti a strasti s uživateli, poraženými i vítězi: komentáře k literární soutěži na internetu 1996-98

Christian Ankowitsch (Die ZEIT, Hamburk)

cca. 21. 30 hodin

Recepce