MENU:

ÚVOD

  

Návrat do rubriky Occamova BřitvaDISKUSE O STRUKTURALISMU A CÍLECH SISYFA
1.Prof. J.Heřt: Současný, poněkud zdeformovaný VESMÍR

 

2.Doc.V.Hořejší: Slovo do vlastních řad

 

3.Dr. J.Zrzavý: Přituhuje

 

4. Prof.J.Heřt: Replika na "Slovo do vlastních řad" V. Hořejšího

 

5. Doc.V.Hořejší: odpověď na dr.Zrzavého

 

6. Prof. J. Heřt: odpověď na dr.Zrzavého
5.

Vážený pane doktore, (Odpověď na dr. Zrzavého)

teprve přes neděli jsem si pořádně přečetl ten materiál prof. Heřta a znova jsem se zamyslel nad Vaší reakcí ("Přituhuje"). Nelze popřít, že Heřt má v lecčem pravdu, hlavně když kritizuje soustavně "postmoderní" zaměření I.Havla a spol. Sotva s ním lze ovšem souhlasit, když volá po nějakých administrativních opatřeních; to jsem ostatně řekl už dříve.
Myslím ale, že i Vy jste to trochu přehnal, a to na druhou stranu, když bagatelizujete snahy těch, kteří se snaží bránit přílišné expanzi pavěd a iracionality. Odbýváte je posměšně jako politováníhodné podivíny, kteří si chodí povídat o tom, že létající talíře nejsou. Jsem přesvědčen, že tu vážné nebezpečí skutečně existuje: převáží-li ve společnosti pocit, že vědecká medicína je přinejlepším ekvivalentní iracionálním léčitelským praktikám, že místo důkladného vzdělání a tvrdé práce lze načerpat důležité schopnosti pomocí komerčně získatelných přijímačů kosmické či jaké energie, nebo že důležitá politická či ekonomická rozhodnutí je záhodno dělat po konzultaci s kartářkou či astrologem (vědeckým ovšem), pak se obávám, že už to nebude taková legrace. Myslím, že v tom nejsem žádný paranoik – všechno tohle už tady v určité míře je, a dokonce na nejvyšších místech. Jiná odrůda iracionality např. dnes v některých zemích ohrožuje samu existenci některých vědeckých oborů, zvláště molekulární genetiky. Myslíte, že je v pořádku, když stát financuje třeba rozvoj bizarních forem alternativního zemědělství, v nichž se úrodnost zvyšuje jakýmisi magickými praktikami, nebo když se utrácejí peníze na odrušování účinků geopatogenních zón? Přijmeme-li názor, že vědecký racionalismus je pro praktické účely víceméně rovnocenný s jinými intuitivními, magickými či pseudonáboženskými přístupy a začneme-li takto vyučovat děti ve školách, jsme pravděpodobně na cestě do budoucích velkých problémů.
To je věc principiální – ne v zásadě malicherný akademický spor třeba o mechanismech evoluce. A právě taková "postmodernistická" relativizace a diskreditace významu přírodovědeckého světového názoru (prominete-li mi ten zprofanovaný termín) je z nějakého důvodu (módní snaha o originalitu? vliv manželek-astroložek?) naprosto zjevně dlouhodobou snahou I.Havla, Z.Neubauera a spol. Je na pováženou, že vědci se dnes již ostýchají říci veřejně, že základem jejich přesvědčení zůstává, že svět, v němž žijeme je "objektivní realitou" a že se řídí univerzálními poznatelnými zákonitostmi, že živé organismy jsou sice nesmírně složitými, ale přece jen "chemickými stroji", nebo že vědomí je pouze "produktem" složité činnosti mozku. Takové výroky jsou po letech osvěty Havlem, Neubaerem, Hermachem, Bělohradským a spol. v intelektuálských kruzích hodnoceny v lepším případě jako projevy politováníhodné zaostalosti, v horším případě jako relikt marx-leninské ideologie. Úpadek došel tak daleko, že jako "důkazy přijatelnosti" homeopatie či astrologie jsou běžně uváděny studentům a rozhlasovým posluchačům Heisenbergův princip neurčitosti, Gödelův teorém nebo dokonce holografie …..
Naše věda je na tom i tak dost špatně; budou-li z ní odhánět tito falešní prorokové ještě další nadané mladé lidi, asi to s ní bude ještě horší. Chtěl bych Vás poprosit, abyste ještě uvážil znění toho Vašeho článku "Přituhuje"; ostatně, čtenáři nemají Heřtův text k dispozici a tak Vaše reakce je poněkud unfair. Bylo by trochu smutné, kdybyste se právě Vy postavil tak nekriticky na jednu, podle mého názoru tu horší stranu sporu. V každém případě by bylo poctivé, kdyby se vedle Vašeho článku objevil i pohled z druhé strany (Heřtův, Grygarův nebo můj).
Oni to ti Sisyfové myslí v zásadě dobře, i když někteří používají nevhodné prostředky, nebo to v rozčilení trochu přehánějí. Jsem však hluboce přesvědčen, že naší vědě škodí Neubauer mnohem víc než Heřt.
S pozdravem

Václav Hořejší

 Návrat do rubriky Occamova břitva                 UNIVERSUM - antikvariát