Index Dozadu Dále ObsahProměny Nové Země

      
Návrat do Nového Berlína proběhl hladce, včetně přistání na střeše budovy radnice, dříve Gestapa. Odehrálo se to beze svědků, vždyť už byla půlnoc. Uzavřel jsem kabinu vrtulníku a seběhl po schodech dolů.
       Na polním lehátku za pracovnou jsem strávil zbytek noci. Dlouho jsem nemohl usnout, ačkoliv jsem toho dnes zažil až až. To byl opět den!
       S návštěvou Země bych mohl být spokojen, kdyby...
       První byla roztržka s bývalou ženou. Ačkoliv jsem žádné nadšené přivítání neočekával, její chování mě roztrpčilo. Příliš rychle mě Eva odepsala ze svého života. Byla to snad všechno jen moje vina? Necítil jsem žádné výčitky svědomí za to co se stalo.
       Druhé, co mě zarazilo, bylo chování jejího psa.
       Opravdu jsem taková obluda pekelná, aby přede mnou pes veliký přinejmenším jako tele zalézal pozadu někam do koutka zahrady? Jistě, ucítil quro a zvířata mají kromě ostřejších smyslů i instinkty, ale - že by to bylo tak hrozivé?
       Buď jak buď, jedno období mého života právě skončilo. Co bude dál, bylo stejně mlhavé jako dříve. Kam zmizely časy, kdy jsem měl budoucnost zdánlivě jako na podnose?
       Ráno jsem nakonec přece jen na chvilku usnul. Vzbudil mě hluk - vedle se scházela městská rada, která teď nahrazovala vládu. Dohodli jsme se, že nebudeme vytvářet spletité státní orgány a vystačíme si pokud možno s málem. Vládu nad jedním městem musí zvládnout pouhá městská rada. Složitější orgány měla jen policie, ale tu měl v rukou generál Schmidke a ten už si věděl rady.
       Přišel jsem na zasedání městské rady s návrhem, který většinu přítomných šokoval. Navrhoval jsem převést strukturu státní i obecní správy na počítače.
       Donesl jsem z vrtulníku jeden, vybalil a uvedl do chodu. Lidem, kteří podobný přístroj viděli poprvé ve svém životě, jsem musel vysvětlovat jeho výhody. Pak jsem jim předvedl několik programů, nainstalovaných ve stroji už při nákupu.
       »Tyto stroje změní veškerou administrativu na Nové Zemi k nepoznání,« tvrdil jsem. »Povedou nejen evidenci obyvatel, ale brzy možná nahradí i banky. Když to půjde rychle, mohly by do roka zmizet kovové i papírové peníze.«
       »A to bude všechno jenom na lístky?« zaskočil mě generál Schmidke.
       »Ne, tak jsem to nemyslel,« usmál jsem se. »Peníze se jen promění v čísla, obsažená v těchto počítačích.«
       Moc tomu nedůvěřovali, jak se ostatně dalo čekat. Ani na Zemi se novinky nevítají příliš nadšeně.
       Rozhodl jsem se začít tak brzy, jak jen to půjde. Zůstal jsem sice dál primátorem města Berlína a tedy vrchní osobou, ale všechno bylo na dobré cestě. Výstavba obytného prstence kolem centra pokračovala úspěšně, lidé z okolních měst se tu cítili dobře a jedno město po druhém jsme vyklízeli. Zbrojní továrny se změnily na civilní. Závody Messerschmidt ukončily výrobu stíhaček Schwalbe - mimochodem asi nejdéle vyráběný typ letadel na světě - a místo nich začaly vyrábět vrtulníky Messerschmidt. Továrny Mercedes ukončily produkci obrněných vozů a tanků a začaly stavět elektrické vagóny pro podzemní dráhu. Koleje a příslušenství vyráběla továrna Junkers.
       Od počátku jsem prosazoval, aby magistrát do záležitostí občanů zasahoval co nejméně. Shromáždil jsem všechny zdejší odborníky bývalého berního úřadu, aby sestavili nový daňový systém. Daně musely být tak jednoduché, aby nikomu nedělaly potíže. V podstatě zůstaly zachovány pouze dvě skupiny daní: daně z příjmu a spotřební. Ostatní poplatky jsme zrušili. Bylo to možné jen proto, že jsme odbourali většinu státních výdajů, zejména dosavadního největšího bumbrlíčka - armádu.

