Korespondence s Webmasterem Hughem.

E-mailová korespondence s Hughem ( rfwatts@primenet.com )


Profil:
Značka R.F.Watts mě nejprve spletla - domníval jsem se, že se jedná opravdu o jméno. Když jsem dostal odpověď, podepsanou jen křestním jménem Hugh, začal jsem pátrat dále. Tak jsem zjistil, že Hugh je zřejmě radioamatér (krátkovlnný záznam přenosů na jeho stránce), pravděpodobně univerzitní student, někde z Barrow - to je také na Aljašce, a poznal jsem to podle jeho linku na počasí a tak jsem si už lehce domyslel, že jméno rfwatts je vlastně zkratka pro "Radio Frequency Watts". Zeptal jsem se ho v intervjú na několik věcí - i na to, aby nám řekl více o sobě, ale víc nevyzradil a já to tady respektuji. Ale to není důležité - mě zaujal jeho realistický pohled na věc, jakožto odborníka a kolegy radioamatéra (i když já už jsem dnes spíše na WEBu). Jeho stránku najdete zde . Víc o HAARPu si přečtěte v článcích Nebeské Harfy a Evropa, Harfy a Tesla.

JANSAN

Na vaší WEBstránce o HAARPu jsem našel více zajímavých informací, než na těch vládních, tj. oficiálních, stránkách anebo v knize Dr. Begicha.

HUGH:

Nejlepší data jsou na nezávislých serverech z univerzit, které autoři nemají zájem, aby něco propagovali. Stránka EISCAT (organizace na pozorování polární záře, hlavní sídlo má tuším v Anglii, pozn. jansan) je dobrá. Americká vláda se může přetrhnout, aby přesvědčila lidi, že se nemusí bát HAARPU a tak její HAARP stránky jsou plné amatérského, akademického a kolegiálního zdroje informací s vědeckými názory mladého Tomáše Edisona (tak se jmenoval kdysi jeden film a Edison coby hoch tam měl malou chemickou laboratoř ve vlaku, která mu přitom explodovala, pozn. jansan).

JANSAN:

Souhlasím s vaším prohlášením, že nejste ani pro, ani proti. Mohl byste nám to vysvětlit podrobněji?

HUGH:

Nedal jsem si za úkol propagovat HAARP, který odčerpává peníze amerických daněplatičů na větší a dražší projekty, jen aby je ochránil před nepřítelem, který už neexistuje. Ale také nechci propagovat proti-Haarpovskou propagandu, která je většinou dobře míněna, ale hodně přehání. HAARP sám o sobě je jen taková malá věcička, takový malý výzkum, pokus, prostě systém, který sbírá data. Ale když se začnou dělat ionosférové ohřívače každých 30 mil kolem polárního kruhu, když bude nebe každou noc zářit a lidé budou ještě říkat:"Díky Bohu za to, že naše armáda dělá svou práci!", pak to vidím jako problém.

HAARP nebude vyhazovat do povětří celé státy, ovlivňovat lidi, aby páchali sebevraždy, komunikovat s UFAma a ani nezabije všecko ptactvo na světě (ve skutečnosti, lidstvo je už schopno tohle všecko udělat se současnou technologií, i když je to smutné, že tomu tak je).

Já se chci dozvědět víc o tom, co bude armáda s tou technologií dělat. Jejich prohlášení jsou prostě neurčitá, vágní. HAARP není klasifikovaný (tj. tajný, pozn. jansan) projekt, ale některá jeho použití jsou pravděpodobně tajná. Navíc musíme doslova křičet, abychom vůbec dostali informace, než je vůbec někdo deklasifikuje. A pak, když vyjdou, tak tomu stejně nikdo nevěří, protože vláda nám lhala už moc často.

JANSAN:

Můžete nám také říci něco o sobě?

HUGH:

Co se týká HAARPU, já jako radioamatér (NV6H) mám zájem o předpovídání přenosu amaterských radiových signálů. Znám fyziku toho oboru a vím, o co tu jde. Chtěl jsem jenom rozvířit věci svou HAARPovskou stránkou, abych dal lidem fakta a ozřejmil problémy, aby se prostě zamyslili. Myslím, že to pracovalo. Moji stránku už navštívilo hrozně lidí.

JANSAN:

Jako Kanaďan, měl bych se o HAARP zajímat víc ?

HUGH:

Aljaška je přímo v centru vysílání. Paradoxně vzato, Los Angeles je nejblíže, co se týče odražených vln. Kanada je hned druhá, ovšem to záleží na frekvenci, roční a denní době, a podobně. HAARP je navíc nasměrován ve velkém úhlu, ne úplně kolmo k zemi, ale téměř.

Okamžité následky HAARPu se budou týkat divoké zvěře, ale to Kanadu neovlivní (nevím proč ne?- pozn. jansan). Sekundární následky jsou nepředvídatelné, např. podle toho, kde se na kontinentě nacházíte, můžete slyšet HAARP na VF radiu a to místo normálního, obvyklého signálu. Zatím se to nedá odhadnout.

