Pirvínova korespondence


Proč v našem kybernetickém občasníku publikujeme Pirvínovu korespondenci? Důvodů je hned několik: Dopisy zveřňujeme posupně, takže se z toho vždycinky můžete vzpamatovat.