amber.zine -- http://amber.zine.cz

Pojmenujte planetku po osobnosti české sci-fi

Vyjděte za jasné noci ven a zakloňte hlavu. Máte-li štěstí a nejste uprostřed velkoměsta, spatříte tisíce hvězd. Ty jasné mají svá jména. Jsou to prastará jména. Většinou mají svůj původ v antice, ale u mnoha z nich se už asi nedovíme, kdo jim jejich jména dal. Mezi těmito zdánlivě nehybnými jasnými body se pohybují tisíce daleko menších, chladnějších a bližších těles. Také mají svá jména, ovšem mnohem současnější a srozumitelnější pro dnešního člověka. Jmenují se třeba Einstein, Karlštejn, Neff... Říká se jim planetky. A víme přesně, kdo jim ta jména dal - jejich objevitelé. Jen Ti mají právo dát jméno nepravidelnému kusu skály, kolotajícímu sluneční soustavou. I u nás žijí objevitelé planetek. Jedním z nich je Petr Pravec z observatoře v Ondřejově, který se rozhodl pro neobvyklou věc. U jedné z jím objevených planetek se vzdává svého práva objevitele. Nabízí ji k pojmenování lidem, kteří mají často k astronomii velmi blízko - všem fanouškům sci-fi a fantasy. Každý z vás má tedy nyní možnost zúčastnit se akce, která vynese na oblohu skutečně reprezentativního zástupce české a slovenské sci-fi a fantasy.

Tady jsou pravidla celé akce:
1. Akce trvá do 25. 4. 2001 12:00 SEČ.
2. V této lhůtě může kdokoliv zaslat návrh na osobu, která si podle jeho názoru zaslouží, aby po ní byla pojmenována planetka. Jediným kritériem je, že musí jít o osobu, spjatou s českou a slovenskou sci-fi a fantasy. Nezáleží na tom, zda jde o osobu žijící či nikoliv, zda jde o autora, redaktora, ilustrátora apod. Návrh není třeba nijak zdůvodňovat, ale samozřejmě můžete.
3. Navrhnout svého kandidáta můžete několika způsoby:
- vyplněním hlasovacího formuláře na adrese http://planetky.astro.cz/scifi.phtml
- zasláním svého návrhu e-mailem na adresu lukas.mecir@seznam.cz
- zasláním návrhu poštou na adresu Lukáš Mečíř, Lidmily Malé 817, Pardubice, 530 12
Tamtéž také můžete zasílat veškeré své připomínky a dotazy. (Pozn.: Lukáš Mečíř se stal po dohodě s Petrem Pravcem jakýmsi manažerem celé akce, proto je uveden jako kontakt pro zaslání návrhů on a nikoliv přímo Petr Pravec.)
4. Počítá se vždy pouze jeden návrh od každého. Pokud někdo zašle více návrhů, bude započítán pouze ten, který dorazí jako poslední. Může být zaslán hromadný návrh (návrh od více lidí v jednom e-mailu), v tom případě je ovšem nutno uvést jména všech osob, které tento návrh zasílají, neboť každá osoba bude považována za jeden hlas. Pokud zjistíme, že navrhujete někoho, kdo již planetku má, upozorníme vás, ale můžete si to ověřit i sami na adrese http://planetky.astro.cz/search.phtml
5. Pět jmen, která se v návrzích objeví nejčastěji a která budou vyhovovat pravidlům pro pojmenovávání planetek, postupuje do finálního hlasování. Toto hlasování se uskuteční na Avalconu, který proběhne 4. - 7. 5. 2001 v Chotěboři. V tomto finálním hlasování bude pro některé z těchto 5 jmen moci hlasovat každý účastník Avalconu. Vítězné jméno pak bude na Avalconu slavnostně vyhlášeno a po sepsání citace odesláno příslušné komisi IAU, která oficiálně stvrdí jméno planetky.
6. Oficiální jméno planetky (již potvrzené Mezinárodní astronomickou unií) bude slavnostně vyhlášeno na Bohemiaconu.

Pevně věříme, že celá akce proběhne úspěšně a vynese mezi hvězdy zástupce tohoto velmi populárního žánru.


amber.zine -- http://amber.zine.cz