Interview s A. Halem

Jan Hurych

E-mailové interview s panem Halem, objevitelem komety Hale-Bopp.

Od: ahale@NMSU.Edu
Komu: Hurych, Jan
Dne: 20 března, 1997

jansan:
Píši nyní článek o Hale-Bopp kometě, založený na informaci z HBM magazinu na Netu (www.halebopp.com), a rád bych se zmínil o vašem názoru na věc.
Ve vašem článku v uvedeném magazinu jste se zmínil o Meteoritovém kráteru v Arizoně. Ale ruku na srdce: opravdu naše media (i vláda, co se toho týče) udělala všecko, aby utišila tyto obavy?

Hale:
Nevzpomínám si, že bych psal specifický článek o tomto objektu. Nicméně, nejsem si jist, co míníte tím, že " média a vláda neudělaly všecko, aby utišily tyto obavy?" Hrozba katastrofického nárazu jako byl ten, který vyhubil dinosaury před 65 miliony lety je skutečná, i když pravděpodobnost, že se to stane během našeho života je velmi malá. Menší, více lokalizovaný náraz (jako byla Tunguska v roce 1908) je jistě možný kdykoliv. Nevím, proč by se měla specielně vláda zabývat touto operací, i když si myslím, že by mělo být více peněz k dispozici na výzkumné programy pro NEO ( tj. objektů v blízkosti země", pozn. jansan ).

Co se týče médií, nejsem si opravdu jistý, že nám pomáhají: na jedné straně zde byly příležitostné dokumentární programy - které jsem neviděl - o tomto subjektu, ale na druhé straně byly produkce, jako třeba senzacionalistický, vědecky nereálný NBC-TV film "Asteroid" (viz moje recenze tohoto filmu na stránce www.halebopp.com).

jansan:

Cituji:
A. HALE: "ASTEROID"
recenze TV Miniseries od Alana Hale, ( HB Magazine on WEB)

"...Předměty o velikosti kolem 100 metrového průměru (a větší) by skutečně přežily jejich průchod atmosférou - Gene Shoemaker mi řekl, že meteorový kráter blízko Flagstaffu v Arizoně vznikl účinkem dopadu takového objektu - a mohl by skutečně způsobit velkou škodu v blízkém okolí, jak to bylo ukázáno v tom filmu."

Byl jsem tam - mnoho let po tom, co se to stalo :-) a byl jsem ohromen velikostí toho kráteru (má 4000 stop v průměru a je 700 stop hluboký) způsobený objektem o průměru 150 stop. Nelze se pak divit, že se lidé obávají takových věcí. Ale jestli teď necháme ty ostatní křičet "Pomoc, vlk!" (zde naražím na znamou povídku o chytrákovi, který tolikrát z legrace křičel o pomoc , až si lidé na to zvykli a když skutečně vlk přišel, tak to ignorovali - toto rčení je na západě běžné, pozn. jansan), co se stane potom?

Hale:
Nevidím žádný problém v tom, že se publikuje, že toto nebezpečí je reálné, i když vzdálené (což by se mělo také zveřejnit). Já sám to dělám a plánuji v tom pokračovat (abych, mimo jiných důvodů, mohl dostat finance na výzkum NEO. Senzacechtivé a nepřesné pořady, jako byl NBC-TV "Asteroid" na druhé straně naší věcí příliš nepomáhají.

jansan:
Chtěl bych poznamenat, že vidím ještě negativnější vliv medií na některých show, které dávají svůj čas prezentaci senzacionálních "objevitelů" (jako třeba SLO - objektu podobného Saturnu 1), aniž by se předem zkontaktovali vědci. Nemluvil jsem o škodě při nárazu kosmických těles, ale o škodě způsobené nesprávnou informací a věřím, že proroci "zkázy" by měli být veřejně odhalováni.

Hale:
Dobře řečeno a já s tím souhlasím.

jansan:
K mé další otázce - Cituji:

"HALE-BOPP SIX-PACK?" Report od Russela Sipe a Carlose E. Hernandeze

"Pozorovatelé HB komety podávají zprávy o tom, co se jim jeví jako rozdělené jádro komety.
Jiní naznačují, že nevidí žádný důkaz takového rozdělení a že se jednoduše jedná o velmi aktivní "jetovou" aktivitu kolem jádra, což způsobuje zdání druhého, jak jiní nazývají "pseudo" jádra."

