Pirvínova korespondence

dopisy 1 - 7


dopis 1 (Bumbálka 8.7.90)

MILÝ PŘÍTELI !
Igor byl blázen, ale nikomu to neříkal. Dvě hodiny po tom co mu Alfrét způsobil kulovnicí hladký průstřel pravého stehna, seděl na verandě své haciendy, mazlil se se svým oblíbeným pštrosem a popíjel k tomu 3,4-dimethyl-1,4-diethyl-1,3-1-butadien s hráškovým protlakem. Jeho matka se snažila oběsit v pokoji pro hosty na mufloní trofeji. Naproti tomu v Paříži pršelo.
* * * *

Jak jsi zajisté poznal, zkusil jsem volně parafrázovat a rozvést Tvoji „první větu", která je opravdu výborná. Myslí, totiž, že uzrál čas pro naši literárně-polyhistoricky-erudovaně-vědecky-politologickou činnost. Proto zasílám „fragment první", který je nyní Tebou třeba rozvést, poupravit, přeorat, zmačkat, zahodit, popřípadě nechat tak, jak je. Hodlám založit desky formátu A3 (s chlopněmi) s nápisem ZPLODINY MOZKOVÉHO METABOLISMU, jinak názvem naší 1. společné knihy. Pseudonym nechám na Tobě.
Promiň, že ti píšu na takový neuvěřitelný papír, na dovolené se těžko něco jiného shání.
S pozdravem
„Mír spřáteleným civilizacím"
Filip

P.S. Alfrét je úmyslně s T


dopis 2 - Praha 12.7.90

Vážený kolego, jsem šťasten, že Tě zaujala první věta mé parapsychošutistické poémy. Dovedu si představit, jak jsi sžírán vnitřní touhou po celém jejím znění, proto Ti ji zasílám jako přílohu tohoto dopisu. Ovšem Tvé rozvedení daného tématu také stojí za povšimnutí. Zvláště pak postava Alfréta je velice zajímavá. Navrhuji proto pro celé dílo (o Alfrétovi) název „Alfrétova teda" (cizojazyčně vydáme pod názvem Alfret's aunti).
Další tvá myšlenka týkající se desek formátu A3 mě též nadchla (proto zasílám dopis formátu A4). Zvláště mě potěšila zpráva o chlopních, i když vlastně nevím , co to je. Název je také dobrý, i když bych k němu někam přilepil, že se jedná o nový žánr, který jsem skromně nazval „Duševní pornografie!. O pseudonymu, který by zahalil naše dva génii-e-a jsem pouvažoval a došel jsem k jedinému možnému řešení, které je nadmíru logické a muselo Tě napadnout také - Pirvín Nepeča.
_____Humorná vložka: Mluvil jsem s Bulířem ohledně Tater. Nevím, jestli o tom něco víš, a tak Ti píšu, co mi řekl, že o tom ví. Nic neví, ale až se to dozví, vyvěsí to na katedře (mělo by to být po prvním týdnu v srpnu). Jisté je jen to, že si cestu nemusíme platit, jak mi někdo drze tvrdil (myslím, že to byl Pepa Trubka)._______
V tomto dalším odstavci si troufám dohnat Tvoji geniální sešitovou myšlenku. S kolegou Zajícem (jistě si na něj Batmanuješ) jsme se rozhodli založit časopis předních pražských pseudointelektuálů. Již bylo odsouhlaseno, že já vytvořím frakci pseudointelektuální opozice, zatímco Pirvín Nepeča bude znám jako zastánce pseudointelektuální moderny. Tento časopis se bude vyznačovat tím, že v něm otiskneme komukoliv cokoliv. Zajíc navrhl název „Zase se to nepovedlo" a poněkud odvážnou zkratku PIČA (pseudointelektuální časopis).
Na závěr je zde nyní tu „fragment druhý" navazovavší na „fragment první".
* * * * * * * * * * *

