Index Dozadu Dále ObsahNorimberk

      
Na následující poradě konané na palubě Nimitzu byla akce Düsseldorf vyhodnocena jako vysoce úspěšná. Podařilo se nám odvézt dvaadvacet tisíc německých civilistů za cenu osmnácti mrtvých Američanů. Na straně Wehrmachtu byly ztráty nejspíše vyšší, ale neměli jsme dost věrohodné údaje o počtu mrtvých. Admirál Thompson bilanci akce označil za celkem přijatelnou a vyslovil naději, že splníme úkol během jediného měsíce.
       Nejvíce mrtvých na naší straně měla na svědomí zpočátku zuřivá obrana Hitlerjugend, ale klukům to nikdo nevyčítal. Američané přiznali, že za to může jejich fanatický velitel, který by je raději obětoval, než by se s nimi vrátil na Zem. Kolik takových fanatiků bylo i mezi zachráněnými? O tom jsme nic nevěděli, jen se dalo předpokládat, že jich bude hodně.
       V Düsseldorfu zůstali muži posádky Wehrmachtu. Také oni měli svého velitele, který na žádné vyjednávání o kapitulaci nepřistoupil. Nakonec bylo rozhodnuto ponechat Wehrmacht na pokoji. Buď se Němci přece jen umoudří, nebo budou ponecháni na pospas hlavonožcům.
       America s Němci měla odplout propustí do Atlantiku a pak zamířit ke břehům Spojených států. Bylo zřejmé, že přeplavby mezi zdejším světem a Zemí se budou opakovat častěji. Museli jsme vytvořit dispečerskou službu v podobě motorového člunu, který v Atlantiku neustále sledoval modré světélko propusti, udržované hlavonožci. Slíbili nám na požádání stvořit velkou propust, kdykoliv bude připravena další loď.
       Ukázalo se, že bude nutné zahrnout do úvah vliv Měsíce. V tomto světě byl příliv a odliv vytvářen pouze sluncem, byl proto stále stejný, zatímco na Zemi se vliv Slunce přičítá nebo odčítá se silnějším vlivem mnohem bližšího Měsíce. Ten zde chyběl. Dal se zjistit, ale prakticky se neprojevoval. Mohlo by se pak stát, že hladiny moří nebudou stejně vysoko a otevřenou propustí bude voda z našeho Atlantiku proudit do zdejšího Severního oceánu, nebo naopak. Nešlo pochopitelně o vodu, ale především o ryby a jiné mořské živočichy.
       Když jsem hlavonožcům sdělil obavy z možných následků, šli se nejprve poradit, ale nakonec vyhlásili, že asi nebude vadit, když se nějaké živočišné druhy dostanou propustí na druhou stranu a obohatí rozmanitost živočišné říše na obou stranách propustí.
       Z Atlantiku brzy připlula další osobní loď. Tentokrát to byla luxusní francouzská loď France - znamenalo to, že se do akce zapojily i další státy světa. Na její palubě bylo navíc uloženo osm stíhaček Bundeswehru a spíše symbolická jednotka výsadkářů. Všichni měli podléhat admirálu Thompsonovi. Smysl jejich přítomnosti byl ukázat Čtvrté Říši, že proti ní stojí kromě zbytku starého světa i krajané Němci. Vymysleli to na Zemi a byl to velice dobrý nápad.
       Dalším městem měla být Jena. Menší město, sotva patnáct tisíc lidí, jenže s významnými továrnami, zejména muničními. Ztráta muničních továren by neměla hrát velkou roli, protože Wehrmacht byl jistě dobře předzásobený, ale psychologicky by to mohlo působit. Nejdůležitější bylo, že se Jena nacházela stejně jako Düsseldorf poměrně blízko od Hamburku a nečekali jsme proto žádné potíže s transportem.
       Ukázalo se, že menší Jena bude perným oříškem...

