amber.zine -- http://amber.zine.cz

Proč nejsem technopesimista

Jakub Buryan

Toto bych na částečně chtěl pojmout jako reakci na jIRIho článeček varující před technooptimismem. Uvedl bych pár důvodů, proč NENASTANE to, co předpokládá kolega.

Nejdříve bych si chtěl ujasnit počáteční stav, od kterého bych chtěl odvinout pár úvah. Na rozdíl od jIRIho si nemyslím, že by člověk byl konečným produktem evoluce. Námitky, že to tak v původním článku myšleno nebylo, se zamítají. Rovněž nehodlám rozvíjet debaty o to, zda jsme prodělali evoluci a nebo jsme byli na planetu Zemi nějakým způsobem "naočkováni".

Lidstvo jako takové se nachází na pomezí nového věku, kdy nastoupí zcela nové společenské zřízení. Rozdíly mezi lidmi se stále zvětšují a odstup vyspělých zemí od "těch ostatních" se zmenšovat nebude, ba naopak. Toto bude mít zcela logicky za následek kumulaci lidí okolo "zdrojů bohatství". Vyspělé země budou podněcovat příliv použitelných lidí, lidí schopných pomoci udržet stoupající trend životní úrovně a všeho s tím spojeného. Ale nevezme vše, co přijde pod ruku. Konkurence roste a ne jeden jedinec bude smeten ze stolu. A ve společnosti, kde se prosadí jen ti nejlepší bude pro "ty ostatní" těžké najít zdroj obživy. Co z toho vyplyne? Další diferenciace mezi skupinami lidí. Úspěšní budou úspěšnější a neúspěšní klesnou hlouběji. A budou chtít nahoru. Za každou cenu. Nastane boj. Bohatí kradou - zničit, chytří se jen flákají - zničit, stroje berou práci - zničit, vývoj ničí lidstvo - zastavit atd. Nastoupí nová garnitura lidí a vše začne nanovo. Historie se opakuje.

Co tím chci říci? Tento koloběh dějin je drahý. Stojí peníze těch, kdo se chtějí dostat nahoru, peníze těch, kdo se tam chce udržet, čas ztraceny zničeným vývojem a životy potenciální pracovní síly. A vypadá to, že není síla, která by tento bludný kruh přetrhla. Nebo přesněji řečeno, až donedávna tato síla neexistovala.

Kdo by toto mohl zastavit? Lidé ne, ti to způsobují. Společnost? Ta bojuje proti větrným mlýnům a stát nemá tu moc - musí udržovat sám sebe v předsmrtné křeči. Postupným slučováním jednotlivých zemí dochází k akumulaci vnitřních problémů a klesá zájem o vnější dění. Pokud ovšem nehrozí ohrožení. Sjednocení tedy nevypadá na to, že by vytvořilo vážnou stabilizační jistotu. Co opak? Malé státečky, až městské státy. Kontrola lidí je mnohem jednodušší, je na první pohled jasnější orientace tohoto seskupení. Státeček je přehledný a stabilní. Ale je rovněž strašně slabý. No a vše mezi těmito extrémy je ani ryba ani rak. Prostě současnost.

Ale přesto existuje síla, která dokáže využít předností výše uvedených případů. Jedná se o nadnárodní korporace, jenž se můžou zabývat prakticky čímkoliv. Jedná se o ekvivalent státu. Má své vedení, hierarchii, zákony. Je to síla, která má pozici velké světové mocnosti. Lidé mají mnoho společného a mají společný zájem, aby firma fungovala. Nejsou vázaní geograficky - taky se nedaří, zavíráme a jede se o kousek vedle. Nějaké vnější problémy? Od těch nakupují, těm prodávají a těm, kdo odporují se posílají dárky. S konkurencí si rozdělí trh, nebo ji zničí. Pokud jsou slabí, jsou zničeni. Právo silnějšího.

Proč se o tomto zmiňuji? Co to má společného s technooptimismem? Kde je to místo, kde udělal jIRI chybu v úvaze? Chyba je v tom, že velká společnost je zařízení, které má vytýčen cíl a za tímto cílem jde. Tyto společnosti vychovávají zaměstnance k oddanosti, poslušnosti. Poskytují výhody, plat vyšší, než je obecně zvykem, seženou lístky do divadla a kytici pro manželku k svátku. Vybudují v člověku pocit, že není Čech, Portugalec nebo Senegalec, ale "dělá" pro Nokii, Lucent Technologies nebo General Motors. V historii vždy válčili Bulhaři s Turky a stále po sobě střílejí přes hranice, ale v ruku v ruce dokážou spolu vyjít při řízení společnosti. Zřízení začíná fungovat. Budu loajální ke společnosti a ona se o mě plně postará. Sežene lékaře pro dítě, obstará měsíční jízdenku na MHD, vybere hotel na dovolenou. Co za to chce? Oddanost. Člověk s přibývajícím časem začne nabývat pocitu, že bez podpory svého zaměstnavatele by byl v divokém okolí ztracen. Obě strany jsou spokojeny. Odbojní zaměstnanci nejsou vítáni.

A teď konečně ty stroje. Představte si společnost, která vyvine zařízení, které bude NEJinteligentnější. Ono zařízení bude fungovat jako "konzultant" a bude se snažit vytvořit ještě lepší stroj. Stroj s velkým "S". A toto zařízení zjistí, že u konkurence toho dosáhne snáze a přeběhne. A poškodí společnost. Špatně, toto nemůže nastat! U lidí je to jiné, jedinec nikdy nepojme tolik informací, aby zničil gigantickou společnost. Pokud ano, je to kritická chyba a tudíž by měla být potrestána. Společnosti si nemohou připustit k tělu "něco", co by bylo schopno pojmout komplet firemní agendu a pak odejít. A pokud si to dovolit mohou, nemohou si to dovolit bez jistého (pozn. autora: od slova "jistota") zabezpečení. Dokážete si představit, že stvoříte něco, co vás dokáže během okamžiku zničit? Je to nelogické a tyto společnosti si nemohou dovolit riskovat.

Vypadá to celkově technopesimisticky, ale zdání někdy klame. Očekávám takový rozvoj techniky, že si to nedokážeme představit ani v těch nejdivočejších snech. Tento rozvoj bude mít za následek postupnou likvidaci lidské společnosti ve formě, jak ji známe teď, ale tuto deformaci nebudou mít na svědomí stroje svým myšlením, ale svým významem. Společnost se přetechnizuje a kdo nebude schopen s bouřlivým rozvojem držet krok, zahyne. Technika začne mnohem masivněji pronikat do lidského života. Myslím "inteligentní" techniku. Nebude však obsahovat vlastní vůli, pocity a emoce. Toto bude (je?) ostatně potlačováno i u lidí.


amber.zine -- http://amber.zine.cz