(Poznámka: Six-pack je nové, oblíbené názvisko pro jádro HB komety, rozdělené na šest dílů - jinak se tak ovšem hlavně říká papírového kontejnéru, tj. krabici, obsahující šest lahví piva, standartní to severoamerické balení, pozn. jansan)

Předpokládám, že exploze Hale-Bopp komety díky vlivu Jupiterova gravitačního pole je stále ještě předmětem výzkumu. Co si myslíte, že se stane se zbývajícím six-packem?

Hale:
Já se na stránku www.halebopp.com nedívám tak často. Nevěděl jsem, že tam někteří nazývají HB kometu "six-pack".

jansan:
Ano, oni to tak skutečně nazývají, ale nebuďte na ně proto zlý :-), oni také říkají, že "jiní naznačují, že nevidí žádný důkaz takového rozdělení..." a já věřím, že ti hoši (na www.halebop.com) dělají dobrou práci - specielně jak bojují proti pochybné informaci na WEBu.

Hale:
(zpět k původní otázce, pozn. jansan)

Vůbec nevím, o čem mluvíte. HB kometa přeletěla 0,77 AU od Jupitera ( AU je 149 miliónů km, pozn jansan) a její orbit se díky tomu lehce změnil, ale jinak nebylo žádné jiné spojení mezi těmi dvěma objekty.

jansan:
Chtěl bych jen poznamenat, že je možnost, že jádro se skutečně rozdělilo... Jak jsem někde na WEBu četl, někteří lidé se domnívají, že se jádro minulého léta rozdělilo vlivem Jupiterova gravitačního pole ( hádám, že to bylo v době, kdy byla kometa k němu nejblíž) a ano, v tom článku používali slovo "exploze". Já ovšem neříkám, že tomu věřím. Ale nechte mě citovat dál z www.halebopp.com:

"VELKÝ ROZPAD KOMETY V ROCE 1994"

"Nejspektakulárnější kometa studovaná HST byla Shoemaker-Levy 9 - známý "růženec perel", objevený týmem, skládajícím se z Carolyn a Gene Shoemakerových a Davidem Levym."

Hale:
Já si ovšem myslím, že HB kometa - která byla také studována HST- je ještě spektakulárnější, ale já jsem ovšem trochu předpojatý :-).

jansan:
O tom není pochyby: je to ta nejpozoruhodnější věc, kterou může člověk vidět v tomto desetiletí ( na nebi, pozn.jansan) na vlastní oči - my tady na severu máme také svou polární záři, ale ta je jaksi "pravidelná", není to tedy jev, který člověk může vidět jen jednou za život.

Ale zpět k tomu rozdělenému jádru - cituji dál: " Pochopitelně, rozpad komety v roce 1994, přinutil planetární vědce, aby znovu překontrovali svoje předpoklady o nárazech a srážkách těles v naší sluneční soustavě. Jedna skupina astronomů už zahájila výzkum astroidů, které křižují dráhu země a malých komet, jež mohou ohrozit Zemi. Mnoho záběrů z Voyagera tj. ledových měsíců, které mají řady kráterů, jsou znova přehodnocovány jakožto nová evidence, že i jiné komety jako Shoemaker-Levyho mohly existovat v minulosti."

K čemuž bych chtěl dodat "...nebo mohou existovat v budoucnosti."

Hale:
Myslím, že tahle věc, že "jádro HB komety se rozdělilo"je přemrštěná interpretace dat. Viděl jsem nějaké fotografie a jsem si jist, že to není nic víc než účinek erupce "jetů" z aktivní oblasti jádra. Nejsem si dokonce jist, že jednotlivé "části" jsou opravdu reálné, jde spíše o následky toho, že se lidé snaží vymáčknout poslední kousek informace z CCD obrazu a místo toho sbírají šum.
Při minimální vzdálenosti 0,77 AU si nemyslím, že by Jupiterova gravitace mohla způsobit rozdělení jádra HB komety. K rozpadu jádra komety Shoemaker-Levyho došlo, když probíhala několik poloměrů Jupitera nad "povrchem" této planety.
Tím ale neříkám, že HB jádro se nemohlo "rozlomit" na dva či více oddělených částí a to už bylo pozorováno u jiných komet, ačkoliv to bylo obvykle (ale ne vždy) při podstatně menších vzdálenostech od slunce, než je či bude HB kometa. Kdyby se HB měla rozpadnout, bylo by to zcela jistě provázeno dramatickým zvětšením jejích jasu, díky materiálu, který původně nebyl vystaven slunečnímu jasu (viz kometa West z roku 1976) a zde nic takového nemáme. Jednu věc bych jistě očekával, a sice, že malé kousky se mohou oddělovat od jádra čas od času, ale nemyslím, že zde byl nějaký důkaz postatného fragmentování.

