Návrat do rubriky Occamova břitvaNázor astronoma na UFO

(An Astronomers´s Personal Statement on UFOs)


Alan Hale (Skeptical Inquirer 2/21, 1997, 29-30,
překlad převzat ze zpravodaje Sisyfos 2/97),
jeden z objevitelů komety Hale-Bopp.


Kdykoli jsem konfrontován s tvrzením o existenci UFO nebo jiného paranormálního jevu, řídím se třemi základními principy:

1/ Mimořádná tvrzení vyžadují mimořádné důkazy.

Objev existence jiných inteligentních bytostí ve vesmíru - a tedy, že život a inteligence se mohou vyvíjet, a také se vyvinuly i na jiných místech než na Zemi - a zjištění, že tyto bytosti navštěvují ve vesmírném korábu v nepravidelných intervalech Zemi, by patřily k největším objevům v historii vědy a byly by to nepochybně objevy zcela mimořádné. Pro mne to znamená, že by musily být podpořeny zcela mimořádnými důkazy. Jak by měly takové důkazy vypadat? Především by důkazem musili být samotní mimozemšťané. Nikoli zpráva, že údajně někdo někomu řekl, že někde slyšel, že někdo viděl mimozemšťany. Chci vidět skutečné mimozemšťany v jejich fyzické podobě, abych mohl, spolu s důvěryhodnými a kompetentními vědci a jinými osobami, s mimozemšťany komunikovat a studovat je. Chtěl bych také prohlédnout jejich vesmírný koráb a pochopit fyzikální principy, kterými je ovládán. Chtěl bych dále vidět jejich palubní deník a zjistit, odkud přicházejí. Chtěl bych také vědět, jaké jsou astronomické, fyzikální, chemické a biologické životní podmínky v jejich domácím světě a jejich slunečním systému a zjistit, zda se podobají podmínkám našim nebo se od nich odlišují. Kdyby to bylo možné, snažil bych se také navštívit jejich svět i jiné světy, které by byly v dosahu jejich vlivu. Jinými slovy, chci vidět mimozemšťny zvnějšku i zevnitř, aby zmizely všechny rozumné pochyby o jejich existenci. Zprávy o "věcech" nebo o "záři" na obloze na mne nedělají žádný dojem, zejména když přicházejí od lidí, kteří nemají ponětí o širokém spektru možných fenomenů, přírodních nebo člověkem vyvolaných, které lze pozorovat na obloze.

2/ Břemeno důkazu leží na straně "objevitele".

Jestliže tvrdíte něco zcela mimořádného, pak je na vás, abyste dokázali mimořádnými důkazy, že máte pravdu. Není mou úlohou dokázat, že se mýlíte. Musíte navíc přinést přímé a jednoznačné důkazy pro vaše tvrzení. Nemůžete vyloučit několik běžných možných výkladů a pak propagovat ten váš s výkřikem: "Co jiného by to tedy mohlo být?".

3/ Occamova břitva:

Jestliže se člověk setká s fenomenem, pro který existuje více než jeden možný výklad, pak je třeba volit vysvětlení nejednodušší, které je s pozorovanými fakty v souladu. Je nepopíratelným faktem, že mnoho lidí vidělo, nebo alespoň tvrdí, že vidělo, různé objekty na obloze nebo na zemi, pro které nenašly žádné vysvětlení. Je ale také nepopíratelné, že se lidé mohou mýlit při svých pozorováních. Je také nesporné, že takové zprávy mohou pocházet od lidí, kteří nejsou vzdělaní a také vybaveni k tomu, že mohli provádět spolehlivá vědecká pozorování. Je také nesporné, že subjektivní předpojetí a očekávání mohou ovlivnit samotné pozorování. A je také nesporné, že mnoho lidí vědomě lže a vymýšlí si záhady, ať už z jakéhokoli důvodu. Jestliže uvážíme sumárně všechna tato fakta, pak je, alespoň pro mne, nasnadě ten nejjednodušší výklad, že pozorované UFO a podobné fenomeny jsou buď výmyslem nežo nějakým omylem. Jestliže se mýlím, pak je na Vás, abyste rozšířil okruh našich znalostí o Vámi nalezený nepochybný fakt způsobem, který jsem uvedl pod bodem 1.

Pokud jde o můj názor, zdá se mi vysoce pravděpodobné, že život vznikl a rozvinul se i na jiných místech ve vesmíru, možná na velkém množství míst. Zdá se mi také dobře možné, že na některých takových místech mohla evoluce vytvořit inteligentní druh, který vyvinul technologie daleko pokročilejší než máme my, které by mohly umožnit mezihvězdné lety. Přes neuvěřitelné vzdálenosti mezi hvězdami a přes obrovský rozptyl evolučních forem, které by musily existovat mezi druhy, které dosáhly nějakého stupně inteligence, přes to vše je možné, (i když, podle mého názoru, extrémně nepravděpodobné), že jeden nebo i více takových druhů navštívilo Zemi v relativně nedávné minulosti. Byl bych v extazi, kdyby k takové návštěvě došlo. Nikdo by nebyl šťastnější než já, kdybych se mohl setkat a konverzovat s takovými bytostmi. Troufám si říci, že je jen málo lidí, kteří by byli intelektuálně i emocionálně lépe přichystáni na takové setkání.

Jako celoživotní astronom-amatér a nyní profesionál, jako někdo, kdo četl nekonečné množství vědeckých pojednání i science fiction příběhů, jsem se celý život věnoval odhalování tajemství vesmíru a snažil se posunout naše vědění co nejdále do vesmíru. Jestliže někdo se mohl setkat s cizími bytostmi, pak by to měl být někdo podobný mně. Já jsem celý život pozoroval oblohu a byl bych musil nalézt alespoň jeden jediný objekt, pro který bych nenašel prozaické vysvětlení. Viděl jsem ovšem nejrůznější fenomeny, jako ohnivé koule, vypálení raket, návraty satelitů, komety, severní záře, jasné planety, novy, kroužíci satelity, ionosférické experimenty, výškové balony - všechny tyto možnosti byly neinformovanými svědky ohlašovány jako UFO. Kdyby skutečně kolem Země létaly vesmírné koráby s takovou frekvencí, s jakou jsou ohlašovány nadšenci pro UFO, pak se musíme ptát, jak je možné, že např. já jsem dosud nepozoroval nic, co by alespoň vzdáleně připomínalo takový objekt, jestliže jsem byl schopen vidět všechny ostatní uvedené fenomeny.

Závěrem soudím, že "tam někde" jsou pokročilé civilizace a nebráním se možnosti, i když nepravděpodobné, že některé mimozemské bytosti by mohly navštívit Zemi. Ale jestliže je tomu tak, pak kde jsou? Jestliže ovládají technologie, umožňující cestování mezihvězdným prostorem, pak jsou nepochybně tak daleko před námi, že nemají žádný důvod k tomu, aby se nás báli. A jestliže se snad chtějí před námi skrývat, pak není třeba, aby si s námi pohrávali a ukazovali se jen několika jednotlivcům. Ať se ukážou celému lidstvu, vědcům a také mně.

(překlad prof. Jiří Heřt - současný předseda sdružení Sisyfos)


Návrat do rubriky Occamova břitva                 UNIVERSUM - antikvariát