Obávám se toho, že ionosférové ohřívače se rozšíří globálně. Už teď "pumpujeme" příliš radiové energie do té vrstvy v atmosféře, které nejmíň rozumíme. Ačkoliv HAARP nemá vliv na globální ohřev a téměř žádný na velikost ozonové díry (space shuttle ji ovlivňuje víc), tato dvě fenomena ukazují, že neznáme všechny následky účinků různých technologií, a to až do té doby, kdy už je pozdě. Já zde doporučuji opravdu opatrnost.

JANSAN:

Jako (bývalý, pozn. jansan) radioamatér, zajímám se o každý experiment s radiovými vlnami, ale nejsem příliš informován of vlnách NF (nízké frekvence, pozn. jansan) - jsou skutečně tak nebezpečné?

HUGH:

Top je hlavně teoretické. Určité frekvence prý interferují s mozkovými vlnami. NF vlny mají velkou penetraci, ale zato malou energii. Ne tak mikrovlny (jako v mikrotroubě, pozn. jansan). Slabé vlny elektro-jetů (přesný český výraz neznám, pozn. jansan), ohřívané HAARPem, nejsou dost silné, aby udělaly něco, o čem předem nevíme. Námořnictvo má nějaké zkušenosti s těmito vlnami (spojení pro ponorky, pozn. jansan). Způsobovaly tehdy určitý hazard pro krávy, které se pásly v blízkosti. Opět si ale myslím, že intenzity pole (elektromagnetického, ne toho, na kterém s pásly ty krávy, pozn. jansan) byly tehdy značně větší, než má HAARP.

Mnoho z těchto poplachů byly inspirováno čtením Tesly (originál Teslova dokumentu je někde na NETu, pozn jansan), který si myslel, že správná NF frekvence uvede celou zemi do rezonance, při níž se může i rozpadnout. Nemáme žádnou evidenci, že je to vůbec možné. Ovšem magnetosféra rezonuje při neuvěřitelně nízké frekvenci, něco jako 7 Hz, a zde by to mohlo mít globální následky.

JANSAN:

Měli jsme nedávno v AmberZinu diskuzi o Teslovi, který studoval na naší univerzitě v Praze, předtím, než odejel do Ameriky. Co si myslíte o jeho posledních vynálezech?

HUGH:

Opět, je to spíše teorie. Jsou to vlastně tři problémy. Tesla šel po úplně jiné výzkumné dráze než jde dnešní průmyslový či akademický výzkum, který nebude a ani nemůže rozumět jeho práci. Tesla také hodně přeháněl, když vyprávěl o všem, co dělal. Jedna z jeho "tajných zbraní" se ukázala být jenom bednou rezistorů. Poslední Teslovy práce byly označeny jako důležité pro národní bezpečnost vládou USA během druhé světové války, kdy všechna věda byla označena za vojenské tajemství a několik jeho dokumentů bylo zabaveno po jeho smrti.

Ve skutečnosti tu máme nedostatek fakt: my nevíme, co vlastně Tesla udělal, a jelikož se žádná bláznivá teorie nedá dokázat, pak se každá legenda a halucinace stává veřejnou diskuzí.

Tesla byl rozhodně na stopě něčemu. Dá se to shrnout tak, že se pořád ještě neví, jestli byl schopen uvést magnetosféru do rezonance. Jestli ano, pak bychom měli prima komunikační systém. Nevím, jak je to s přenosem elektrické energie bezdrátově. Zdá se mi to ale jako určitý hazard. Také je zde teorie, že Tesla způsobil výbuch na Sibiři svými zesilovači na Wardenclyffu. Myslím, že ne, W. byla neuvěřitelná věc, ale J.P. Morgan přestal na to dávat peníze, ještě než to bylo dokončeno. (Známá stavba vysílací věže ve Wardenclyffu měla sloužit nejen pro komunikaci, ale snad i na přenos elektrické energie. V tom byl Tesla fantasta - on chtěl všem dodávat elektřinu zadarmo. Není divu, že se to kapitalistovi Morganovi nelíbilo, pozn. jansan).

Tesla byl velký matematik a jeho skutečné, ověřitelné technické příspěvky, jako dvoufázový střídavý systém, ne tedy ještě třífázový, samy stačí na to, aby jeho původní i adoptovaná země na něj byly hrdé. Byl to gigant, ale byl to také jen člověk, a jeho mozek byl propojen záhadněji, než Wardenclyffe - a to už je co říct.

JANSAN:

Děkuji vám jménem čtenářů AmberZinu za intervjů.


Poznámka: Originál tohoto intervjú je přiložen níže - jen na vysvětlenou: není to proto, že AmberZine chce být dvojjazyčný časopis :-) - ale že autoři dopisů nejsou honorováni a tohle je to nejmenší, co pro ně můžeme udělat. V případě, že by došlo k dohadům o překladu, originální text má přednost, neboť je doslovný. Jansan
From Hugh: At 11:01 12/17/97 -0500, you wrote:

> 1) On your WEB page about HAARP, I have found more interesting information than in governmental (official) or Mr. Begich book.

