plug-ins
zlatý řez scientistický rozcestník nic :-)
amber.zine
futura
sci-tech
sci-fi
kultura
mimo
plug-ins
interakce
historie
crew
ego
BTW
archiv...
starší čísla...
ZÓNA OCCAMOVY BŘITVY
sci-tech pavel koten: život na kosmické stanici iss
vox populi tiskomilná verze [4.4.2001] jak se žije na kosmické staninci IIS
sci-tech pavel koten: astronomické novinky
tiskomilná verze [31.1.2001] výběr zajímavostí z oblasti astronomie
pavel koten: leonidy 2000
tiskomilná verze [19.11.2000] souhrnná zpráva o průběhu letošních leonid.
amber.zine
futura sci-tech sci-fi kultura mimo
Amber Crew