Festival Fantazie - AVALCON

Kosmonautika a astronomie

4.-7.5.2001 KD Junior Chotěboř

http://avalcon.scifi.cz

Mezinárodní setkání příznivců literatury, filmu, Internetu a her zaměřených na science fiction, kosmonautiku a astronomii, historii a budoucnost, fantasy, horor, UFO a záhady.
Blok programů o kosmonautice a astronomii je pořádán ve spolupráci s redakcí časopisu Letectví a kosmonautika a s Astronomickým ústavem v Ondřejově. Přednášky vědců, odborníků, spisovatelů, redaktorů, fanoušků i laiků, besedy i diskusní pořady, literární dílny, počítačové i stolní a karetní hry, soutěže a testy, prodej her a knih, křty knih, setkání s přáteli, oslavy a mejdany, volba Miss. Bohatá videoprojekce. Především zábava pro zájemce každého věku, každý si najde spoustu zajímavého v některé ze souběžných programových linií.
Probíhá zároveň s národní demopárty Fiasko pro soutěžní setkání tvůrců grafických a hudebních demo a intro programů, také se Star Trek conem, Star Wars conem, Fantastickými Fakty a dalšími programy.
Již SEDMÝ AVALCON bude opět o jeden den delší, program tím pádem ještě bohatší. Spousta známých tváří mezi přednášejícími, i těch nejslavnějších, ale uvítáme i nové zajímavé hosty, připravujeme jako obvykle nějaké premiéry.
 

Ze sobotního a nedělního programu:

Vladimír Wágner: Pohled do antisvěta
aneb co nám může antihmota říci o světě a možnosti jejího budoucí praktického využití
Již od svého objevu v třicátých letech přitahovala antihmota autory vědecké fantastiky. Antisvěty, setkání jejich obyvatel z obyvateli světa našeho, pohony mezihvězdných lodí a zbraně na principu antihmoty nejsou v takových dílech neobvyklé. Taková i jiná možná využití antihmoty jsou zatím velmi vzdálená. Ovšem již dnes nám vyslanci antisvěta pomáhají hledat zákonitosti stavby  vesmíru. Komplikovaná zařízení zkoumají v čem se odlišují jednotlivé částice, ze kterých se skládá náš svět, od svých partnerů z antisvěta. Poznání takových rozdílů a důvodu, proč v našem vesmíru vzniklo více hmoty než antihmoty, je nejspíše jedním z klíčů k nalezení jednotného popisu hmoty a sil. Splnění tohoto odvěkého snu fyziků nám možná řekne kde, kdy a v jakém množství se v našem vesmíru antihmota vyskytuje a vyskytovala, zda nakonec třeba neexistují i celé antivesmíry.

Pavel Koten: Astronomické novinky
Astronomie je věda, která nás neustále zásobuje novými poznatky o blízkém i vzdáleném vesmíru. Tato, na Avalconech již tradiční přednáška, bude jako obvykle věnována některým novinkám, které autor považoval za zajímavé. Budeme se věnovat přistání sondy NEAR na povrchu planetky Eros, zavítáme do blízkosti Jupitera, kterého společně zkoumaly kosmické sondy Galileo a Cassini, ale nahlédneme též i do hlubin vesmíru, abychom se podívali na vzdálené supernovy, které nás poskytují informace o rychlosti rozpínání vesmíru v jeho dávné historii. Čekají nás i další události a objevy, nebudou samozřejmě chybět ani nejnovější obrázky Hubbleova kosmického dalekohledu.

Pavel Toufar: 40.výročí letu J.A.Gagarina
Přednáška známého popularizátora kosmonautiky a odborníka. Známá fakta i nová zjištění ze zákulisí a archivů, skutečnost a mýty, důsledky letu pro rozvoj kosmonautiky.

Jiří Kroulík: Kosmonautika v ČR
Časopis Letectví a Kosmonautika je na Avalconu zastoupený odborníkem na kosmonautiku Jiřím Kroulíkem. Jeho přednáška zmapuje minulost, současnost a budoucnost českých programů pro výzkum vesmíru, uvede fakta a zjímavosti o českých družicích nebo českých zařízeních použitých v rámci mezinárodní spolupráce.

Petr Pravec, Lukáš Mečíř: Pojmenujte planetku po osobnosti české sci-fi
I u nás žijí objevitelé planetek. Jedním z nich je Petr Pravec z observatoře v Ondřejově, který se rozhodl pro neobvyklou věc. U jedné z jím objevených planetek se vzdává svého práva objevitele. Nabízí ji k pojmenování lidem, kteří mají často k astronomii velmi blízko - všem fanouškům sci-fi a fantasy. Každý má tedy nyní možnost zúčastnit se akce, která vynese na oblohu skutečně reprezentativního zástupce české a slovenské sci-fi a fantasy. Pět jmen, která se v návrzích objeví nejčastěji a která budou vyhovovat pravidlům právě na Avalconu.
Planetkou, která bude pojmenována po osobnosti české a slovenské scifi, je planetka s předběžným označením (17776) 1998 FF3, kterou Petr Pravec objevil 22. 3. 1998. Je velká asi 5 km a pohybuje se ve střední části hlavního pásu planetek mezi drahami Marsu a Jupitera. Velká poloosa její dráhy (a tedy střední vzdálenost od Slunce) je 2.48 astronomické jednotky(asi 372 000 000 km), perioda oběhu je 3.9 roku.  Animaci její dráhy lze vidět na adrese http://neo.jpl.nasa.gov/cgi-bin/db?name=17776

Pavel Koten: Satelitní telefonní sítě
S myšlenkou využití družic na oběžné dráze Země pro účely telekomunikací přišel už před více než 50 roky A. C. Clarke. Zatímco telekomunikační družice na geostacionární dráze nejsou už mnoho let ničím novým, teprve v posledních několika letech se začaly uskutečňovat projekty umístění celých flotil družic na nízkých oběžných drahách. Průkopníkem v tomto oboru byla satelitní telefonní síť Iridium, o které se v nedávné době často hovořilo v souvislosti s jejím bankrotem. Podíváme se podrobněji na celý tento projekt, který se stal velkým technických úspěchem, ale zároveň i komerčním propadákem a který málem skončil řízeným zánikem více než 70 družic. Iridium bylo na poslední chvíli nakonec zachráněno, ale vše nasvědčuje tomu, že jeho osud si zopakuje konkurence, společnost Globalstar, které se podobně jako Iridiu nedaří přilákat dostatečné množství zákazníků.

Video: Filmy o výzkumu vesmíru, dokumenty

Pořadatelé zajišťují: dopravu z Prahy speciálním autobusem, ubytování, stravování, občerstvení, poskytují materiály, v nichž najdete několik časopisů včetně Letectví a Kosmonautika. Připraven je program od pátku 18 hodin do pondělí 12 hodin. Zájemce o dopravu a ubytování žádáme o zaslání přihlášky předem, platit je možno na místě.

Zve SFK Avalon