amber.zine futura sci-tech
sci-fi kultura mimo
amber.zine
futura
sci-tech
sci-fi
kultura
mimo
amber
interakce
historie
crew
ego
BTW

Technologie dobrovolnosti
[1/4]
[1] [2] [3] [4] [tisk]

Jiří Brossmann

Ačkoliv psaní vysvětlivek a dodatků k vlastním článkům považuji za dost pokleslou zábavu, v případě tohoto textu je, myslím, určité uvedení věcí do souvislostí žádoucí.

Především je nutné zmínit dobu vzniku tohoto textu. Sepsal jsem ho koncem prosince 1999, tedy v době, kdy amber.zine už více jak měsíc nevycházel, a nevypadalo to, že by se to v brzké době mělo změnit. To u mě, jakožto člověka pověřeného koordinací magu, vyvolalo určitou frustraci a pocit nespokojenosti. Ten pak vyvrcholil právě textem, který je před vámi.

Samozřejmě, že v tomto směru nejsem vůbec originální a podobné analýzy se dopustil už v roce 1998 BVer. Rozdíl mezi jeho a mým pohledem na věc jsou právě ty dva roky, během kterých došlo na českém Internetu k určitým změnám, které zmiňuji v závěru textu. Dalším pokusem byl můj vlastní text reagující na BVerův příspěvek.

A proč jsem se zveřejněním váhal téměř osm měsíců? Protože jsem si nebyl jistý, zda je vhodné odkrývat karty až v takovém rozsahu, a především jsem nevěděl, jestli je všechno opravdu tak, jak to v textu tvrdím. Dnes už si, bohužel, jistý jsem. Skoro.

Kdybych podobný text dával dohromady dnes, přistoupil bych k němu jinak, použil bych na některých místech poněkud mírnějších výrazů a zdůraznil bych jiné věci. Například bych vyzdvihl výrok "V roce 2014, až někdo přijde za dnešními šéfy Internetu CZ, že by se jim chtěl rozvalit na disku a nic jim za to nedat, pošlou na něho pohunka. [...] Dneska jsou to mladí lidé, skvěle nadšení [...] a dělají spoustu věcí, které dělat nemusejí, nic z nich nemají, jenže se jim líbí," z textu k měsíčnímu výročí Neviditelného psa, kterým Neff anticipoval celý budoucí vývoj českého webu.

Ale psal jsem před více než půl rokem, ne dnes, proto je následující text takový, jaký je. Jak to popsal 21.12. 1999 v 5:01 ráno BVer: "mé pochybnosti materializovány s bezhlavou upřímností, tak to má být".

Jiří Brossmann
amber.zine futura sci-tech sci-fi kultura mimo

Amber Crew