*****

       Převést evidenci miliónového města na počítač není ovšem práce pro jednoho člověka.
       V Berlíně byla sice universita, ale její kapacita nebyla zdaleka dostačující. Hitler a jeho nohsledi dosud uvažovali tak, že všechny dívky půjdou do Domů Matek, většina chlapců se stane vojáky a jen nepatrná část získá vyšší vzdělání. To se jim zdálo výhodné; mně ne. Taková struktura obyvatelstva by měla zmizet co nejdřív. Domy Matek jsem zrušil jako první a armáda následovala jako druhá. Rád bych to viděl současně, jenomže odbojná města nás zle zaskočila. Navíc jsem plánoval drastické snížení počtu lidí na státních úřadech.
       Vznikl zákonitý problém - jak tolik lidí zaměstnat. Něco pohltilo stavebnictví, ale očekával jsem, že rozkvět Berlína potrvá jen do postavení bytů pro obyvatele ostatních měst. Velké množství lidí mohla zaměstnat asanace okolních měst, likvidace silnic a rekultivace přírody. Ani to však nebyla dlouhodobá práce - nanejvýš na pár let.
       Zemědělství už tradičně zaměstnávalo malou část obyvatel a nezdálo se, že by potřebovalo významnou posilu. Zemědělci poněkud zvětšili oseté plochy, na můj požadavek rozšířili na pětinásobek pěstování küfferle, ale ostatní plodiny sklízeli v množství dostatečném pro všechny, aniž by museli obdělávat veškerou zemědělskou půdu enklávy. Nutno říci, že rostlinná výroba dávala prakticky všechno, dokonce i to, co se na Zemi získávalo jinak - rostlinné maso, máslo, chléb, hitlernaftu, gumu. Některé rostliny měly vícenásobné použití, například küferle dávalo máslo i lék nebo nať salámovníků lisovaná pod tlakem úspěšně nahrazovala pozemské plastické hmoty.
       Z nejbližší školy jsem si z dobrovolníků vybral několik kluků, abych jim vysvětlil základy programování počítačů. Nechtěl jsem používat hotové pozemské programy - jednak jsem věděl, že se většinou nehodí pro naše podmínky, jednak byla jakákoliv reklamace programů zapeklitým problémem - nehledě na to, že největší výrobci Země beztoho nedávají na programy žádnou záruku. Důležité bylo, že se dobrovolníci přihlásili. Byla to náhoda, že se mezi nimi našel jen jediný odchovanec Domu Hitlerjugend a ostatní pocházeli z tradičních rodin? Určitě ne. Chlapci Hitlerovy mládeže byli vychováváni jako vojáci a neměli zájem o vědu, jak jsem vyžadoval při hledání dobrovolníků. Kromě toho jsem byl pro mnohé z nich pořád jen podřadný Čech - tentokrát k jejich smůle. Neměli se tím dát ovlivnit.
       Začali jsme hned první den. Předvedl jsem jim počítače a otevřel je, aby si mohli prohlédnout vnitřek. Následovalo seznámení s principy činnosti a všichni si mohli vyzkoušet, co tyto mašinky dovedou.
       Nemohl jsem si přát pozornější posluchače. Byli čím dál nadšenější, zejména když se dozvěděli, že počítače nejsou chytré samy o sobě, ale podle toho, jak byli chytří ti, kdo jim napsali programy. Zdůraznil jsem, že oni sami teď budou určovat, jak se naše počítače budou chovat.
       Spolu s počítači jsem dovezl i několik německy napsaných knih o počítačích. Bylo jich pro tolik zájemců málo, ale oni si to vyřešili po svém. Knihy si půjčili a předčítali si je odpoledne a večer ve společenské místnosti. Nakonec jsem je musel večer vyhánět domů.
       Do týdne jsme začali psát první primitivní programy a do měsíce jsme měli základ nové evidence obyvatel.