The best stuff is on independent servers from universities without as much of an agenda to push. EISCAT is good. The US government is leaning over backwards to make people stop being afraid of HAARP, and so their web pages are pretty heavy on the ham/ academic/ collegiality stuff and the science aspects a la Young Thomas Edison.

>I agree with your statement: "I'm not for it, nor against it.", however >could you elaborate about it little bit more?

I don't have the pro-HAARP agenda, which is the funneling of money from the American taxpayers into ever larger and more expensive research projects supposedly to insulate the country against enemies that no longer exist. Nor do I have the anti-HAARP agenda, which is for the most part well-intentioned but which has way overstated the problem. HAARP by itself is a weenie roast; a research boondoggle; an experiment; a data-taking system. But if it leads to an ionospheric heater every 30 miles around the auroral zones, and the sky glows each night and the people look and say, "Thank God our military is on the job!" then we have a problem.

HAARP is not going to blow up entire countries, change the weather, make people want to commit suicide, communicate with UFOs, or kill every bird in the world. (Actually, the human race is perfectly capable of doing any of those things with its existing hardware, sad as that may be.)

I want to know more about where the military really intends to go with this technology. Their statements are all vague. I want systems and deployment dates. HAARP is completely non-classified, but some of its possible uses are probably secret. The people have to scream and yell until someone coughs up the information, i.e. declassifies the documents we need. Even then, most people aren't going to believe it, because the US government has lied once too often.

Also, could you tell us something about yourself?

As far as HAARP goes, my interest is as a ham (NV6H) and amateur propagation forecaster. I know the physics involved, and what the issues really are. I wanted to stir things up with this HAARP page so I laid out the facts and gave people a hotlist to get them thinking. I think it's worked. The page gets a hellacious number of hits.

> 2) As a Canadian, should I be more concerned about HAARP?

Alaska is the ground zero. Paradoxically, Los Angeles is one of the next areas, because of skip zones. Canada is also a first-reflection zone depending on the incidence of the waves, freq, time of day, etc. HAARP has a high angle, not straight up but almost.

The immediate consequences of HAARP are to wildlife, and this does not affect Canada. The secondary effects are unpredictable, but depending on where on this continent you are, you might hear HAARP on a HF radio, and not hear what you are trying to receive. It's unpredictable right now.

The area of concern for me is if the ionospheric heating initiative goes global. We're pumping a lot of RF into an atmospheric layer we don't understand, and although HAARP has no effect on global warming and next to none on the ozone (the space shuttle affects both way more), these two phenomena show that we do not know all the effects of new technologies until it's too late. I tend to counsel caution here.

>As an radioamatuer, I am interested in any experiment in electromagnetic waves, but I am not familiar with effects of LF waves on humans: are they really so bad?

Everything's theoretical. Certain frequencies are supposed to interfere with brain waves. LF is extremely penetrating, but it is also extremely low in energy. Microwave it ain't. The feeble LF waves coming down from electrojets heated by HAARP aren't strong enough to do anything that we have proven beyond a doubt can happen. The Navy has some experience with these frequencies. They've caused some hazard to cows grazing nearby. I think that, again, the field strengths greatly exceed what HAARP can do.

Much of this alarm comes from readings of Tesla, who thought that the right LF frequency could throw the whole earth into resonance, maybe even blow it up. There's no evidence that this is actually possible. The magnetosphere resonates at some incredibly low frequency, something like 7 Hz, and there might be a possible global effect here.

> Also, in AmberZine, we had recently discussion about Tesla, who studied in our Alma Mater (Prague University), before he left for America. What is your opinion about his last inventions?

It's all kind of theoretical again. There are three problems. Tesla was on a much different avenue of research than the industrial/ academic mainstream, which could not and would not understand his work. Tesla was given to boasting about all the things he could do. One of his "secret weapons" turned out to be a box of resistors. Tesla's late work was deemed to be in the national security by the US government during WW II, when science in general was considered a military secret, and quite a few of his papers were impounded upon his death.

The effect is a fact shortage: we don't know what Tesla really did, and since any whacko theory is as impossible to prove as anything else, every urban legend and hallucination goes into the public discourse.

Tesla was onto something. It all comes down to whether he was actually able to throw the magnetosphere into resonance. If he could, you've got a dandy communication system. I don't know about AC electrical power distribution without wires. Sounds a bit hazardous. There's also a theory that Tesla caused the explosion in Siberia with his magnifiers at the Wardenclyffe site. I don't think so. Wardenclyffe was an incredible machine, but J.P. Morgan yanked the funding before it was ever really finished.

Tesla was a great mathematician, and his real, verified contributions like two-phase AC (no 3-phase yet) are enough to make both his adopted country and his native land proud of him. He was a giant, but he was still a human being, with a brain that was wired more strangely than Wardenclyffe, and that's pretty strange.

hugh
rfwatts@primenet.com