... v Paříži pršelo. Mírný deštík omýval své milované město. Majestátní katedrála Notre Dame se tiše hroutila do hromady trosek pod náporem jeho láskyplných pohlazení a zaparkovaná auta se proměňovala v hromady zkrouceného plechu. Metabolon se procházel se svým pancéřovým vycházkovým deštníkem a prozpěvoval si „Prší a hvězdy na plakátech blednou...". Vesele pozoroval skupinku mrtvých dětí (každé mělo dirku v zátylku), která ještě před chvilkou pobíhala vesele po ulici a pokřikovala „že nechytíš kapku rovnou do pusy".
Slunce začalo pomalu zapadat, až nakonec zcela zapadlo.
* * * * * * * * * * *

S pozdravem
„My to máme taky"
David

P.S. teda je úmyslně s D.
P.P.S. Ten papír je moc pěkňoučkej


dopis 3 - Ostrov n. Ohří 90-08-13

Ctěný kolego, Tvým dopisem jsem byl rozrušen do takové míry, že na něj odpovídám až nyní. Ovšem v čase odmlky jsem nezahálel. Důkazem toho je volné rozvedení Alfret's aunti. Musel jsem provést drobné změny : postavu Igora jsem nahradil Kalamitem, jehož jméno mi připadá vhodnější; též nezdůrazňuji, že se jedná o blázna, je to totiž jasné z kontextu. Ostatně v této povídce jsou blázny všichni. Dodal jsem postavu dodekaedru /samozřejmě pravidelného/. Tato postava je prostinká, vždyť je složena ze samých pětiúhelníků. Pravidelných. Též jsem si dovolil poněkud zasáhnout do Tvé velectěné pasáže. Ta někdy nešťastná (ale vždy krásná) čeština nás nechala na holičkách a jedna věta je díky dvěma stejně znějícím zájmenům poněkud mlhavá. Redukoval jsem proto počet mrtvých dětí na tři (je to i o něco méně morbidnější), smysl ponechal a výsledek posuď sám.
Ve své pasáži jsem neodolal svým scifistickým choutkám, snad to není příliš od věci.
Rád bych Ti sdělil své další plány ohledně Pirvínova prvního díla. Za prvé: rozsah bych příliš nešponoval - lidé (eventuální čtenáři) by se mohli začít nudit. Za druhé: jak jsi bystře zjistil, zasílám Ti celou povídku i s čistým papírem formátu A6, abys mohl pokračovat*. A propos, co se týče chlopní desek formátu A3-chlopeň je latinsky valvula. Tak mne napadá - my jsme vlastně postavili psychiatrii na hlavu, a to svojí koncepcí jednoho autora se dvěma těly. Je to v podstatě reciproká hodnota schizofrenie. To by se Freud divil. Prasák. No, obraťme se k věcem organizačního charakteru. „Zase se to nepovedlo" je výborná idea. Pouze bych zkratku PIČA reprodukoval jako PseudoIntelektuální Časopisná Alternativa.
Pozdravuj všechny spoluautory. S pozdravem
„To bude prča, až budou tuhle korespondenci jednou vydávat!"
PůlPirvín
Filip

P.S. Dej mi prosím vědět, jak je to s vyzvednutím slíbeného vařiče na LVT.
P.P.S. HaDům je skvělý kus, připomínky zanechávám přímo na jeho papíře.
*P.P.P.S. Ještě jsem si vzpomněl - za třetí : o Alfrétově tetě bych se již vůbec nezmiňoval - stačí ji mít v názvu, krávu pitomou. A Alfréta bych též moc nerozvíjel, je to blbec.
P.P.P.P.S. Chacha, ještě něco: ve svém dopise ses zmínil a jakési mé geniální myšlence ohledně sešitů. Mohl bys mi ji eventuelně osvěžit v paměti? Bohužel mi nějak vypadla, asi když jsem si v Beskydech přivodil výron kotníku.