jansan:
To je přesně to, co chci říci - my si potřebujeme získat důvěru lidí (tj. takovými prohlášeními, pozn. jansan) a co víc, lidé to od nás očekávají. Měli by se dozvědět, co jsou fakta, co je pouze neškodná fantazie a co je - většinou - zastrašující taktika, kterou se někdo snaží manipulovat lidi.
V této věci jste mi opravdu mnoho pomohl se svými odpověďmi - hádám, že lidé tomu budou věřít víc, když je to od znalce :-).
Vědci se zřejmě hodně od vaší komety naučí a já doufám, že dostanete financování pro váš projekt. Také vám přeji velký úspěch ve vašem budoucím výzkumu a děkuji vám ještě jednou za vaši pozornost, za vaše odpovědi a za váš čas.

Hale:
Bylo mi potěšením.


Poznámka: 1 Více o SLO objektu je v mém článku: Kosmické pověry včera a dnes, jansan


Originální verze interview

The E-mail Interview with Mr. Hale, the discoverer of Hale-Bopp comet.
------------------------------------------------------------------------------------
From: ahale@NMSU.Edu
Sent: Thursday, March 20, 1997 10:49 AM
To: Hurych, Jan
------------------------------------------------------------------------------------

JANSAN: 
    
    Dear Mr. Hale,
    
 I am writing articles about interesting subjects for enzine (AmberZine) in Prague,
Czech Republic, where I am trying new kind of "mini-interview" with the famous
personalities. I already succeeded to get answers from people like Mr. R. Dawkins, famous
Darwinist, and our readers really appreciated that. I am writing now a short article
about HB comet (based on info from HB Magazine on the Net) and and I would like to
mention your opinion about the subject. It would be nice if you could answer for our
readers two questions bellow:

1) In your article in above magazine you mentioned the Meteorite Crater in Arizona. But
sincerely: did our media (and the government, for that matter) do enough to put those
worries at rest?

HALE:

I don't recall writing any specific article about this object. But anyway, I'm not sure
what you mean by the media and government "do[ing] enough to put those worries to rest".
The threat of a catastrophic impact
like that which destroyed the dinosaurs 65 million years ago is real, even if the chances
of its occuring in our lifetime is remote. Smaller, more localized damage (like Tunguska
in 1908) is certainly a possibility at any time. I don't see the government as being
especially involved in this operation, although clearly I think there should be more
funding available for search programs for near-Earth objects. As far as the media is
concerned, I'm not really sure they're helping; on one hand, there have been some
occasional documentaries -- which I have not seen -- about the subject, but on the other
hand there have been productions such as the sensationalistic, scientifically-unrealistic
NBC-TV movie "Asteroid" (see my review of this movie posted at www.halebopp.com).

JANSAN:

I quote:
--------------------------------------------------------------------------------------
HALE: "ASTEROID"
a review of the TV Miniseries by Alan Hale ( HB Magazine-on WEB)
.....
Objects in the 100-meter diameter class, and larger, would certainly survive their
passage through the atmosphere -- Gene Shoemaker tells me that the meteor crater near
Flagstaff, Arizona resulted from an object in this size range -- and would certainly
create quite a bit of damage over the surrounding geographical area, as was depicted in
the movie."
-------------------------------------------------------------------------------------
JANSAN: I have seen the place - many years after it happened - and was still impressed by
the size of the crater (4000 ft dia and 700 ft deep) caused by 150 ft dia object. One
cannot be surprised that people worry about those things. But if we let the others "cry
wolf" now, what happens later?

HALE:

I see no problem whatsoever with publicizing that the threat is real,even if remote
(which should also be publicized). I do this myself,and plan to continue to do so (so
that, among other things, I can
obtain funding to carry out searches for near-Earth objects). On theother hand,
sensationalistic and inaccurate productions like NBC-TV's"Asteroid" don't help the cause
much.

JANSAN:

My comment is: I would see even more negative media influence present in some shows,
which give the space to sensatinal "discoverers" ( like that of "Saturn-like objects")
without first contacting the scientists. I was not worried about the damage done by
impact with cosmic bodies, but more about the damage caused by improper information, and
I believe "doom" prophets should be debunked publicly.

HALE:

Well said. No disagreement from me on this one.

JANSAN:

 To my next question:

2) The explosion of Hale-Bopp comet due to effect of Jupiter's field is still subject to
further studies, I presume. What do you think will happen with the remaining "six-pack"?

HALE:

I don't look at halebopp.com all that often, actually. I wasn't aware that some folks
there were referring to a Hale-Bopp "six-pack."

