Korespondence s P. Cochranem

E-mailová korespomdence s Petrem Cochranem.


Profil:
Dr. Peter Cochrane je Angličan, nositel mnoha doktorátů a vyznamenání za úspěchy v oblasti nových technologií, profesor hned na několika univerzitách a šéf výzkumného oddělení britských BT laboratoří. Napsal asi 150 vědeckotechnických prací a ještě přitom píše do několika novin a časopisů (ano, i pro WIRED). Navíc stačí pořádat hromadu přednášek a pohybuje se kolem s takovou rychlostí, že u něj (podobně jako u elektronu) nelze přesně určit, kde se v daný čas nachází. To vše a víc si o něm můžete přečíst na jeho stránce: http://www.labs.bt.com/people/cochrap

jansan:
Milý pane Cochrane,
(po úvodu):
Bylo by milé, kdybyste našim čtenářům mohl zodpovědět tyto dvě otázky:

1) Na vaší webové stránce "O životě a inteligenci" říkáte: "Nyní už máme schopnost zabudovat ty velké výhody, které má život na bázi uhlíku, do systémú života na bázi křemíku. Ale je třeba si pamatovat, že život na bázi uhlíku je jediný život, který opravdu známe."
Kromě strukturové analogie, máme ještě jiné důvody, že je život na bázi křemíku možný?

Dr.Cochrane:
Ano, protože už tu máme jednoduché systémy, které nám pracují - stále se ještě plně nereprodukují - ale brzo očekáváme, že budou.

jansan:
Navíc se život na bázi křemíku může řídit zcela jinými pravidly a zatím jsme nebyli schopni vytvořit (nemyslím okopírovat) ani život na bázi uhlíku.

Dr.Cochrane:
To ano, museli jsme vytvořit nová pravidla, která nám pracují a která neexistují v uhlíkovém režimu.

jansan:
To vám gratuluji! Hádám, že si budu muset trochu osvěžit své informace. Moje další otázka:
2) Opět cituji: "Klíčová otázka zní: budeme dosti chytří na to, abychom poznali, že se jedná o umělý život a inteligenci, až se náhodou vytvoří?" Já jsem si vždycky myslel, že umělý život nemůže vzniknout nijak spontánně, ale že musí být navržen (stvořen) jakožto výsledek výzkumu a práce v laboratoři.

Dr.Cochrane:
To zatím nikdo neví - tedy ještě neví!

jansan:
Znamená to tedy, že v posledním stadiu můžeme spoléhat jen na náhodu?

Dr.Cochrane:
Hádám, že to bude záležet na náhodě a chaosu (viz Pozn.1.).

jansan:
To jsem se tedy náhodou strefil :), ale myslím, že je to logické. Jelikož také vím, že citujete R. Dawkinse jako váš oblíbený link (tj. referenci, pozn. jansan), předpokládám, že věříte, že darwinismus bude pracovat i pro umělý život...

Chtěl bych vám ještě poděkovat za váše odpovědi a přeji vám jménem našich čtenářů úspěch ve vaší práci,

Dr.Cochrane:
Bylo mi potěšením.


Pozn.1. Chaosem zde není míněn všeobecný zmatek :), ale vědecká disciplina - ale o tom snad ještě někdy jindy.
Pozn.2. Více o "křemíkovém životě" si můžete přečíst v mém článku zde.
Jansan

From:    Peter Cochrane 
Sent:    Thursday, April 10, 1997 8:57 PM 
To:    Hurych, Jan 
Subject:    RE: query 
 
JANSAN: 
 
Dear Mr. Cochrane, 
 
(after official intruduction): 
It would be nice if you could answer for our readers the 
questions bellow: 
 
1)In your WEB page on Life and Intelligence, you are 
saying:" Yet we now have the ability to engineer the 
powerful advantages possessed by carbon-based life into 
silicon based devices. But we should also remember that the 
carbon life is the only life we know about." 
 
Besides the chemical analogy, do we have any other reasons that 
silicon-based life may be even possible? 
 
Dr. COCHRANE: 
 
YES BECAUSE WE HAVE CRUDE SYSTEMS UP AND RUNNING HERE - BUT THEY 
ARE NOT FULLY REPRODUCING YET - BUT SOON WE EXPECT THEM TO 
 
JANSAN: 
 
Moreover, the silicon-based life may after all follow 
different rules and so far we were not even successful to 
generate (I do not mean replicate) carbon-based life. 
 
Dr. COCHRANE: 
 
YEP - WE HAVE MADE UP NEW RULES THAT WORK AND DO NOT EXIST 
IN THE CARBON REGIME. 
 
JANSAN: 
 
Congratulations! I guess I have to get myself up-to date. To my next 
question: 
 
2) Again, I quote:" The key question is: will we be smart enough to 
spot artificial life and intelligence when it spontaneously erupts?" 
 
I was always of opinion, that "artificial" life cannot spontaneously 
erupt, but rather be designed (or created) as a result of research 
and laboratory work. 
 
Dr.COCHRANE: 
 
THIS NO ONE KNOWS - YET! 
 
JANSAN: 
 
Does it mean that in the last stage, we may rely on the 
randomness alone? 
 
Dr. COCHRANE: 
 
I SUSPECT IT WILL DEPEND ON RANDOMNESS AND CHAOS. 
 
JANSAN: 
 
Lucky guess from my side :), but quite logical, I suppose. 
 
Knowing that you quote R. Dawkins as your favourite link, 
I would expect you believe that Darwinism may work for 
artificial life as well... 
 
I would like to thank you again for your time and wish you, 
in the name of our readers, a success in your endeavors. 
 
Dr. COCHRANE: 
 
It was a pleasure.