*****

       Jednou z moderních zbraní jsou výsadkáři.
       Američtí byli vysazeni helikoptérami do lesů nedaleko od německých měst, kde si našli vhodné místo a pozorovali. Nic víc se od nich nečekalo. Své poznatky neustále vysílali do štábů v Hamburku a na Nimitzi. Americké digitální vysílačky byly pro Němce nerozluštitelné - jednak pracovaly na vyšších frekvencích než staromódní germánské, jednak byly digitálně zašifrované. Kdyby je Němci zachytili, uslyšeli by jen cosi jako bílý šum, ale Němci očividně nezachycovali nic, protože se vůbec nesnažili po našich výsadkářích pátrat.
       Naši výsadkáři byli v lesích, kam se voják Wehrmachtu za žádnou cenu neodvážil, bezpeční jako v městském lesoparku. Hlavonožci, hlavní nebezpečí lesů, dodržovali příměří.
       Díky tomu jsme věděli spoustu důležitých lokací ve městě ještě před zahájením útoku. Věděli jsme, kde jsou kasárna, po zkušenostech z Düsseldorfu jsme si dali zjistit umístění Domu Hitlerjugend. Ukázalo se, že ani to nestačilo.
       Navzdory objednané průtrži mračen se obránce nepodařilo tak dokonale překvapit jako v Düsseldorfu. Němci se poučili. Vojáci Wehrmachtu byli rozptýlení po městě a z jednoduchého odvážení civilistů se stal málem horror. Za každým rohem, ve sklepích i na střechách byli ukrytí němečtí vojáci o jejichž odhodlání svědčilo, že používali nedovolených střel dum-dum.
       Jakmile jsme to zjistili, nastala krátká porada velitelů jednotlivých oddílů.
       »Máme dvě možnosti,« uvažoval admirál Thompson, který se naší porady účastnil na dálku. »Buďto začneme s nemilosrdnou vyčišťovací operací, která přinese velikou zkázu nejen mezi vojáky Wehrmachtu, ale i civilistům. Nebo se můžeme okamžitě stáhnout a zkusit to jindy. Proti Wehrmachtu máme výhodu ve větší pohyblivosti. Jak vidíte obě možnosti?«
       Potvrdili jsme jeho odhad.
       »Dobrá, uděláme to jinak. Dejte vojákům rozkaz stáhnout se a vyklidit Jenu. Posílím vás dalšími helikoptérami, pošlu vám nějakou letku navíc a vyrazíte přímo na Norimberk.«
       Vojáci se začali ukázněně stahovat a za pomoci obrněných transportérů spořádaně opustili město, doprovázeni vítězným jásáním Němců. Naše odposlechová služba zaznamenala nadšená hlášení do Vůdcova hlavního stanu v Berlíně a náš ústup byl brzy pyšně komentován i v německém rozhlase.
       Naši výsadkáři stačili na mnoha místech města namontovat skryté, dálkově ovládané kamery. Příště budeme mít o výhodu více. Teď jsme se ale zaměřili na shromáždění vojsk a přesun přes pouhých třicet kilometrů k dalšímu městu - Norimberku.
       V Norimberku nebyli Němci rozprostření po celém městě, jako v Jeně. Neměli jsme z časových důvodů možnost objednat si u hlavonožců umělý liják. Ovládání počasí prostě nemůže být záležitost z hodiny na hodinu, ale možná právě to Němce trochu ukolébalo.
       Velení se rozhodlo vyzkoušet jinou taktiku.
       Vrtulníky ve městě vysadily několik jednotek výsadkářů tak, aby vzaly do křížové palby německá kasárna. Účelem bylo nedovolit Wehrmachtu rozptýlit se po městě, jako se Němcům podařilo v Jeně. Až potom měla další vlna letadel rozbořit na několika místech vnější betonové hradby města a zahájit jeho obsazování proudy vojáků.
       Situace se však vyvinula úplně jinak.
       Mezi vojáky, kteří obklíčili šedivé kasárny Wehrmachtu, byli tentokrát Němci z Bundeswehru. Podařil se jim husarský kousek. Vyžádali si příměří a během jednání přesvědčili své soukmenovce, že bude pro všechny podstatně výhodnější, když se vzdají.
       »Celý svět pracuje na tom, abyste se mohli čestně vrátit do staré vlasti,« přesvědčoval major Bundeswehru Kurt Mittel generála Alfréda Schmidkeho, velitele posádky Norimberk.
       Sliboval Němcům hory doly a na druhé straně jim barvitě líčil jejich chmurnou perspektivu, pokud budou klást odpor. Oznámil jim, že jejich stará vlast na Zemi se za své krajany postavila, ale pouze pod podmínkou, že se podřídí. Existence silného, bohatého Německa na Zemi a deklarovaná ochota jeho vlády přijmout nazpět krajany byly nejdůležitějším momentem tohoto jednání. Situace byla jednodušší, že generál Schmidke neměl na Zemi žádné hříchy. Sem se dostal jako šestnáctiletý příslušník Hitlerjugend a generálskou hodnost získal až tady při akcích proti hlavonožcům, takže návrat na Zem byl pro něho mnohem lákavější, než pro staré aktivní vojáky.
       Ačkoli německým výsadkářům velel pouze major, převzal od generála Wehrmachtu velení a na znamení respektu mu dokonce dovolil ponechat si osobní zbraň. Toto gesto ocenili jedině Němci, ale bylo také velmi účinné.
       Pro nás to znamenalo něco neuvěřitelného.
       Město Norimberk se nám nejenže nepostavilo na odpor, ale vojáci Wehrmachtu se zapojili pomocnou rukou i svými vozidly do stěhování civilního obyvatelstva. Civilisté nebyli do aut vyháněni, ale stěhovali se sami, někteří odjížděli vlastními auty. Nemuseli opouštět domovy s holýma rukama, ale brali si s sebou alespoň nejnutnější majetek. Podmínkou bylo, aby se transport uskutečnil co nejrychleji.
       Upřímně řečeno, ani Němci nejsou fanatické stroje bez nervů. Jakmile se rozneslo, že je možnost výběru pouze mezi návratem na Zem a osudem Lipska, Essenu a dalších zničených měst, nikdo nepomyslel na odpor a všichni spěchali, aby byli co nejdřív v Hamburku a na lodi France.
       Norimberk byl proto nejjednodušší záležitostí celé této kampaně. Záležitostí, která se už nikdy neměla opakovat.

*****


Index Dozadu Dále Obsah