dopis 4 - 90-08-17-17-39 Praha

Velectěný kolego,
jsem rád, že jsem obdržel Tvůj dopis, už jsem si totiž myslel, že ten můj nedošel. Před několika okamžiky jsem se vrátil z vodáckého výletu. Byl zvláštní tím, že jsme jeli Lužnici, ve které nebyla žádná voda (místy doslova). Někdy Ti o tom budu vyprávět, smíchy se neudržíš.
Nyní bych rád uvedl na pravou míru Tvé P.P.P.P.S. týkající se sešitů. Musím se přiznat,, že o ničem takovém nevím. Pročetl jsem pozorně Tvůj dopis (samozřejmě znovu) a žádnou zmínku o sešitech jsem nenašel. Je to zvláštní, ale sám si také nepamatuji, že bych něco o sešitech psal. Napadá mne jedině, že jsem provedl ensešitonickou záměnu typu BQvV234, při které se sešit transformuje v desky a naopak. Doporučuji pokračovat v pátrání.
Tvé připomínky k HaDomu jsem prozkoumal a shledal zcela oprávněnými, leč přesto je nepoužiji. Dílko se totiž řadí do směru nazvaného minimalismus, a proto jsem se snažil, aby bylo co nejkratší. Navíc ho již nechci měnit, protože kdybych se do toho pustil, asi by z něj nic nezbylo.
Nezapomeň použít krokový motor.
Alfret's aunti se nám začíná vyvíjet v sympaticky nesmyslné dílko. Je pravda, že bychom ho neměli příliš natahovat, a proto doporučuji Tvým následujícím fragmentem tuto historii zakončit. Jen mne poněkud zarazilo, že předpokládáš, že nějaký člověk bude schopen přečíst něco tak geniálního. Ale mám dobrou zprávu, jsem mimozemšťan. Proto jistě najdu odbytiště pro naše dílo v záatmosféří. Je zajímavé pozorovat změny mé a tím i potažmo přes sedmdesátou čtvrtou dimenzi, ve které se skrývá Pirvín, Tvé osobnosti. Malý moment, jen si tu nakreslím malý gráfek a pak Ti to všechno vyložím. A je to tady. Z původně trifoní osobnosti (upír, student, mimozemšťan) se narozením Pirvína stala kvadrofoní osobnost. Ale vzhledem k polovičatosti Pirvína není kvadrofonie dokonalá, takže jsem vlastně trikvadrofoní. Ty jsi vzhledem k tomu, že jsi pouze stereofoní (schizofrenická) osoba (žabka, student), získal stereotrifoní osobnost (rozumí se narozením Pirvína). Možná, že jsem zanedbal nějakou Tvoji osobnost, takže by si třeba mohl být typ pentatonické P. Prosím, napiš mi, jak to s Tebou je. No ale budu pokračovat podle svých původních předpokladů. Tedy interakcí našich mnohopotenciálních osobností došlo k takzvanému Klozlovu paradoxu, při kterém se hroutí dvanáctá dimenze v prostoru. Pro názornější představu si to promítni do roviny a uvidíš tři charakteristické tečky ve tvaru vraštidla. Nakonec tedy vznikla jedna antischizofrenická osobnost (jak si sám správně rozpoznal), která se ovšem nedá nijakým logickým způsobem popsat (chudinka).
Abych to příliš neprotahoval. Za několik okamžiků se pustím do dalšího fragmentu, dnes mám zvláště nesmyslné nápady.
Jak se vyzvedá vařič na LVT nevím, ani nevím, kdy jedeme. Hned v pondělí, nebo tak nějak, to ale zjistím a pošlu Ti kozonohého posla v podobě korespondenčního lístku se zprávou.
S pozdravem
„Blázni jsou ti ostatní!"
PůlPirvín
David

P.S. Tehle papír je kradený, tak se ho dotýkej jen pinzetou.
P.P.S. Koupil jsem si desku Kontrabandu a je to vskutku dokonalé.
P.P.P.P.S. Musíme začít s tím hraním na mostě, poslední dobou je tam příliš šumařů.
P.P.P.P.P.S Nevíš náhodou, kolik je hodin?
P.P.P.P.P.P.S. V čase odmlky jsem nekálel.