JANSAN: 

I quote:
---------------------------------------------------------------
"HALE-BOPP SIX-PACK?
reporting by Russell Sipe and Carlos E. Hernandez

Visual observers of Comet Hale-Bopp have been reporting what appears to them to be a
split nucleus. Others have indicated that they see no evidence of such splitting and that
it is simply the very active jet activity around the nucleus that is causing the
appearance of a second, or (as some call it) a pseudo-nucleus."
---------------------------------------------------------------
JANSAN:

Well, they did actually call it 'six-pack", but don't be to harsh on them, they also
indicated, that "...others 
see no evidence of such splitting.." and I believe the guys there are doing good
publicity work - 
especially the way they fight all that doubtful information on WEB.

HALE:

I have absolutely no idea what you're talking about. Hale-Bopp passed 0.77 AU (1 AU= 93
miles, note by jansan) from Jupiter and had its orbit changed slightly as a result, but
otherwise, there's been no connection between the two objects.

JANSAN:

I quote from www.halebob.com again:
-------------------------------------------------------------------
"Visual observers of Comet Hale-Bopp have been reporting what appears to them to be a
split nucleus. Others have indicated that they see no evidence of such splitting and that
it is simply the very active jet 
activity around the nucleus that is causing the appearance of a second, or (as some call
it) a pseudo-nucleus."
--------------------------------------------------------------------
JANSAN:

My comment: there is a possiblity that the core is split, isn't it? As I read somewhere
else on WEB, it is suggested that splitting of the nucleus may have happened last year,
due to effect of Jupiter field (I guess at the time it was closest to it) - and yes, the
article used the word "explosion". I do not claim that I believe it, of course. But let
me quote further from halebopp.com magazine:
----------------------------------------------------------------------
"THE GREAT COMET CRASH OF 1994"

The most spectacular comet studied by HST was Shoemaker-Levy 9 - the famous 'string of
pearls' comet discovered by the team of Carolvn and Gene Shoemaker and David Levy.
----------------------------------------------------------------------
HALE:

Actually, I think that Hale-Bopp -- which has also been studied by HST -- is more
spectacular, but of course, I'm a bit prejudiced :).

JANSAN:

No doubt it is: it is the most spectacular thing one could see with own eyes in this
decade - well, up there in high latitude we have also northern lights, but they are sort
of "regular stuff", not the one one can experience only once in his lifetime. But back to
the split core and my quote:
----------------------------------------------------------------------
" Indeed, the Great Comet Crash of July 1994 has spurred planetary scientists to re-think
their assumptions about impact events and collisions in the Solar Svstem. Already a group
of astronomers is mounting a search effort for Earth-crossing asteroids and small comets
that could pose a similar threat to Earth. Many Voyager images of icy moons that exhibit
crater chains are being re-examined as new evidence that other comets like Shoemaker-Levy
may have existed in the past." 
----------------------------------------------------------------------
JANSAN:

To which one may only add: "...or may exist in the future." 

HALE:
 
I think this business of "Hale-Bopp's nucleus has split" is over-interpretation of data.
I've seen some of the images, and I'm quite sure that they are nothing more than the
effects of jets erupting off
active regions of the nucleus. I'm not even sure the "components" are real, rather than
just artifacts caused by trying to squeeze every last bit of data out of a CCD frame and
instead just picking up noise.

At a miss distance of 0.77 AU I don't think there is any way Jupiter's gravity could
have caused the disruption of Hale-Bopp's nucleus. The split-up of Shoemaker-Levy 9
occurred when that object passed a few Jovian radii above the planet's "surface."

That is not to say that Hale-Bopp's nucleus couldn't fragment into two or more separate
pieces, and this has been observed in other comets, although usually (but now always) at
significantly smaller distances
from the sun than Hale-Bopp will get. If Hale-Bopp's nucleus were to fragment it would
almost certainly be accompanied by a dramatic increase in brightness as previously
unexposed material would now be
exposed to solar heating (witness Comet West in 1976), and we have seen nothing like
this. To be sure, I would expect that tiny pieces might be breaking off the nucleus from
time to time, but I don't think there's been any evidence for significant fragmenting.

JANSAN:

Exactly my point - we need to gain confidence of people and what's more, they are
expecting us to 
do it. They should know what are the facts, what is only harmless fantasy and what are -
mostly - 
scaring tactics, trying to manipulate people.

In this task you helped me a lot with your answers - I guess people would believe it more
when it 
comes from authority J . Scientist will surely learn a lot from your comet and I hope you
will get the 
funding you are looking for. I wish you also a great success in your future endeavors and
thank you 
again for you attention.

Thank you very much for your answers and thank you again for your time,

HALE:

You're welcome.