amber.zine futura sci-tech
sci-fi kultura mimo
amber.zine
futura
sci-tech
sci-fi
kultura
mimo
 
interakce
historie
crew
ego
BTW
Astronomické novinky
[1/2]
Pavel Koten
Počítání hnědých trpaslíků

Hledání hnědých trpaslíků v mlhovině o Orionu

Astronomové použili Hubbleův kosmický dalekohled (HST) k provedení dosud nejkompletnější přehlídky objektů zvaných hnědí trpaslíci. Hnědí trpaslíci jsou mnohem hmotnější než planety ale méně hmotní než hvězdy a vyplňují mezeru mezi těmito dvěma třídami objektů. Jejich hmotnosti se pohybují mezi 15 a 80 hmotnostmi Jupitera, ale nejsou dostatečné pro zažehnutí termonukleární reakce v jejich nitru. Při přehlídce se ukázalo, že počet hnědých trpaslíků výrazně roste s klesající hmotností. Zdá se, že izolovaní hnědí trpaslíci reprezentují málo hmotné protějšky masivnějších hvězd. To naznačuje, že hvězdy a volně se pohybující trpaslíci vznikaly stejným způsobem. Zároveň se také ukazuje, že mnohem častější jsou izolovaní hnědí trpaslíci než ti, kteří obíhají nějakou jinou hvězdu. Znamená to, že je zde rozdíl mezi nimi a nedávno objevenými planetami u blízkých hvězd. Je to zřejmě důkaz toho, že hvězdy a planety se vyvíjely odlišnými cestami. Ještě před několika lety se všeobecně předpokládalo, že hnědí trpaslíci jsou vzácné objekty, ale HST ukazuje, že to bylo dáno hlavně pozorovacími omezeními. Ale navzdory tomu, že jsou mnohem četnější, nezdá se být příliš pravděpodobné, že by výrazně přispěly k záhadné "temné" hmotě ve vesmíru. Astronomové odhadují, že hnědí trpaslíci tvoři pouhé 0.1% celkové hmotnosti galaktického hala Mléčné dráhy. Přehlídka byla provedena ve hvězdokupě označené IC 348, která se při pohledu ze Země nachází v souhvězdí Persea.

Měsíční meteorit

Meteorit z Marsu prodaný v draľbě (jen náhled)

Nejnovější a celkově už 24. meteorit pocházející z Měsíce byl nalezen v sultanátu Omán. Malý hnědo-šedý kámen váží 174 gramů. Jedná se už o třetí měsíční meteorit nalezený v pouštní oblasti Ománu. Ačkoliv byl nalezen v blízkosti předchozích dvou, nemusí pocházet ze stejného pádu. Ostatně všechny nalezené lunární meteority pochází z 15 - 18 různých pádů. Meteorit nesoucí označení Dhofar 081 byl nalezen 29. listopadu 1999 v oblasti Dhofar, podle které nese jméno. Tato oblast se stává stále zajímavější pro hledače meteoritů, v současné době čeká na své pojmenování více než 200 meteoritů zde nalezených. Byly zde nalezeny i meteority pocházející z Marsu, které patří spolu s měsíčními mezi nejvzácnější meteority vůbec. Světové sbírky podle odhadů obsahují na 50 000 meteoritů, mezi nimi je ale méně než 50 kusů, které pochází z Marsu či Měsíce. Anonymní nálezce poskytl vědcům k analýze pouze asi 1/9 meteoritu, zbytek hodlá prodat v aukci. O tom, že taková aukce je velmi výnosná se ostatně přesvědčil jistý Bob Verish, nálezce meteoritu Los Angeles, který pochází z Marsu. Za dva úlomky tohoto meteoritu o celkové hmotnosti 5,5 gramu získal v aukci 16 600 dolarů, tedy téměř 3000 dolarů za gram.

Původ rentgenového záření komet odhalen

RTG snímek komety LINEAR

Rentgenová observatoř Chandra přispěla k vyřešení záhady původu rentgenového záření detekovaného u komet. Jelikož rtg. záření je produkováno při procesech odehrávajících se za teplot miliónů stupňů, nebylo jasné, kde se bere v blízkosti takových chladných těles jakými komety jsou. Chandra obvykle zkoumající exploze supernov, černé díry či kolidující galaxie, se tentokrát zaměřila na kometu LINEAR. Tato kometa se proslavila hlavně tím, že se během přiblížení ke Slunci v červenci tohoto roku zcela rozpadla na řadu malých těles zvaných "kometesimály". Rentgenový dalekohled na oběžné dráze detekoval rtg. záření pocházející z části komety přivrácené ke Slunci a přinesl odpověd na otázku, která vyvstala před 4 roky. Tehdy se rtg. družici ROSAT podařilo objevit stejné záření pocházející ze známé komety Hyakutake. Astronomové předpokládali, že prach a plyn obklopující jádro komety může rozptylovat vysoce energetické fotony ze Slunce a produkovat slabé rtg. halo. Ovšem výsledek pozorování byl šokující, protože detekované rtg. záření bylo 1000x intenzívnější než se očekávalo. A to nebylo možné výše uvedeným mechanismem vysvětlit. V následujících letech bylo rtg. záření pozorováno i u dalších komet, mezi nimi i u komety Halle-Bopp. Nyní jeden z přístrojů na palubě Chandry zjistil, že rtg. záření komety pochází z vysoce ionizovaných atomů kyslíku a dusíku, které ztratily třeba až šest elektronů. Toto je možné pouze ve vysoce energetických procesech. Vědci předpokládají, že tyto silně nabité ionty pochází z vnější vrstvy sluneční atmosféry zvané korona, kde se teploty dosahují miliónu stupňů. Sluneční vítr odnáší tyto ionty rychlostmi 400 - 800 km/s. Když ionty prolétávají kolem komety, přitahují negativně nabité elektrony z kometárních atomů a molekul. Elektrony přeskakují z neutrálních atomů na ionty a při přechodu z vyšších energetických hladin na nižší emitují rtg. záření. Ionty se tímto procesem neutralizují. Toto vysvětlení bylo navrženo už v roce 1997 a dalekohled Chandra jej nyní potvrdil.

amber.zine
futura sci-tech sci-fi kultura mimo
Amber Crew