dopis 5 - 90-08-20-17-56

Ó velebný multipersonální hypertemporální kolego!
Velmi mne potěšila Tvá zpráva o Tvém mimozemském původu. Znamená to snad, že PIČA bude mít extraterestriální odbytiště? To by znamenalo zisky v spacekonvertibilní měně? Výbordelně!
Co se mé osobnosti týče, nemůžu Ti neříci toto : podávaje si žádost o vízum do galaxie Ejchuchuchux-5390/GZ, byl jsem požádán o přinesení výpisu z trestního svého rejstříku. Po doručení tohoto papíru jsem i já (my) byl překvapen. Zjistil jsem totiž, že jsem konfidentem CIA, KGB a nadporučík StB, jakož i trumpotantem aldebaranské SxZ. A to ještě nevíš, že se na Úřadě k mému výpisu z trestního rejstříku připletl ještě výpis o mých reinkarnacích. Byl jsem mimo jiné Božena Němcová, Králík Roger, Pes Pluto, Josef Mysliveček, komár, vačice a Noe. Přesto si myslím, že jsem pouze stereo trifonní entita. Musíme však podrobit přísné analýze Pirvína. Něco se mi na tom klukovi nelíbí. Totiž, ta frapantní situace se sešity je dozajista prvním drápkem, kterým nás Nepeča sekl. Mám dojem, že se prostřednictvím gamaomikronepsilonového záření pokouší ovládnout naše doposud celkem nezávislá superega a sloučit je do sextofonní osoby (student A, student B, žabka, upír, mimozemšťan, Pirvín). Tím by totiž ovládl nadpoloviční většinu redakce PIČA a neomezeně by mohl pohlcovat další a další superega, ega, ga a a, která by se eventuálně odvážila do časopisu přispět. Ale jsem optimistou, neboť Tebou zmíněný Kozlův paradox ho vykáže do patřičných slušných mezí, ovšem jen za toho předpokladu, že Ty jsi mimozemšťan alespoň sedmapůlté generace, že je pondělí, Minotaurus byl kastrát, do malty se dají přidat vajíčka, že zesilovací činitel bílé díry v souhvězdí Labutě je maximálně roven , kde
x=počet lidí v hospodě u Pošty,
y=počet molekul rtuti ve Vltavě a
z=IQ Pepy Trubky, což i s ohledem na poslední položku myslím hravě splňujeme.
Nemysli na smrt, ona myslí na Tebe.
Dobře, že jsi nic neudělal s HaDomem, já jsem Tě totiž jen tak zkoušel, jak jsi psychoparašutisticky odolný. Co se týče Alfret's aunti, neodpustil jsem si zase několik změn. Postavy Kriopita a Mezanina mi připadaly tak podobné, že jsem je organicky sloučil. Výsledný Mezanin má sice čtyři ruce i nohy, dvě hlavy a tak, ale to nevadí. Stejně chcípne. Ale ne rukou, či spíše panožkou těžké částice, leč vinou samotného Tarigula, jenž nesnáší prasárny. Připadá mi to takové hutnější a komplexnější.
Vzhledem k tomu, že vločky jsou hvězdy, co nehasnou*, už asi budu končit. Mysli na ptákoviny a až Tě napadne nějaká zvlášť ptákovinovatá, sedni a napiš mi nějaký nový blbý námět. S pozdravem „Debil mezi idioty králem"
PůlPirvín
Filip
*když slunce vystrčí hlavu


dopis 6 - 90-08-24-21-16

I ty jeden malý cenzore! (máš štěstí, že si nepamatuji přesně svůj poslední fragment. Někdy mi připomínáš naši češtinářku, ta by asi taky vyměnila foton za neutrino)

