amber.zine -- http://amber.zine.cz

Vesmír jako hologram - komentář

Mirko Navara

Autor se s oficiální vědou shoduje v názoru, že neexistuje objektivní pojem současnosti jevů. Tím ovšem ztrácejí smysl úvodní odstavce, které mají být motivací jeho dedukci, není tedy jasné, proč dále pokračovat.

Aby si vybral z kvantové teorie to, co potřebuje, a zavrhl jiné z jejích nedělitelných součástí? Diskusi o tom, zda je "něco za tím", byla věnována první polovina 20.století. Ta myšlenka byla seriozně zavržena, i když se ji snažili hájit takoví myslitelé, jako např. Einstein. Kdyby opravdu někdo provedl seriozní pokus, který by tento princip napadal, jistě by snadno našel zasvěcené posluchače. Jestli je za 18 let nenašel, asi to není neochotou vědců. Ti jsou právě v této oblasti proslulí svou kritičností a nedostatkem úcty k autoritám, takže by jistě někdo rád podpořil nový šokující směr. Leč to se nestalo.

Aby nás seznámil s principem holografie? To je uděláno jinde s menším množstvím chyb.

Aby obdivoval vlastnosti hologramu? Ty známe z matematiky, z integrálních transformací. Žádný důvod k přehodnocování filosofických myšlenek, jen jiný druh obrazu skutečnosti. Kromě toho doporučuji přivzdělat se v teorii informace, ta k tomu neustálému lámání hologramu má také co říci (známá věc). (Cením si Pribramova díla, ale nevidím, že by nějak souviselo s fyzikou, kromě toho, že se obojí odovolává na stejný matematický aparát.)

Působivé množství důkazů naznačuje, že mozek užívá holografický princip. Proto není divu, že Pribramova teorie, získává rostoucí podporu mezi neurofyziology.

Proč ne? Ale tady se bavíme o fyzice! (Neplést s fyziologií!)

Pribram věří, že mozek také zahrnuje čočku a užívá holografické principy

To už je příliš! Taková čočka by z fyzikálních důvodů musela mít rozměry a vlastnosti, kvůli kterým by dávno byla anatomy odhalena. Opakuji, že tu lidé žasnou nad matematickými principy dávno známými, byť obtížně představitelnými. Hologram je jen názorným příkladem, jak se projevují, a proto je to na něm demonstrováno.

Tím analogie končí.

V řeči kybernetů: Stejný program může běžet na různém počítači. A mozek má jiný hardware, tak ho nezjednodušujme na něco mnohem primitivnějšího, jako je hologram. A že to je něco jiného, to potvrzuje jak anatomie, tak i to, že (opravdový) hologram by se zásadně narušil malou změnou rozměrů, při pohybech hlavy, natož pak při jejím růstu! Jistě po vynálezu fotografie si také mnozí mysleli, že naše obrazová paměť musí být něco podobného, ale dnes si dovedeme představit mnoho jiných forem záznamu obrazu. Tak proč by to s holografií nemělo být stejné? Jedná se zde o podobný princip zakódování a rozmístění informace, ne její fyzikální reprezentace.

Argentinsko-italský badatel Hugo Zucarelli nedávno rozšířil holografický model do světa akustických jevů. Rozpačitý z faktu, že lidé mohou lokalizovat zdroj zvuku, aniž by museli pohnout hlavou, i když jen naslouchají jedním uchem. Zucarelli dospěl k tomu, že holografický princip může vysvětlit tuto schopnost.

Takto podané to vypadá jako naprostý nesmysl. Zavedením nového principu se ještě nic nevysvětluje. Ale nechci křivdit Zucarellimu, možná je to zase zkreslené podání a já neznám originál.

I další vývody o tom, jak holografický princip vysvětluje nevysvětlené a nabízí nové léčebné metody, mi až příliš připomínají Kahudovy mentiony apod. Proč by sama existence jiných příčin měla vysvětlovat rozpor v našich zkušenostech? Proč by se nové principy někdy uplatňovaly, a po většinu času ne? (Tj. když je tedy vše možné, tak proč jen někdy?) Ne, že by takhle nezačínala většina velkých teorií, ale staly se velké právě tím pokračováním, ne tím začátkem.

naše zraková soustava je citlivá na zvukové frekvence

To mě opravdu zajímá! Zatím jsem o tom slyšel u koček, takže jsem připraven tomu věřit. Kde se lze dovědět víc?

nemůže být déle pravdivé tvrzení, že mozek produkuje vědomí. Spíše, je to vědomí, které vytváří zdání mozku

Bez ohledu na tuto základní filosofickou otázku, probíranou několik tisíciletí, si lidé šli svou cestou, orali, kovali, léčili, ... a neřešené problémy filosofie jim v tom příliš nevadily. Naštěstí. Doufám, že ani holografický princip toto jejich počínání zásadně nezmění.


amber.zine -- http://amber.zine.cz