amber.zine futura sci-tech
sci-fi kultura mimo
amber.zine
futura
sci-tech
sci-fi
kultura
mimo
amber
interakce
historie
crew
ego
BTW

Start, verze 2.0

Jiří Brossmann

Poslední amber.zine, který vyšel předtím, než přestal vycházet, byl zveřejněn 25.11.1999. Od té doby bylo bylo mrtvo. Tedy navenek. Vnitřně se dělo docela hodně věcí, většinou bohužel nesouvisejících s tím, co je nejdůležitější -- tedy s obsahem. Proto bych chtěl stručně vysvětlit co se stalo předtím, a co se děje teď.

Někdy v květnu, nebo červnu 1999, se BVer, který do té doby amber.zine vedl, začal velmi intenzivně věnovat svým pracovním povinostem, kterými bylo (a stále je) tvoření jiného webu (SWNet). Tehdy tak nějak došlo k tomu, že šéfredaktorství amber.zinu spadlo na mě. Se střídavými úspěchy se nám vedlo v oslabené formaci (ochuzené navíc o Occamovu břitvu Pavla Vachtla, který se musel začít věnovat komerčním aktivitám, které jej udržují při životě) pokračovat v tvorbě zinu až do listopadu. Tehdy začaly růst časové nároky na zbytek crew, včetně mě (v lednu jsem odevzdával diplomovou práci, v únoru dělal státnice), takovým způsobem, že nebylo možné dále v tvorbě amber.zinu pokračovat s vědomím, že odvádíme dobrou práci. amber.zine byl proto zmrazen a rozhodli jsme se, že pokračovat budeme až v okamžiku, kdy na to budeme znovu připravení.

Mezitím společnost, která nám do té doby poskytovala bezplatné připojení, byla nucena začít omezovat neziskový provoz (tímto děkujeme za vše, co pro nás udělala!), kvůli změně v účtování jejího připojovatele. amber.zine byl tedy odpojen a až do začátku dubna, kdy se nám podařilo nalézt jiné dobrodince, kteří nás připojují, mimo provoz.

V mezičase začal vznikat nový layout amber.zinu (tedy ten, který vidíte teď, v květnu 2000), mně se podařilo ukončit školu a úspěšně nastoupit na postgraduální studium, které přeci jen poskytuje trochu volného času. Jako datum znovuzrození amber.zinu byl (mou maličkostí) zvolen začátek dubna. Bohužel se z objektivních příčin všechno poněkud opozdilo a opravdový nový start se tedy přesunul na začátek května.


Od roku 1995, kdy amber.zine vznikl, byla toto nejdelší prodleva mezi čísly. Začínat znovu, po téměř půlroční odmlce je těžké. Přesto doufáme, že se nám to podaří a že získáme zpět nejen staré čtenáře, ale i pár nových. A i když se možná poněkud změnil způsob, smysl celého našeho snažení je stejný -- dělat amber.zine jak nejlépe to jde. Během onoho mezičasu, jsme se rozhodli pro pár drobných změn.

Především ze systému více, či méně pravidelných vydání, přecházíme k průběžnému obnovování s tím, že příspěvky za určitou časovou periodu, budou shrnuty do samostatného čísla. Toto by mělo poněkud zpružnit celý systém tak, aby novinky byly opravdu novinkami a ne stařinkami.

Jelikož vedení rubrik stylem co osoba to rubrika, nevedlo k nejlepším výsledkům, rozhodli jsme se pro několik velmi obecných oblastí, kterými bychom se chtěli zabývat. Zároveň bychom rádi ustoupili od dřívějšího modelu, kdy byly publikovány de facto všechny příspěvky, které došly, k systému jakýchsi recenzí, kdy každý zveřejněný příspěvek bude přečten, a teprve v případě, že pochybnosti o jeho kvalitě se budou blížit k nule, bude zveřejněn. Nechceme tak odrazovat potencionální autory, ale spíše, narozdíl od většiny ostatních českých webů, bychom rádi konečně zvedli laťku ze země a nastavili ji na nějakou rozumnou úroveň.

Z poněkud přežitého AmberWallu, který zajišťoval určitou dynamičnost amber.zinu, bychom rádi přešli na progresivnější PHP, nebo podobný systém. Zatím hledáme někoho, kdo by zavedení nového systému provedl, a celý amber.zine se tedy dočasně realizuje pomocí statických stránek. Není to nejlepší řešení (hlavně kvůli pracnosti a časové náročnosti), nicméně je to v současné době nejjednodušší. Pokud by někdo měl zájem o doladění již existujícího systému, který máme k dispozici (ale nejsme s to jej uspokojivě zavést), bude vřele vítán.

Doufáme, že toto naše snažení oceníte a dáte nám o tom vědět...

Stay tuned!
amber.zine futura sci-tech sci-fi kultura mimo

Amber Crew