       A zatímco programátorské party pokračovaly ve vývoji, na řadu přišly další skupinky nadšenců. Po celém Berlíně začali splétat první počítačové sítě. Hlavní matrika byla propojena s hlavní nemocnicí, především s porodnicí, kde se odehrávaly největší změny ve struktuře obyvatel. U pěti firem jsem na Zemi objednal vzorky evidenčních karet vybavených mikročipy s displejem a pamětí, kam bylo možné uložit informace o jeho majiteli. Zdrojem byl vestavěný solární panel. Identifikační karty velikosti telefonních měly lidem nahradit legitimace, peněženky, šekové knížky i hodinky. Na kartě bylo místo pro fotografii a okénka pro zápis základních údajů. Po nalepení fotografie a zapsání jména vlastníka matrikářky zalisovaly kartu do plastiku, aby nemohla být měněna. Další zápisy do karet byly umožněny malými adaptéry k počítačům.
       Do měsíce jsem rozhodl o nejlepší nabídce a u vítězné firmy objednal všechno.
       Evidenční čísla osob byla nově sestavena z data narození podle záznamů matrik. Byla delší než dosavadní pořadová, ale přehlednější. Během vytváření evidence bylo potřebné nejenom zapisovat údaje, ale i doplňovat jména lidem, kteří je dosud neměli. Nesnášel jsem pomyšlení, že lidé jsou pouhá čísla.
       Současně byly počítače instalovány i do poboček Německé banky, kde měly být soustředěny finance. Předpokládal jsem vybavení obchodů počítači se snímači identifikačních karet místo dosavadních mechanických pokladen. Nakoupil jsem proto počítače pro matriky, obchody i banky hromadně na Zemi a dal na různých místech rozmístit automaty, umožňující zadávat peněžní převody mezi občany navzájem.
       Ačkoliv šlo o nevídaně složitou akci, trvala necelé tři čtvrtě roku. Bylo to zřejmě umožněno onou pověstnou německou disciplínou, s jakou si pozvaní občané přicházeli vyměňovat staré legitimace za nové karty. Současně dostávali od našich novopečených matrikářek instruktáž, jak lze používat průkazy místo peněženek. Samozřejmě museli být vyškoleni prodavači, kterým byly předávány do používání nové pokladní počítače se snímači karet. Každý obchodník dostal první počítač zdarma, další za režijní cenu s podpisem závazku v případě bankrotu jeden počítač vrátit.
       »Finanční hotovost si můžete v bance kdykoliv převést na konto,« vysvětlovaly dívky majitelům nových karet. »Část si ponechte v bance, část přepište do karty. Je to stejné, jako když máte u sebe peníze v peněžence. V obchodě vložíte kartu do snímače u pokladny, ta odečte zobrazenou částku a připíše ji obchodníkovi místo papírových peněz. Nebudete-li mít na kartě dost peněz, nevadí. Zadáte-li heslo, převede se vám do karty potřebná částka přímo z banky. Místo výplaty se jenom dozvíte, že se vám v bance zvýšilo konto.«
       »Proč tak složitě?« zněla nejčastější otázka.
       »Kdybyste kartu ztratili, může nepoctivý nálezce vybrat jen to, co máte na kartě.«
       »V Novém Německu nejsou nepoctiví nálezci.«
       »To je pravda, ale budou nám sem brzy jezdit na návštěvy Američané. U těch nikdy nevíte, kdo je poctivý a kdo ne.«
       Až na několik vyrabovaných klenotnictví v Düsseldorfu se snad dalo říci, že američtí vojáci poctiví byli. Ale zajatci z Denverského tábora poznali i ty horší Američany.
       Převod financí na počítače měl ještě jednu stránku. Při některých převodech počítače rovnou spočítaly příslušné daně a ihned je strhávaly. Nejprve se s tím setkali obchodníci, kterým na kontě přibývalo méně peněz než zákazníci zaplatili za zboží. Rozdílem byla právě tato daň. Podobným způsobem se platily další daně. Výplaty byly zdaněny hned při převodu na konta zaměstnanců, stejně jako zisky podniků.
