Pozn. editora: Occamova Břitva nestraní žádné politické straně. Uvítám však jakékoliv zprávy o tom, že nějaká politická strana projevuje zájem o podporu vědy. Myslím, že u rozumnějších stran je to něco jako projev pudu sebezáchovy :-). Unie svobody je zatím jednou z mála stran, které to daly najevo.  PAVEL VACHTL

(Převzato z maillistu Czechsci)


Vážení přátelé!

Sekce technických a přírodních věd "Platformy pro vzdělanost, kulturu, vědy a umění" Unie svobody si Vás dovoluje pozvat na setkání vědeckých a výzkumných pracovníků, které se koná v

úterý 26.5.1998 od 19 do 20 hod. v budově Merkurie a.s., (v auditoriu za vrátnicí vlevo), Argentinská 38, Praha 7. Budova se nachází asi 300 m. od stanice metra Nádraží Holešovice.

Zúčastnit se může každý, bez ohledu na členství v Unii svobody nebo jiné politické straně. Účast na tomto setkání nikoho k ničemu nezavazuje.

Sekce technických a přírodních věd má dva zásadní cíle:

Prvním cílem je vytvoření kvalifikovaného programu Sekce, který by pomohl zlepšit současnou neutěšenou situaci české vědy a českých vědců. Triviální řešení je zvýšení přísunu peněz do vědy. To je jistě nezbytné. Dále by se měla ve vytvářeném programu Sekce objevit i jiná, netriviální řešení, vhodná pro pravicovou politickou stranu. Tento program Sekce by pak sloužil Unii svobody jako kvalitní základ pro tvorbu části volebního a politického programu.

Druhým cílem Sekce je vytvoření skupiny aktivních lidí, ze svých členů a příznivců, kteří by sami napomáhali uskutečnění připravovaného programu. Jejich tlak se bude soustřeďovat na poslance, senátory, ministry, vedoucí pracovníky průmyslu a zemědělství atd. Jejich jednání by měla usnadnit podpora Unie svobody.

Sekce technických a přírodních věd vznikla nedávno při vzniku Platformy pro vzdělanost, kulturu, vědy a umění Unie svobody. Pracovat v Sekci mohou členové i nečlenové Unie svobody (jako v kterékoliv platformě Unie svobody), jejichž zájmem je některá z technických nebo přírodních věd. Členové a příznivci Sekce se pak mohou podílet na řešení obecných a politických problémů zmíněných oborů prostřednictvím Unie svobody.

Setkání 19.5. je koncipováno jako workshop či široké diskusní fórum pro přípravu zmíněného programu Sekce. Předpokládanými účastníky jsou především pracovníci výzkumných ústavů a vysokých škol. V úvodu mohou být vysvětleny otázky týkající se Sekce a jejího začlenění do Unie svobody.

Kontaktní E-mailová adresa: tpvedy@post.cz

Pokud máte co říci k současným společenským, ekonomickým a politickým problémům technických a přírodních věd, přijďte prosím na toto setkání. Rádi uvítáme Vaše příspěvky s různými nápady a netradičními řešeními.

Dr. Milan Press, mluvčí Sekce technických a přírodních věd Praha, 3.5.1998


Návrat do rubriky Occamova břitva                              UNIVERSUM - antikvariát