plug-ins
zlatý řez scientistický rozcestník nic :-)
amber.zine
futura
sci-tech
sci-fi
kultura
mimo
plug-ins
interakce
historie
crew
ego
BTW
archiv...
starší čísla...
Peníze až v první řadě
[4/4]
Jiří Brossmann

beenz samozřejmě trpí všemi neduhy které jsem zmiňoval u mikroplatebního systému. Hlavními problémy jsou bezpečnost celého systému (které je nakonec technologickým problémem a lze ji tedy řešit relativně rychle) a právní ukotvení celého projektu.

Konkrétněji: jedním z velkých problémů je zdanění zisků realizovaných v beenz. To totiž přináší celou řadu potíží, na které současná legislativa (a to nejen česká, ale téměř jakákoliv netotalitní, tedy taková, kde co není zakázáno je dovoleno) není připravena. Dnešní daňový systém většinou daní zisky v zemi ve které byly vytvořeny (nebo zahrnuty do účetnictví). Zisky realizované přes beenz však nejsou vytvořeny v žádné konkrétní zemi, nemá podobu žádných "skutečných" peněz, dokonce je nemusí vytvořit ani fyzická osoba, pakliže někdo naprogramuje robota, který bude celé dny a noci beenz sbírat. A dovedete si představit, jak berní úřad vymáhá daň za transakce provedené ve virtuální měně od počítačového programu?

Dostáváme se tak do situace, kdy se materializují právnické noční můry popsané Stanislawem Lemem v jeho Hvězdných denících. Státy nejsou připraveny na technologické změny, které se navíc odehrávají tak rychle, že současný zákonodárný systém není s to na ně ani při nejlepší vůli reagovat. Vzniká tak jakési "bezpráví", kdy pravidla jsou určována buď vzájemnou dohodou mezi subjekty, nebo se vynoří jaksi sama, aniž by se v nich posvěcená paže zákona nějak smočila.

Samozřejmě, že i tohoto bezpráví jen dočasu. Zásadní změny lze totiž očekávat v okamžiku, kdy se do virtuálních měn pustí velké společnosti. Například Microsoft se může rozhodnout, že vytvoří vlastní virtuální měnu pro uživatele Windows a MSN. Pak bude jakýsi standard ad hoc prosazen velmi rychle, a Microdollary (M$ :-)) se stanou, když ne univerzálním standardem, alespoň významnou ekonomickou veličinou.

Jaké by takové M$ přinesly zakladatelské firmě výhody? Dle mého názoru obrovské: spolu s koupí licence na operační systém by uživatel získal konto v M$ bance, do které by mohl přesunout část svých finančních prostředků, za které by mu pak Microsoft prodával (samozřejmě se slevou oproti platbám v jiných měnách) obsah svých zpravodajských serverů (mezi něž patří mimo jiné Newsweek, nebo televizní stanice NBC), nabízel za ně levné připojení k Internetu o vysokých rychlostech, nebo je využíval k placení .NET aplikací. To by samozřejmě jednak motivovalo uživatele k nákupu produktů Mircrosoftu (za krabicový MS Office získáte M$1000, za Visual Studio M$5000 atd.), jednak by se stal Microsoft něčím jako bankovním domem, se všemi výhodami, které z toho plynou (uživatel vymění $100 za M$1000 a získá 50% slevu na obsah poskytovaný Microsoftem, ovšem Microsoft uživatelské peníze obratem investuje a vydělá několikanásobně více, než prostým prodáváním zpráv).

A samozřejmě, že toto je jen velmi nedomrlá extrapolace všech možností, které by se velké firmě operující se svou vlastní měnou naskytly.

Závěr

Internet je velmi mladé médium - je to teprve pár let, co se dostal za brány univerzit a betonová vrata vojenských zařízení. Tomu také odpovídá stupeň jeho komercializace. Co se týče prodávání informací, vidíme prozatím spíše jen napodobování vzorů známých odjinud (noviny, rádio, televize). Nebude to však trvat dlouho, a otevře se před námi celé široké spektrum možností, které je dnes možné jen stěží odhadovat.

Nicméně lze říci, že obsahu "zadarmo" bude na Internetu pravděpodobně ubývat. Jistěže i nadále budou poskytovatelé obsahu prodávat reklamu, ale lze předpokládat, že postupně přejdou paralelně i na nějaký jiný způsob prodeje svého obsahu, ať již to bude nějaké forma předplatného, nebo mikroplatby. Jedno je však doufám jisté - i v době, kdy uživatelé budou různými automatizovanými systémy tlačeni k tomu, aby využívali informačních služeb jen jedné společnosti, budou existovat nadšenci, kteří budou nabízet informace nezávisle (a třeba i zdarma) prostě proto, že je to bude bavit. A pokud se mýlím - Bůh s námi...

amber.zine
futura sci-tech sci-fi kultura mimo
Amber Crew