AmberZine

OBSAH
Astronomické novinky

Pavel Obluk: Leviatan / Vlny

South Park - Bigger, Longer and Uncut

Jaký byl Raukon a Minicon

Proč SCI-FI tíhne ke kýčovitosti?

Zpěvy Maldororovy

Kletba

 

Proč SCI-FI tíhne ke kýčovitosti?

Petr Frank

K nemnoha mým ctnostem řadím tu, že si rád přečtu dobrou knihu nebo povídku. Už dříve jsem si všiml, že žánr SCI-FI má velice rozkolísanou úroveň oproti klasikům nebo historickým románům, ale až dnes mi došlo že některé druhy televizních zpracování "vědeckých fikcí" s sebou nese kýčovitost a vlezlost která se mi hnusí, neboť se velmi podobá ohlupovacím seriálům na Nově a podobných televizích.

Ono totiž vůbec není jednoduché natočit dobrý SF film a několik perel je spíše výjimkou.

Myslím, že už to vlastní pojetí filmařů, jak si představují tento žánr literatury, je v jejich profesi natolik pracné, že napsání stejně dobré knihy oproti filmu vypadá téměř jako hračka.

Navíc filmy s tématikou science fiction musí na obrazovce ukázat spoustu technických dokonalostí (počítačů, skenerů a podobně), které ve zpětném pohledu například za deset let vypadá jako pěkné haraburdí a hloupé kulisy.

Příběh odehrávající se v knize je pohledu na tyto technické nezbytnosti zbaven a vnímavý čtenář si je šije na míru podle svých zkušeností a představ soudobé reality.

Doufám, že příchod nových medií neznamená konec SCI-FI a literatury vůbec, tak jak je to zatím občas naznačováno. Já si například svůj Den Trifidů, Zpěv drozda, nebo Aldissův Nonstop určitě v knihovničce ponechám.