Vážení přátelé!
Vzhledem k tomu, že od nového roku nám díky laskavé péči našich liberálně-demokratických vlád opět zdražily telefony, a křivka zdražení se jako systém vyššího řádu po několika překmitech usadila na milé hodnotě 62,5%, stávají se pro velkou část dial-up internetistů poplatky za připojení noční můrou. Díky tomu se stává služba Zip-A-Zine, kterou jsme zavedli v loňském roce (a o jejíž účelnosti svědčí přes 1200 přístupů od doby kdy vznikla), mnohem aktuálnější než byla v době svého vzniku. Jelikož však již není dále v mých silách provádět po každém zveřejnění amber.zinu jeho komprimaci, chtěl bych požádat ty šťastnější z vás, kteří jste konektivní přes pevnou linku a byli byste schopní a ochotní v této důležité aktivitě pokračovat, abyste se mi ozvali. Rád bych se s vámi domluvil na budoucím fungování této služby, která těm méně šťastným umožňuje, aby nemuseli za informace, které jsou ze svého principu zdarma, platit nějaké vyděračské monopolní společnosti, která omezuje svobodné šíření informací v tomto státě.

Věřím, že budete natolik solidární a poskytnete svým kolegům to, co je jim díky nehorázným telefonním poplatkům upíráno.

Jiří Brossmann