Jsem znepokojen Pirvínovou korespondencí. Myslím, že jeho obě ctěné poloviny zblbly natolik (nebo už byly blbé předtím), že tomu není téměř rozumět. Ale to nevadí!!! Po nás přijdou vykladači a ti nám to vyloží. Mám nové podrobnosti o své a tedy i potažmo tvé osobnosti. Mám zprávu, která Tě jistě potěší, i když rada bezpečnosti OSN by z ní asi radost neměla. Onehdy jsem byl na multipersonálním oddělení, a tam mi bylo řečeno, že jsem ještě navíc k tomu všemu Bůh. To je, co? Stalo se tedy to, čeho se všichni báli. Pirvín je všemocný. Měli bychom včas uvážit, co s tím budeme dělat...
Mám hrozný problém. Každou noc mi tady vedle v pokoji mluví číňani. Hrozně mě to štve, protože jim nerozumím. Co mám dělat?
Kolik si v poslední době snědl cihel? Určitě málo. Měl bys dohnat normu.
Tuhle mi Pirvín říkal, že by měl napsat někde na horách něco pořádného. Neštěstí nechodí po horách ale s Pirvínem po horách.
Teď jsem si vzpomněl. Hrozně mě nasralo, že si byl taky ta kráva Božena Němcová. Chvíli jsem uvažoval o tom, jestli bych neměl z tohoto důvodu Pirvína anihilovat, ale pak jsem si to rozmyslel. Musíš ale závazně slíbit, že už nikdy nebudeme psát Babičku. Nikdy!!!
Jestlipak víš, kolik se vejde andělů na špičku střely s plochou dráhou letu?
Další problém. Chodí mi po pokoji reprobedny. Vždycky, když je chci chytit, tak mi hrozně nabijí. Co mám dělat?
Kolik perek má dobře rozmíchaná hlavička butadienu? Co? Odpověz?
Rozhodl jsem za nás, že na horách musíme provést důkladný rozbor Pepovy trubkaické osobnosti. Zjistil jsem totiž, že je to pěkný hulibrk. Ale nemysli si, zprávy o něm právě před třemi nanosekundami opustili hranici naší galaxie. Dokonce jsem dostal zprávu, že jedna z nejvyspělejších extraterestriálních civilizací (na planetě Chrochton V) upadla po zprávě o Pepovi do téměř neřešitelné deprese. Největší vědci se tam prý ze zoufalství vrhají z třicátého patra do hyperprostoru.
Z kolika koleček je čtvereček?
Kdy bude zápis nevím, ještě jsem do té smrduté školy nepách.
S pozdravem „Kolik umíš jazyků, tím méně lidí ti rozumí"
PůlPirvín
David


dopis 7 - 91-01-01-20-56

Můj nepřehlédnutelný příteli !
Právem se durdíš nad tím, že jsem zaměnil elementární částice. Bylo to diktováno mým známým komplexem, jenž mi diktuje překroutit vše tak, aby to vypadalo pravdivě. Každý totiž ví, že foton nemá uši, natožpak jejich lalůčky, avšak neutrino nikdy nikdo normální neviděl. Asi to bude tím, že neexistuje.
Je otázkou, kdo zblbl a do jaké míry, já jsem Pirvínově korespondenci nerozuměl nikdy. Vypěstoval jsem si však v útrobách svého mozku skřítka našeptáváčka-vykládáčka a ten si zatím ví rady a vzájemné hospodářské pomoci.
Jsem potěšen, žes konečně přišel na to, že jsi Bůh všemohoucí. Těší mne, já jsem Spasitel. Ahoj tati ! Jak's to s tou Marjápanenkou tenkrát navlík, ty chlípný stařečku?
Vyměň si modul spasmoergodické kvazitempority.
K Tvému číňanskému problému mohu říci toto : vezmi špendlík a řádně jej vydezinfikuj, nejlépe plamenem ze Záhořova lože. Vezmi nástroj do pravé ruky, tuto ohni v rameni o 45 stupňů a v lokti o 90 stupňů tak aby hrot špendlíkový směřoval směrem k Tvé palici. Potom pohybuj rukou tak, aby došlo k defloraci Tvého ušního bubénku. Totéž opakuj zrcadlově na levé straně těla a vturánu je po problému.
Vturánu je podobné slovo jak v'tulník.
Bedny opij Beethovenem a jednu z nich přefázuj. Budou se pak prát spolu.
Předevčírem jsem si hrál se čtvrtým rozměrem a on se mi zauzloval. Část mého superextrahypernadega cykluje. Co o tom soudíš o tom soudíš o tom soudíš o tom soudíš sakrapráce vyhoďme se z kola dovnitř oprava ven.
Začněmež vydávat noviny Daily Error.
Vždycky, když nemůžu usnout, počítám své gigabyty. Je jich čím dál tím jinak a nakonec stejně vždycky usnu.
Chci být šťastný a nevím proč.
Pozítří se mi zdál sen. Byl jsem prodavačem v knihkupectví a zrovinka vyšel bestseller „Magorem snadno a rychle". Neprodal jsem ani jediný výtlaček, ale zato jsem je všechny přečetl. Nic se nestalo. Znamená to snad, že už jsem magor? Nebo to byl nějaký taktický tah secretgalaktické rozvědky? Jestli ti zbude čas, popátrej si.
Ztvrdne-li kyt, nevypadne okno.

S pozdravem : „Není Němec jako Němec"
PůlPirvín
Filip