       Konto měl každý vlastník karty a většina občanů si na ně snadno zvykala. Dalo se to chápat i jako výhoda, neboť nikdo nemusel vyplňovat daňová přiznání a jiné otravné formuláře. Také veškerá pojištění byla vedena tímto způsobem. Zdravotní služby byly placeny automaticky při návštěvě lékaře. Převod z banky do »peněženky« se dal zařídit v bankách, v obchodech ale i na ulici v peněžních automatech. Nezaměstnaným se bez ponižujících žádostí objevovala na kontech podpora, jakmile jejich příjem poklesl pod minimální hranici. Kdo na počátku pochyboval o účelu novinek, brzy si je pochvaloval. Všechno přece bylo jednodušší než dřív.
       Jediný, kdo na nový systém doplatil, byly prostitutky.
       Jejich zákazníci mohli sice platit stejně pohodlně, jako v obchodech nebo při běžných platbách za služby mezi občany, to znamená převodem z jednoho konta na druhé, ale kdo chtěl stavět svou obživu na službách poskytovaných jiným, musel si založit živnost a platby mu byly příslušným způsobem nejenom převáděny, ale i daněny. Prostituce však nebyla jako živnost uznávána.
       Aby mohly počítače účinně pomáhat nezaměstnaným, začaly sledovat i živnosti a kdo nemohl vysvětlit původ větší části svých příjmů, byl brzy překvapen finanční policií. Zpočátku byla shovívavá a provinilcům spíše ukazovala, jak si živnost založit, aby nepracovali načerno. K prostitutkám ale policie nebyla benevolentní. Nejvýš jim dávala dobrou radu - aby se daly zaměstnat počestněji.
       Dalo se to ještě zamaskovat. Když si prostitutka zavedla oficiální živnost s poskytováním neutrální služby, například jako švadlena, modistka a podobně, mohlo se stát, že to ani počítače, ani policie neprohlédly. Příležitostné prostituci se samozřejmě zabránit nedalo. Ale profesionální prostitutky se brzy dostaly před přísnější soudy než jim bylo milé. A co bylo důležitější, pozornost policie se častěji obracela i na jejich zákazníky, kteří těžko vysvětlovali za jaké služby to vlastně platili.
       Došlo to tak daleko, že prostitutky zorganizovaly první protestní demonstraci od pádu Hitlerovy Říše. Marně. Některé z nich manifestačně spálily přímo před budovou radnice svou identifikační kartu a vyzývaly ostatní, aby učinily totéž.
       Vyslechl jsem je, pokýval hlavou a poradil jim, aby si našly poctivé zaměstnání chlapa, který by si je vzal.
       »Já vím, děvčat je mnohem více než mužů,« souhlasil jsem s jejich argumentem. »Zatím však je svobodných mužů dostatek a navíc už nebudou ubývat v nesmyslných válkách. Která chce, chlapa si určitě najde, ale musíte si pospíšit, možná se na některé nedostane.«
       »A co budou dělat ty, které spálily své karty?« zeptala se mě jedna z těch bojovnějších.
       »Vzhledem k tomu, že papírové peníze budou do konce roku zrušeny, nezbude jim než dát si ve středisku vystavit novou. S náhodným zničením karet se počítalo a matrikářky jim jistě velice ochotně vystaví novou. Zničení karty bohužel znamená ztrátu částky, která na ní momentálně byla. Je to podobné, jako kdybyste spálili peněženku s penězi. Kromě toho se musí za duplikát platit. První kartu dostává každý grátis, nebude se platit ani za výměnu opotřebovaných karet po pěti letech, to jsou režijní náklady města. Ale za předčasně poškozené, zničené nebo ztracené karty viník vždycky zaplatí.«
       »Bez té pitomé karty aby člověk chcípl hlady?« vyjela si na mě bojovnice.
       »To jistě ne,« zavrtěl jsem hlavou. »Na matrice vystaví novou kartu během chvilinky, konto v bance zůstane netknuté, jen se zmenší o příslušný poplatek. Můžete ihned část peněz převést do nové karty a vyrazit nakupovat.«
       »A co když někdo nemá peníze ani v bance?«
       »Několik lidí to vyzkoušelo,« ujišťoval jsem ji. »Pak se jim stalo, že ve většině obchodů nenakoupili. Jak by chtěli nakupovat bez peněz? Na dluh dostanou jen základní potraviny v některých vybraných obchodech a všechno se jim pak odečte od nejbližší výplaty, důchodu nebo podpory.«

*****


Index Dozadu Dále Obsah